Rune Bjerke om norske boliglånskunder: - Dønn solide

DNB skriver ned mer enn 1,1 milliard kroner på utlån og garantier til bedriftskundene, mye på grunn av lav oljepris. På samme tid reverseres tidligere nedskrivninger på boliglån til personkunder med over en halv milliard kroner.

KONSERNSJEF: Rune Bjerke presenterte i dag DNB-konsernets resultat for første kvartal i DNBs lokaler i Bjørvika i Oslo torsdag.
Publisert: Publisert:

DNB har utlån og garantier, eller forventet engasjement ved mislighold, til personkunder og store og små bedrifter for til sammen 1.918 milliarder kroner.

Nå begynner den lave oljeprisen å sette spor i regnskapene til den norske storbanken, som i første kvartal skrev ned verdier på utlån og garantier for til sammen 1,174 milliarder kroner.

Det er mer enn dobbelt så mye sammenlignet med første kvartal for ett år siden, og hovedsakelig relatert til utfordrende forhold for oljerelaterte virksomheter.

For det er ikke nordmenns boliglån eller utlån til små og mellomstore bedrifter som utgjør hovedårsaken til de økte tapsavsetningene.

Kort oppsummert er utviklingen i utlånsporteføljen til Norges største bank slik:

  • Nedskrivninger på utlån til personkunder blir tilbakeført
  • Nedskrivninger på utlån til små og mellomstore bedrifter er mindre enn før
  • Nedskrivninger på utlån til store bedrifter og internasjonale kunder øker

– Skal mye til for å tape penger på boliglån

I resultatrapporten for første kvartal går det frem at DNB har reversert 531 millioner, som de tidligere hadde satt av til tap på boliglån til personkunder.

Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, sier til E24 at tilbakeføringen skyldes to ting.

– Det sier i hvert fall at vi ikke har vært for lite forsiktig når det gjelder å føre tap på boliglån. Vi har solgt lån der vi faktisk har ført store tap, sier Bjerke – som vil beskrive DNBs tapsføringspraksis som «adekvat».

Det andre forholdet han trekker frem for reverseringen er hvordan reguleringene til Finanstilsynet fungerer.

– Det sier også at boliglånskunder i Norge er dønn solide. Det å tape penger på boliglån med de retningslinjene vi har fra Finanstilsynet, det skal mye til.

Les også

Skatteparadis-saken preller av boligjaktere: Rekordmange ber om DNB-lån

Små og mellomstore bedrifter lider ikke

Driftsresultatet etter nedskrivninger før skatt i segmentet «Små og mellomstore bedriftskunder» (SMB) har blitt 7,3 prosent bedre på ett år.

Størrelsen på nedskrivningene i segmentet avtar sammenlignet med for ett år siden, og DNB tjener nå mer penger på små og mellomstore bedrifter enn før.

– Merker ikke små og mellomstore bedrifter oljebremsen?

– For det første synes jeg det er viktig å gi honnør til Kjerstin Braathen (konserndirektør bedriftsmarked journ.anm.) og alle hennes medarbeidere i segmentet som jobber mot de små og mellomstore bedriftene, starter Rune Bjerke.

(Saken fortsetter under bildet.)

BOLIG: – Det sier også at boliglånskunder i Norge er dønn solide. Det å tape penger på boliglån med de retningslinjene vi har fra Finanstilsynet, det skal mye til, sier Rune Bjerke til E24.

– Der vokser vi volumet og har også en vekst i salget av nye tjenester og produkter fra de andre forretningsområdene.

Bjerke påpeker imidlertid at landet er skjevt rammet av den lave oljeprisen, og at DNBs eksponering i SMB-markedet er der hvor det er bedre tider.

– Når det gjelder landet som helhet er det veldig delt. Det er ti fylker som går dårlig, og noen av dem går til dels svært dårlig. Også er det ni fylker som går bra, noen går til dels svært bra. Også har nok vi en overvekt av vår aktivitet i de fylkene som går best, sier han.

Selv om utlånsvirksomheten til små og mellomstore bedrifter går bedre, møter DNB utfordringer i utlånene til oljerelaterte virksomheter, der utlånsporteføljen mer enn 150 milliarder kroner, tilsvarende åtte prosent av den totale utlånsporteføljen.

Les også

DNB gir skatteparadis-opplysninger til norske skattemyndigheter

Baserer seg på en oljepris på 75 dollar i 2018

Den oljerelaterte utlånsporteføljen til DNB utgjør åtte prosent av den totale utlånsporteføljen til DNB.

I første kvartal skrev banken ned mer enn 1,1 milliard kroner på grunn av mindre positive utsikter for norsk økonomi og negativ utvikling i markedene for rigg og offshore servicefartøy.

For 2017 og 2017 forventer banken nedskrivninger på inntil seks milliarder per år, hovedsakelig relatert til olje- og gassrelatert virksomhet.

Under kapitalmarkedsdagen til DNB i november i fjor, sa DNB at de forventet fire milliarder kroner i årlige tap i 2016 og 2017.

Da E24 spurte risikodirektør Terje Turnes om ikke anslaget var litt vel optimistisk svarte Turnes at «vi kan bare dømme dette på den porteføljen vi kjenner».

Torsdag stilte analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities finansdirektør Bjørn Erik Næss et spørsmål i samme gate.

Toverud, som i sin seneste DNB-analyse ser mer enn 30 prosents økning i bank-aksjen, ville vite om de estimerte nedskrivningene ville få en ytterligere oppjustering neste kvartal, dersom de dårlige markedsforholdene for oljerelaterte virksomheter fortsetter - eller om DNB nå hadde «tatt i godt» på nedskrivningene.

– Vi prøver å se fremover i tid når vi gjør disse vurderingene. Det vi nå har gjort er basert på en vurdering enn lenger frem til nesetippen, var en del av svaret til Næss – som understreket at det er en betydelig usikkerhet i markedsutviklingen, og at man vil få 100 forskjellige svar på utviklingen i oljeprisen dersom man stiller spørsmålet til 100 forskjellige analytikere.

DNB Markets' ferskeste oljeprisanalyse, sier at oljeprisen vil utvikle seg til å nå 55 dollar innen sommeren og opp til 75 dollar ved inngangen 2018.

Les også

– Vi jobber tett med de kundene som er rammet hardest av oljesmellen

Les også

DNB reduserer resultatet i første kvartal

Les også

DNBs styre blir sittende

Publisert:
Gå til e24.no