Statoil deler ut milliardkontrakter

Tre selskaper sikrer mer arbeid for det norske storselskapet.

MER ARBEID: Statoil har utøvet tre opsjoner på tidligere tildelte borekontrakter. Dette kommer blant andre Archer til gode.
Publisert:

Statoil har tildelt tre selskaper ytterligere borearbeid. Det er snakk om utøvelse av opsjoner på tidligere tildelte kontrakter, som omfatter 17 faste installasjoner på norsk sokkel.

Selskapet anslår at kontraktsverdien for den aktuelle toårsperioden samlet sett vil kunne utgjøre opp mot fem milliarder kroner.

De tre selskapene det er snakk om, er Archer, KCA Deutag og Odfjell Drilling.

– Leverandørene har vist evne til nytenking og levert gode forslag til fortsatt utvikling av disse tjenestene, og Statoil er positiv til å kunne fortsette arbeidet med alle tre selskapene, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.

Han fortsetter:

– Kontraktene vi har nå vil bidra til å opprettholde aktivitet med konkurransedyktige betingelser i en tid der aktivitetsnivået utfordres av lønnsomhet.

De aktuelle leverandørene ble i 2012 tildelt kontrakter på fire år med tre toårige opsjoner. Statoil har nå forlenget disse avtalene gjennom utøvelse av den første runden opsjoner.

Arbeidet under kontraktene omfatter bore- og brønntjenester, samt vedlikehold av boreanlegg, modifikasjoner og eventuelt tilleggsarbeid.

– Veldig fornøyd

KCA Deutag har fått ytterligere arbeid på Oseberg (B, C, Sør og Øst), samt Gullfaks (A, B og C). Odfjell har sikret mer arbeid på Grane og Heidrun, Archer på Statfjord (A, B og C), Visund, Njord, Sleipner (A) og Snorre (A og B).

– Jeg er veldig fornøyd med at det utmerkede arbeidet til våre borelag over de siste årene har vunnet Statoils tillit og resultert i tildelingen av denne viktige kontraktsutvidelsen for levering av boretjenester i Norge, sier Kenny Dey, sjef for boretjenester til faste installasjoner i Archer.

Tildelingene kommer etter alle solmerker svært godt med for de tre selskapene, som nå sikrer mer arbeid i en vanskelig periode for leverandørindustrien. Eksempelvis sto Archers ordrebok ved utgangen av fjoråret på 1,3 milliarder dollar, ned fra 2,5 milliarder ved utgangen av 2014.

Archer er blant annet eksponert mot amerikansk oljeproduksjon. Selskapets største aksjonær er John Fredriksen.

Les også

Gigantskip med skifergass fra USA inntar Norge

Les også

Venter lavere oljepriser lenger – ratingbyrå jekker ned Statoil

Les også

Statoil-topp: Ingen av våre prosjekter har fribillett

Publisert:

Her kan du lese mer om