Ny Seadrill-høring neste uke: Kreditorgruppe kan velte Fredriksens redningsplan

Eierne av mer enn 28 prosent av gjelden i riggselskapet Seadrill har slått seg sammen for å kjempe for en bedre avtale, ifølge Reuters.

Arkivbilde av storaksjonær John Fredriksen i Seadrill under børsnoteringen av Marine Harvest på New York-børsen.
Publisert:

Etter at Seadrill den 12. september gikk til den føderale domstolen i Houston, Texas for å søke om konkursbeskyttelse (Chapter 11), arbeider aktørene intenst med å posisjonere seg.

Seadrills fall fra en aksjekurs på 287 kroner i 2013 til under 3 kroner i dag, har ført til aksjonærer har tapt betydelige beløp, og at de og kreditorene kjemper om hvordan kaken i «nye» Seadrill skal fordeles etter restruktureringen.

Selskapet forsøker å overtale alle partene til å godkjenne redningsplanen som ble lagt frem på morgenen 13. september, men det kan vise seg å bli vanskelig.

En gruppe usikrede kreditorer som til sammen eier mer enn 28 prosent av obligasjonsgjelden vil nemlig ikke akseptere vilkårene, melder Reuters.

Det er bare noen få prosentpoeng unna det som trengs for å legge kjepper i hjulene for redningsplanen.

De usikrede kreditorene er tilbudt rundt 15 prosent av eierskapet i selskapet og aksjonærene 2 prosent, hvis de sier ja til redningsplanen. Da regner man ikke med aksjene og gjelden de kan tegne seg for.

– Vi vil ikke sitte i retten i to år, men vi vil ha bedre behandling. Vi tror vi kan få en bedre avtale både for kreditorene og Fredriksen, sier en av Seadrills ikke-navngitte nordiske obligasjonseiere til nyhetsbyrået.

Les også

Staten er involvert i Seadrill-lån på nær 50 milliarder kroner

Har hyret advokater

Fredriksen og hedgefondet Centerbridge skal til sammen bidra med 1,06 milliarder i ny kapital og gjeld, som kan gi de to kontrollen i selskapet, avhengig av om de andre aktørene tegner seg til nye aksjer og gjeld.

Obligasjonsholderne som nå stritter imot Fredriksens redningsplan forbereder seg nå for kamp. Ifølge Reuters har en gruppe av dem hyret inn en velkjent restruktureringsadvokat ved navn Kristopher Hansen i Stroock & Stroock & Lavan, samt Rothschild for å kjempe for bedre vilkår. I tillegg skal ombudsorganisasjonen Office of the U.S. Trustee ha utpekt en komité for usikrede kreditorer for å representere dem, ifølge nyhetsbyrået.

Den innledende kampen vil etter alt å dømme finne sted 10. oktober. Det er datoen for den oppfølgende høringen som den føderale dommeren David Jones har satt i sakens innledende fase.

Fristen for å registrere kravene sine mot Seadrill er satt til like over nyttår.

Les mer: 50 har rettet krav om 37 milliarder: Disse kan tape mest på Seadrills kriseløsning

Les også

Boligen ble ikke solgt på tre visninger: Nå lokker selgeren med elbil

Krever to tredjedelers flertall

Det amerikanske lovverket som styrer hvordan en Chapter 11-prosess skal gjennomføres stiller en rekke krav til hvordan selskapet skal opptre og hva kreditorene har av krav og muligheter.

I U.S. Code §1126 – Chapter 11 kommer det frem at:

  • Alle kreditorer som ikke får fullt oppgjør i henhold til sine opprinnelige avtaler eller lånevilkår (berørte parter) har i utgangspunktet stemmerett i prosessen.
  • De kreditorene som ikke påvirkes negativt av planen anses av loven som å ha godtatt selskapets plan, og det kreves derfor ikke at man innhenter støtte fra disse partene.
  • I tillegg sier lovverket blant annet at domstolen kun kan godkjenne en plan hvis alle berørte parter har godtatt planen eller at de i henhold til planen vil motta et beløp som er større enn de ville mottatt hvis selskapet ble oppløst og solgt
  • Retten kan imidlertid på forespørsel fra selskapet godkjenne planen, selv om ikke alle aktører har godkjent den, så lenge den ikke diskriminerer aktører på en urettferdig måte, og at planen er «rettferdig».

Det er en rekke kriterier for at en plan skal kunne bankes gjennom på denne måten, blant annet at sikrede kreditorer fortsatt må ha rett på pantet de har. I tillegg må usikrede kreditorer enten få full betaling, betaling mer enn ved konkurs, eller at kreditorer under de usikrede får null.

For at retten skal anse at en kreditorgruppe har samtykket til redningsplanen (for eksempel i et obligasjonslån), kreves det at minst halvparten av kreditorene, som også representerer minst to tredjedeler av verdien av kravet, sier ja.

Hvis de usikrede kreditorene dermed samler støtte slik at en tredjedel av verdien og halvparten av de usikrede kreditorene sier nei, kan de altså hindre retten fra å godkjenne redningsplanen uten endringer. Retten har likevel mulighet til å godkjenne planen under visse vilkår.

Hvis de usikrede kreditorene skal vinne frem mot den foreslåtte redningsplanen må de altså trolig klare å overtale domstolen om at de blir urettferdig behandlet i henhold til lovverket og andre kreditorgrupper.

Dommer Jones har foreløpig satt 26. mars 2018 som dato for når domstolen skal avgjøre om redningsplanen til Seadrill godkjennes eller ikke.

Les også

Disse kan tape mest på Seadrills kriseløsning

Les også

Fredriksen ber om fem pluss fem pluss fem prosent for å redde Seadrill

Les også

– Dette er den riktige avtalen for alle

Publisert: