Kjos gir ikke opp planene: Har søkt ny USA-lisens med nytt selskap i Storbritannia

Det er gått mer enn to år siden Norwegians søkte om flytillatelse i USA for sitt irske datterselskap. Så langt har debatten rast uten at Norwegian har fått en endelig godkjenning av amerikanerne. Nå prøver selskapet fra et nytt land.

VOKSER KRAFTIG: Det er gått to og et halvt år siden Norwegian-sjef Bjørn Kjos (t.v.) og selskapets styreleder Bjørn H. Kise (t.h.) mottok selskapets første Dreamliner-langdistansefly. I tiden fremover skal selskapet motta langt flere slike fly, men i en større versjon.
Publisert:

Norwegian vil trolig igjen sette sinnene i kok hos konkurrenter og en del fagforeninger når selskapet nå nok en gang forsøker å tekkes amerikanske myndigheter.

I desember 2013 søkte nemlig Norwegian om en amerikansk flylisens for sitt irske datterselskap, en lisens de allerede har for hovedselskapet i Norge. Denne søknaden har foreløpig ikke blitt ferdigbehandlet, og søknaden har skilt flybransjen i to steile leire.

Nå prøver Norwegian på nytt.

I høst opprettet nemlig selskapet et nytt datterselskap i Storbritannia, som kalles Norwegian Air UK Limited. Dette kommer i tillegg til det Dublin-baserte datterselskapet Norwegian Air International, som Norwegian har brukt for å drifte mange av langdistanseflygingene.

Det britiske datterselskapet fikk den 29. oktober i fjor innvilget en operatørlisens (AOC – Air Operator Ceritifcate) av britiske myndigheter. Den 11. desember sendte Norwegian inn en søknad til amerikanske myndigheter om en såkalt «Foreign Air Carrier Permit», som er nødvendig for å få lov til å fly kommersielle flyruter til USA.

Søknaden og opprettelsen av det britiske datterselskapet kommer frem i dokumenter som E24 har fått tilgang til fra amerikanske myndigheter.

I oktober ble det kjent at Norwegian har bestilt enda flere Dreamlinere, men Kjos avviser at flyordre er et press mot USA for å få lisensen i orden

– Et naturlig steg

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter overfor E24 at flyselskapets britiske datterselskap har søkt om en flylisens i USA.

Norwegian sier at søknaden kommer som en naturlig følge av at selskapet nå er blitt såpass store på deres base på Gatwick i London. Det er nå bare British Airways og Ryanair som er større enn Norwegian på flyplassen utenfor London.

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian - med halen på en Boeing 787 Dreamliner i bakgrunnen.

– Vi er blitt store på Gatwick med mange ruter og flere hundre medarbeidere, og har lenge sagt at mye av veksten vår vil kommer der. Det er også fra Gatwick at langdistanseflyene våre har vært fullest, sier Sandaker-Niesen.

Norwegian har i dag to operasjoner med britisk mannskap på London Gatwick, én som betjener Europa-ruter og én som betjener rutene til USA.

Norwegian har i et par år ventet på søknaden de har sendt til USA fra sitt irske datterselskap Norwegian Air International.

Norwegian mener sjansen for å godkjent i USA fra Storbritannia bør være like stor som i Irland.

– Ja, absolutt. Begge disse søknadene er i tråd med Open Skies-avtalen, sier Sandaker-Nielsen om avtalen mellom EU og USA som sier at de to skal gjensidig akseptere hverandres flyselskap.

Norge og EØS-landene er også omfattet av Open Skies.

– Hva skjer med Norwegian Air International i Irland nå som dere har opprettet et britisk datterselskap som har søkt om lisens i USA?

– Det er fortsatt fullt operativt med hovedkontoret i Dublin. Det er Norwegian Air International som opererer flygingene fra London per i dag, samt mange av flygingene fra basene i Spania og Helsinki, sier Sandaker-Nielsen.

Les også: Solid passasjerhopp for Norwegian i desember

Tre år uten svar

Norwegians internasjonale strategi har måtte på flere hindre underveis. Det er gått nesten tre år siden selskapet i mars 2013 søkte om en amerikansk flylisens for sitt irske datterselskap.

Så langt har Norwegian ikke fått et endelig svar på søknaden sin, annet enn at det tar lengre tid enn planlagt. Søknaden fra det irske selskapet har skapt en storm i flymiljøet, og Norwegian har fått kritikk fra mange fagforeninger, politikere og konkurrerende flyselskaper, mens de har fått støtte fra andre politikere, folk i reiselivet, Boeing og enkelte andre flyselskap.

Du kan lese om debatten her: Kjos purret på Norwegians USA-søknad – SAS går til motangrep

Årsaken til at Norwegian vil være på plass med en amerikansk lisens i et EU-land som Irland, og nå i Storbritannia, handler både om de store trafikkvolumene som finnes utenfor Norge, men også regelverket.

Må ha lisens for å fly

Alle flyselskap må ha en operatørlisens (AOC) - og hvilket land man har en slik AOC i, påvirker hvilke land man kan fly til og fra.

