Inntektsfall for Kongsberg Gruppen: Ser positive signaler fra tørrlast, container og LNG

Kongsberg Gruppen startet året i litt lavere tempo enn fjoråret, men forsvars- og teknologikonsernet tror 2018 blir bedre på flere fronter.

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, avbildet under kapitalmarkedsdagen i Horten, november 2016
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Kongsberg Gruppen slapp tirsdag resultatene for første kvartal. De viser et fall i omsetningen fra 3,72 til 3,55 milliarder kroner mot samme periode i fjor.

Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 339 til 286 millioner kroner, mens resultat etter skatt falt fra 147 til 116 millioner.

Konsernet leverer dermed tall som er svakere enn analytikerne ventet.

Kongsberg Gruppen fikk inn totalt 2,94 milliarder kroner i nye ordre, mot 3,45 milliarder på samme tid i fjor. Dette svinger imidlertid mye fra kvartal til kvartal på grunn av at forsvarsmarkedet preges av få, men store kontrakter.

Ordrereserven har falt fra 16,67 til 14,81 milliarder. Mens forsvarsdivisjonen Kongsberg Defense fikk inn færre ordre enn de fakturerte ut (en såkalt book-to-bill faktor på 0,5) fikk Kongsberg Maritime inn flere (en faktor på 1,06).

DNB Markets skrev i forkant at de ventet en omsetning på 3,9 milliarder kroner og et brutto driftsresultat (EBITDA) på 399 millioner kroner, noe som var litt over analytikernes konsensusforventning for omsetningen, men noe lavere på EBITDA.

Den store avtalen med Qatar og troen på at det vil komme flere nye kontrakter i løpet av sommeren gjorde at meglerhuset nylig løftet kursmålet på aksjen fra 175 til 215 kroner, samtidig som de justerte ned anbefalingen fra Kjøp til Hold.

Kongsberg-aksjen lå på 198,80 kroner mandag ettermiddag, og er dermed opp saftige 31,66 prosent hittil i år, mot Hovedindeksens oppgang på 7,4 prosent i samme periode.

Lystegn i shipping

– Aktiviteten holder seg på et stabilt nivå i Kongsberg Maritime, samtidig som vi midlertidig har hatt noe lavere aktivitet i enkeltområder på forsvarssiden. Den sterke markedsposisjonen Kongsberg Defence & Aerospace har etablert innen sine segmenter gir et solid grunnlag for langsiktig vekst, skriver konsernsjef Geir Håøy i kvartalsrapporten.

Et lyspunkt er at konsernet nå ser noen lystegn innen shipping. Kongsberg Maritime er en av de ledende leverandørene av skipssystemer globalt, men ble også hardt rammet av nedturen i shipping, supply og rigg som har pågått de siste årene.

Samtidig som redere og riggselskaper satte bremsene på ble det også igangsatt en stor omorganisering og flere nedbemanningsrunder, men i år skal dette gi bedre lønnsomhet enn fjoråret. Selskapet venter både bedre lønnsomhet og noe vekst mot slutten av året.

– Kongsberg Maritime leverer god ordreinngang, og det har i kvartalet vært positive signaler fra blant annet tradisjonelle handelsflåtesegmenter som bulk (tørrlast, journ.anm.), container og LNG (flytende naturgass, journ.anm.), sier Håøy.

– Kongsberg Maritime er eksponert mot de fleste maritime segmenter og det er fortsatt positiv utvikling innen eksempelvis fiskeri, forskning og marin robotikk, legger han til.

Omorganisering tynger Kongsberg Digital

Kongsberg Gruppen driver virksomhet på tvers av flere viktige bransjer, og er både eksponert mot forsvarsmarkedet, olje og gass, shipping og industriell digitalisering.

Selskapets nyeste storsatsing, Kongsberg Digital (KDI), bygges opp som en ny virksomhet som skal levere digitaliserings- og dataanalysetjenester til både fornybar-, offshore- og industrimarkeder, men i første kvartal ble resultatene dempet.

Det skyldes blant annet at man tok grep innen maritim simulering og kuttet bemanningen. KDI leverer simulatorer til bruk innen offshore og shipping fra mindre løsninger til simulatorer som bygges inn i store rom med skjermer vegg til vegg.

KDI rapporteres ikke som et eget segment, men legges inn under øvrig virksomhet. Der lå omsetningen ganske stabilt på 173 millioner i første kvartal, mot 175 i samme periode i fjor. Samtidig falt netto driftsresultat (EBIT) fra -10 til -35 millioner kroner.

– Enkeltmarkeder, spesielt offshore, er fortsatt utfordrende, noe som også er bakgrunnen for restruktureringen, sier konsernsjef Geir Håøy.

I løpet av kvartalet har Kongsberg Gruppen hanket inn flere viktige kontrakter. Den utvilsomt aller viktigste er en ny avtale med Qatar som ble annonsert i mars, som bare i første fase kan gi inntekter på opp til 15 milliarder kroner. Kontrakten ble beskrevet som den største i selskapets historie. I februar kunne selskapet melde om en ny ordre i F35-programmet verdt 320 millioner kroner, i tillegg til at Patria (som Kongsberg eier halvparten av) sikret seg en kontrakt om å oppgradere Hamina-klassen for 170 millioner euro (1,6 mrd. kroner i dag)

Etter kvartalet har Kongsberg sikret seg en kontrakt med Kystverket for nye radarer verdt opp mot 250 millioner, i tillegg til at selskapet skal levere NSM-missiler til Malaysia for totalt 1,2 milliarder.

Kongsberg Digital har også blant annet sikret seg en kontrakt om å levere et overvåkningssystem for flere hundre vindparker.

Les også

Kongsberg Maritime skal helautomatisere Bastøfergen

Les også

– Vi forventer og ha tatt missilvalget innen sommeren

Les også

Ny milepæl for Kongsberg Gruppen: Japan vil kjøpe JSM-missiler

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Høyeste ordreinngang på over to år i Kongsberg Maritime

  2. Milliardrekord for Kongsberg Gruppen: Skipsredere avgjør om 30-milliardersmålet nås

  3. Historisk tykk ordrebok i Kongsberg Gruppen

  4. Qatar-eventyret kan bli verdt over 25 milliarder

  5. Vekst og skyhøy ordreinngang etter Rolls-Royce-ekteskap