Kjøpsrush i Mamut

Lorentzen har kjøpt seg opp.

Oslo. Eilert Hanoa, IT-gründer. Han er administrerende direktør i programvareselskapet MAMUT. Selskapets produkt-idé: Levere programvare som skal gjøre livet enklere for små bedrifter. FOTO: Magnus Knutsen Bjørke
Publisert:

Extellus AS , som er nærstående til Ludvig Lorentzen AS, har i dag kjøpt 75.000 aksjer i Mamut til kurs 11,50.

Extellus AS og nærstående har etter dette 16.019.592 aksjer i Mamut, tilsvarende 24,6 prosent av aksjene i Mamut.

Mandag opplyste Mamut at Extellus AS som nærstående av Ludvig Lorentzen AS hadde kjøpt 144.027 aksjer i Mamut AS.

Ludvig Lorentzen AS var fra før den største eieren i Mamut. Mannen bak selskapet er Ole Peter Ludvig Lorentzen, som har vært investor i flere IT-selskaper.

Vil sluke Mamut

Mamut mottok 7. juni et bud fra Visma, der Visma varslet at de hadde til hensikt å fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer og opsjoner i Mamut til kurs 11,50 kroner per aksje med oppgjør i kontanter.

50 prosent av aksjonærer har gitt forhåndsaksept på bud.

For å kunne kreve tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærer, og dermed ta selskapet av børs, må Visma eie 90 prosent av Mamut.

Les også: Visma vil sluke Mamut

Visma med endelig bud på Mamut

Publisert:

Her kan du lese mer om