Norwegian har i tillegg til sin britiske og irske operatørlisens, også to i Norge (én for morselskapet i konsernet, NAS, og én for Norwegian Air Norway).

En slik AOC fungerer fint når man skal fly fra Norge til Europa og til USA. Problemet er hvis man vil starte flyginger utenfor den tradisjonelle måten der flyselskapene kun flyr fra sitt «hjemland» (landet der flyselskapet har operatørlisens) og til en annen destinasjon.

Hvis Norwegian får en flylisens i USA for sitt britiske selskap, kan selskapet blant annet benytte seg av de bilaterale avtalene Storbritannia har med land utenfor EU og USA, slik at ruter til India, Sør-Afrika og andre destinasjoner er mulige på samme lisens.

I dag er det ikke mulig å fly med en norsk operatørlisens fra for eksempel Storbritannia til USA og Sør-Afrika, med samme fly.

Flere baser

Norwegian har i tillegg til basen på Gatwick og i Skandinavia, også europeiske baser med crew i blant annet Spania og Finland, i tillegg til USA og Thailand. Med en AOC i et EU-land, kan Norwegian for eksempel fly direkte fra Finland til et annet land, som Dubai. Dette gjør Norwegian i dag via datterselskapet Norwegian Air International i Irland, men det er ikke mulig med den norske operatørlisensen for NAS.

Hvis Norwegian får ja på søknaden, vil selskapet få en fleksibilitet som gjør at de har muligheten til å åpne ruter til og fra destinasjoner som ikke har vært mulig i dag, eller som er vanskelige å få til.

Les også: Nordiske flyaksjer tok av i 2015: Steg med over 13 milliarder

Flytter på fly

Selv om driften kan komme til å basere seg mye på en britisk lisens, vil flyene trolig forbli eid i stor grad fra Irland. I dag er langdistanseflåten til Norwegian eid av datterselskapet Arctic Aviation Assets i Irland. Irland er nemlig i motsetning til Storbritannia, Frankrike og Tyskland, for eksempel, ikke et såkalt «Airbus-land». Hvis man eier flyene i et Airbus-land, er det vanskelig å få amerikansk eksportfinansiering, slik Norwegian har fått på Dreamliner-flyene de har i dag.

Norwegian har valgt å flytte seks av de åtte langdistanseflyene (Boeing 787 Dreamliner) fra det irske datterselskapet tilbake til Norge fordi svaret på søknaden om flylisens til USA for NAI har latt vente på seg.

Fagforeninger steiler

Kritikken fra fagforeninger og konkurrenter går ut på at man frykter at Norwegian skal bruke kabinansatte og piloter fra «lavkostland» til å operere ruter mellom Europa og USA.

Det har blant annet blitt pekt på at Norwegian vil kunne bruke asiatisk personale på flygingene fra Europa til USA, mens konkurrentene bruker ansatte med base i Europa eller USA, og på lønnsnivået der.

Norwegian har hele tiden avvist at de driver noen form for urettferdig konkurranse, og viser til at de må posisjonere seg for den internasjonale konkurransen som finnes.

– Langdistanserutene våre mellom London og USA bemannes av briter og amerikanere på britiske og amerikanske vilkår, og det vet konkurrentene våre meget godt, sier Sandaker-Nielsen, til E24.

Motstanderne av Norwegians søknad i USA for det irske datterselskapet NAI, har vist til Artikkel 17bis i Open Skies-avtalen, som enkelt forklart sier at USA og EU anerkjenner viktigheten av gode arbeids- og lønnsvilkår, og at ingen av partene har til hensikt å presse dette nedover som følge av at markedet mellom de to kontinentene åpnes for mer konkurranse.

Les også: Derfor er Norwegians første eurolån viktig for selskapet

I en høringsuttalelse om den nye søknaden fra det britiske datterselskapet NAUK repeteres kritikken og fagforeningene krever at søknaden på nåværende tidspunkt avvises. Bak høringsuttalelsen står blant annet den amerikanske pilotforeningen, den europeiske cockpitforeningen, Transport Workers Union of America og den store amerikanske fagforeningen AFL-CIO.

SAS skriver blant annet i en høringsuttalelse datert 7. januar at selskapet støtter fagforeningens krav om at Norwegian må dokumentere hvordan de vil operere virksomheten innenfor reglene knyttet til arbeidsvilkår, og at det er «uklart om NAUK søker å kopiere NAIs kontroversielle» ansettelsespraksis med bruk av flyansatte som hovedsakelig er ansatt i bemanningsbyrået OSM Aviation.

Like før jul ble det klart at Norwegian har inngått et partnerskap med OSM Aviation om et felleseid globalt bemanningsselskap for flybransjen.

SAS påpeker imidlertid i høringsuttalelsen sin at hvis Norwegians britiske datterselskap kommer til å benytte kabinansatte fra basen på Gatwick, med britiske lønns- og arbeidsbetingelser, «kan det være i tråd med Artikkel 17bis og langt på vei støtte godkjennelsen av NAUKs søknad».

Publisert:

Her kan du lese mer om