Veksten fortsetter i Bank Norwegian

Bank Norwegian melder om sterk resultatvekst i 2016. Eierselskapet fikk et resultat etter skatt på nesten en milliard kroner, opp 76 prosent fra året før.

VOKSER MYE: Bank Norwegians eierselskap melder om økt resultat i 2016 fra året før. Banken tilbyr blant annet kredittkort og forbrukslån.

Foto: Norges Bank
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Banken, som blant annet tilbyr kredittkort og forbrukslån, eies av Norwegian Finans Holding som er notert på Oslo Børs.

Norwegian Finans Holding leverte et resultat etter skatt på 959,4 millioner kroner i 2016, mot 543,7 millioner kroner året før, en vekst på 76 prosent.

I fjerde kvartal leverte selskapet et resultat etter skatt på 289,8 millioner kroner, mot 245,9 millioner kroner i kvartalet før.

– Resultatfremgangen på årsbasis forklares av kunde- og utlånsvekst, ekspansjon til Danmark og Finland, stabile marginer, fokus på kostnadseffektivitet og stabil kredittkvalitet, skriver selskapet i en melding.

Bank Norwegian nærmer seg nå en million kunder. Ved slutten av 2016 hadde banken drøyt 941.000 kunder, mot nesten 608.000 kunder ett år før.

Banken startet virksomhet i Sverige i 2013 og i Danmark og Finland i desember 2015.

Bankens kunder fordeler seg på 673.000 kredittkortkunder, 147.000 lånekunder og 120.400 innskuddskunder.

Ett år tidligere hadde Bank Norwegian 446.000 kredittkortkunder, 80.000 lånekunder og 81.000 innskuddskunder, ifølge presentasjonsmaterialet for fjerde kvartal.

Netto renteinntekter i selskapet var på 768,4 millioner i fjerde kvartal, opp 15 prosent fra tredje kvartal. For hele 2016 var netto renteinntekter på 2,5 milliarder kroner, en vekst på 76 prosent fra 1,4 milliarder kroner året før.

Støtter gjeldsregister

Veksten i forbrukslån den siste tiden har ført til advarsler mot at folk kan ta opp for mye forbruksgjeld, og regjeringen har varslet at det vil komme et gjeldsregister for å unngå dette. Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak.

Les også: Vurderer tiltak mot forbrukslån

Bank Norwegians eierselskap sier at det støtter regjeringens forslag om å opprette et gjeldsregister, og at det også støtter Finans Norges initiativ om en bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån.

Bank Norwegian startet opp i 2007, og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til privatpersoner via nettet. Banken tilbyr også lån og innskudd i Danmark og Finland.

Norwegian Finans Holdings største eier er flyselskapet Norwegian, med en aksjeandel på 20 prosent, mens Goldman Sachs er nest største eier med 8,56 prosent av aksjene.

Henter penger

Bank Norwegian vil også hente en halv milliard kroner i frisk kapital i en rettet emisjon. Det kommer frem i en separat børsmelding fra Norwegian Finans Holding.

Banken har hyret inn Arctic Securities for å bistå i emisjonen der man skal utstede nye aksjer i et tilbud «rettet mot utvalgte norske investorer, og utvalgte investorer i andre» land.

Banken viser til kapitalkrav fra myndighetene som årsak til at man nå må hente penger.

Til tross for en sterk låne- og kundevekst, har kjernekapitalen (målt etter den såkalte Tier 1-regelen) i fjerde kvartal 2016 falt fra 14 til 13,7 prosent.

I tillegg forventer banken at Finanstilsynet vil komme med økte kjernekapitalkrav i pillar to-runden av Tier 1-kravene.

– Derav vil banken økte kapitalmålene fremover, står det i børsmeldingen, og banken legger til at man har som mål å nå en kjernekapital på 16 prosent ved utgangen av juni.

I tillegg til frisk kapital, skal myndighetenes skjerpede krav til banknæringen nås gjennom videre vekst og utsettelse av utbytteutbetaling frem til 2018, avhengig av resultatene.

ØKER STADIG: Norwegian Finans Holdings kvartalstall for fjerde kvartal 2016. Grafen til venstre viser låneveksten i millioner norske kroner, og grafen til høyre viser veksten i det kvartalsvise resultatet.

Foto: Norwegian Finans Holding
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bank Norwegian
  2. Bank
  3. Forbrukslån

Flere artikler

  1. Kraftig lånevekst for Bank Norwegian

  2. Solid fremgang for Bank Norwegian

  3. Nå har Kjos hentet over én million bankkunder

  4. Annonsørinnhold

  5. Kraftig resultathopp for Bank Norwegian

  6. Utlånsveksten fortsetter for Bank Norwegian