Rec forbereder seg på å legge ned all produksjon i Norge.

Rec forbereder seg på å legge ned all produksjon i Norge.

SPREC: Solenergiselskapet Rec leverte et svært dårlig resultat for fjerde kvartal 2011, og nå gjør selskapet klart til å legge ned i Norge. Her er konsernsjef, Ole Enger (f.v.), konserndirektør John Andersen jr. og finansdirektør Bjørn Brenna under onsdagens presentasjon.
Publisert:

De siste årene har Renewable Energy Corporation (REC) satt permanente eller midlertidige kroker på stadig flere dører i solenergiselskapets norske virksomhet.

Per i dag gjenstår bare 25 prosent av produksjonen selskapet opprinnelig hadde på norsk jord, og nå ringer klokkene også for siste rest.

I den ferske regnskapsrapporten fremgår det at selskaper har startet prosesser som gjør at de raskt kan legge ned virksomheten i Norge, hvis det blir nødvendig.

Rask nedleggelse

Konserndirektør Mikkel Tørud i Rec bekrefter at prosessene for å forberede nedleggelser er satt i gang for å kunne gjennomføre nedleggelser raskt.

- Siden usikkerheten er så stor er vi nødt til å gjøre noen forberedelser, sier Tørud til E24.

Recs norske virksomheter har de siste par årene vært rammet av et betydelig prisfall som følge av intens konkurranse fra lavpriskostprodusenter, spesielt i Kina.

Ikke gitt opp

Men Rec har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

- Vi fortsetter med å kutte kostnader og har blant annet et teknologiprosjekt på Herøya som kan bidra til å bedre inntjeningen, sier Tørud.

- Likevel er det slik at vi i tillegg til å kutte kostnader betydelig er avhengig av å se en betydelig prisoppgang på våre produkter for å få lønnsomhet i Norge, legger konserndirektøren til.

Trenger prishopp

Selskapet anslår at prisoppgangen som er nødvendig for at den norske virksomheten skal være lønnsom er på 25 prosent.

- Det er grenser for hvor lenge man kan drive uten lønnsomhet, sier Tørud.

Den store usikkerheten har gjort at Rec ikke har offentliggjort noen målsetning om produksjonsvolum for fabrikkene i Norge lenger enn de tre første månedene av året.

Tørud sier Rec ikke vil spå lenger frem i tid som følge av at usikkerheten er så stor. Samtidig avviser han at det er en form for tidsfrist for Recs norske virksomheter i løpet av første kvartal.

Han understreker også at det kan være flere alternativer enn at all produksjon i Norge blir nedlagt.

Permitteringer

Recs norske produksjon er samlet under fanen Rec Wafer - fordelt på Glomfjord i Nordland og Herøya i Telemark.

Senest i januar ble de ansatte i Glomfjord varslet om at nær halve arbeidsstokken ble permittert, mens 200 ansatte på Herøya ble permittert i slutten av november.

Dette skjedde bare én måned etter at styret i solcelleselskapet vedtok å legge ned fabrikker i både Narvik, Glomfjord og på Herøya. Rundt 700 ansatte mistet jobbene sine i den kuttrunden.

- Føles mer virkelig

- Vi her i Glomfjord er blitt vant til å bli løpende vurdert. Men for mange av de ansatte føles alt mer virkelig når prosessene blir formalisert, sier hovedtillitsvalgt ved Rec-fabrikken i Glomfjord, Rolf Birger Nilsen, til E24.

Arbeiderne på nordlandsfabrikken har nettopp hatt allmøte når E24 ringer. Det begredelige kvartalsresultatet var diskusjonstema for dagen.

- Men vi ute på fabrikkene har full fokus på å gjøre det vi har lovt at vi skal klare, sier Nilsen.

Det vil si å kutte kostnadene i produksjonen enda mer, på toppen av en kostnadsreduksjon på over 54 prosent, som de ansatte i Glomfjord presterte i fjor.

- Vi har fått mye skryt for det vi har klart, og vi vil fortsette i samme takt, sier Nilsen.

Har fått tidsfrist

Han mener også at det finnes signaler på at markedet - og prisene - kan ta seg opp.

- I forrige uke registrerte vi at spotprisen på monowafere (som produseres ved fabrikken i Glomfjord) gikk opp med 5 prosent.

Konsernledelsen i Rec anslår at en prisoppgang på 25 prosent er nødvendig. Denne må ledsages av ytterligere kostnadskutt i Norge.

- Får dere nok tid til å klare å møte kravene fra ledelsen?

- Jeg vil ikke gå ut med hvilken konkret tidsfrist vi har fått. Men jeg kan si det sånn; vi har ikke veldig god tid, sier Nilsen.

- Mot slutten i Norge

Analytiker Henrik Schultz i Sparebanken 1 Markets tror ikke Recs fabrikker i Norge vil overleve.

- Dessverre går det mot slutten for Rec i Norge. Snart er det nok bare hovedkontoret igjen, sier Schultz.

Ifølge Schultz kan det faktum at Rec sterkt antyder nedleggelser i Norge være en viktig årsak til at Recs aksjekurs stiger kraftig. I 14.45-tiden er Rec-aksjen opp 10,05 prosent til 5,43 kroner.

Ifølge Schultz signaliserte konsernsjef Ole Enger i Rec på en resultatpresentasjon onsdag morgen sterk vilje til å gjøre strukturelle endringer for å bedre lønnsomheten, eller finne nye eierkonstellasjoner.

Dagens hovedaksjonær Orkla, som eier tett oppunder 40 prosent av aksjene i Rec, har sagt at de ønsker å selge aksjeposten i solcelleselskapet.

Forhandler med banker

Samtidig sier Rec at de er i forhandlinger med sine banker om justeringer av betingelsene i låneavtalene.

- Vi har i noe tid vært i samtaler med våre banker for å sikre at vi får den fleksibiliteten vi trenger for å kunne komme gjennom så krevende markeder som vi har, sier Tørud til E24.

Schultz i Sparebank 1 Markets sier han oppfatter Rec-ledelsen slik at de er nær ved å få en avtale om lettere lånevilkår og at det reduserer risikoen fra at Rec skal misligholde sin lån og havne i en uholdbar finansiell situasjon.

Tørud vil ikke kommentere om en avtale med bankene er like rundt hjørnet.

Les mer:

Publisert: