Hydro bekrefter: – Har ikke full oversikt over situasjonen

Den norske aluminiumprodusenten har sluppet foreløpige funn fra gruppen som gransker raffineriet Alunorte i Brasil. Anlegget har lekket lut i en nærliggende elv.

RAMMET AV UVÆR: Hydros Alunorte-anlegg i Brasil.

Foto: Ricardo Moraes Reuters
Publisert:,

– De foreløpige funnene fra den interne ekspertgruppen viser at vi ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet. Jeg vil evaluere situasjonen grundig og komme tilbake med mer informasjon, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding tirsdag.

Hydros granskingsgruppe har foreløpig kommet frem til følgende:

  • Det har vært overløp av vann fra den tilstøtende dammen med spillvann inn i den åpne avløpskanalen Canal Velho, i tillegg til regnvannet som selskapet tidligere har bekreftet at er sluppet ut.
  • Det er funnet avgang av lut på innsiden av anlegget grunnet et strømbrudd den 17. februar. Dette ble blandet med regnvann fra fabrikkområdet før det kom inn i dammen med spillvann, med overløp inn i Canal Velho.
  • Basert på de foreløpige funnene fra ekspertgruppen har Hydro ingen indikasjoner på lekkasje eller overløp fra rødslamdeponiene.
Les også

KLP vil møte Hydro og vurdere eierskap etter Brasil-utslipp

Pålegg om tiltak

I tillegg til dette har en inspeksjon avdekket sprekk i et rør som fører avløpsvann fra deponiområdet DRS1 til vannbehandlingsstasjonen ved anlegget.

«Nåværende informasjon indikerer at dette avløpsvannet ble holdt innenfor en oppsamlingsrenne», skriver Norsk Hydro.

Selskapet har fått ordre fra myndighetene i Pará-regionen om å iverksette tiltak innen 48 timer. Dette inkluderer reparasjon av det sprukne røret, samt plugging av Canal Velho.

Hydro skriver i meldingen at utbedringene vil finne sted innen fristen.

Hele rapporten vil bli lagt frem den første uken i april. Det er miljøkonsulentselskapet SGW Services som utarbeider rapporten.

– For tidlig å konkludere

– Dette er en foreløpig rapport. Svein Richard Brandtzæg har sagt at vi skal bruke tid på å gjennomgå resultatene, og at vi vil komme tilbake med mer informasjon. Samtidig har vi vurdert totalbildet slik at vi nå bestemte oss for å gå ut med de foreløpige funnene i en melding allerede i dag, sier informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro til E24.

– Dere refererer til at det har vært sprekker i et rør. Har det vært brudd i vedlikeholdsprosedyrer her?

– Det er ting som den interne gruppen og den uavhengige gjennomgangen vil se på, og det er for tidlig å konkludere med noe nå, sier Breivik.

– Vet dere noe mer når dere kan få gjenopptatt full produksjonen?

– Vi har ikke mer klarhet i hva som skal til for å få gjenopptatt full drift enn det vi har kommunisert tidligere, men vi jobber kontinuerlig mot det målet og har konstruktiv dialog med myndighetene, sier Breivik.

– Hvor sårbart er anlegget hvis det skulle komme mer regn nå?

– Vi har kontroll på fribord-grensen (klaringen mellom høyden på dikene og vannhøyden i dammen, journ.anm.) og det fikk vi kontroll på innen noen timer innen myndighetenes frist gikk ut, så vi har god kontroll på vannstanden nå, sier Breivik.

Saken fortsetter under bildet ...

PROBLEMANLEGGET: Bildet viser Hydros Alunorte-anlegg og aluminiumfabrikken Albras. I midten og nede til høyre sees de to rødslamdeponiene. Vannrenseanlegget øverst til venstre, med Canal Velho like under (oransje pil). Lokalbefolkningens bebyggelse sees øverst i høyre billedkant.

Foto: Norsk Hydro

Ekstremvær

Norsk Hydros problemer i Brasil startet med ekstremvær i området den 16. og 17. februar i år. De store nedbørsmengdene medførte uro for lekkasje fra anlegget, som blant annet rommer to store rødslamdeponier med avfall fra aluminaproduksjon.

I etterkant av uværet har det kommet meldinger om at lokalbefolkningen i området har blitt syke av urent drikkevann. Selskapet ble pålagt halv fart på fabrikken.

I helgen tok saken en ny vending, da Hydro bekreftet at det er sluppet ut regnvann fra anlegget for å forhindre oversvømmelse ved deponiene. Dette til tross for manglende lisens.

Hydros ledelse har selv besøkt området, og opplyste i går at det ikke er påvist miljøutslipp fra Alunorte.

Lut benyttes, sammen med kalk, til å skille alumina fra bauksitt. Alumina er igjen en innsatsfaktor i produksjon av aluminium.

Les også

KLP vil møte Hydro og vurdere eierskap etter Brasil-utslipp

Les også

Vil ikke kommentere når Hydros toppledelse ble varslet om Brasil-utslipp

Les også

Hydro straffes på Børs etter utslippsinnrømmelse

Her kan du lese mer om