DNB vurdert i EU-stresstest: Tåler å tape milliarder

Europeiske tilsynsmyndigheter har stresstestet 48 banker inkludert DNB. Banken ville ha tapt ni milliarder kroner ifølge et krisescenario, men ser på seg selv som robust.

BLE VURDERT: Den europeiske tilsynsmyndigheten EBA har vurdert 48 banker i 15 land, inkludert DNB. Den norske banken ville ha tapt mange milliarder i krisescenarioet som er vurdert, men mener selv at den er robust. Dette er DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Den europeiske tilsynsmyndigheten EBA har vurdert hvordan 48 banker inkludert norske DNB vil klare seg gjennom en tenkt økonomisk nedtur fra 2018 til 2020.

Fredag kom resultatet, og det viser at DNB-konsernets nedskrivninger på utlån i et krisescenario ville ha økt til 30 milliarder kroner gjennom disse årene.

Bankens netto renteinntekter og netto gevinster på finansielle instrumenter ville ha falt kraftig, og DNB ville kunne ha levert et årsresultat på minus 9,1 milliarder kroner i år, skriver det norske Finanstilsynet i en pressemelding.

Dette er noe av det EBA har lagt til grunn i det tenkte krisescenarioet:

 • risikopremiene i de globale markedene øker betydelig
 • bankenes lønnsomhet faller sammen med aktiviteten i EUs økonomier
 • veksten i EU blir i snitt på minus 1,2 prosent i 2018 og minus 2,2 prosent i 2019, før den tar seg opp igjen med 0,7 prosent i 2020

I denne stresstesten faller DNBs rene kapitaldekning med tre prosentpoeng i 2018 til 13,5 prosent, men fallet blir delvis reversert i de to påfølgende årene på grunn av positive resultater, ifølge stresstesten.

Dermed vil banken i 2020 stå med en kjernekapitaldekning på 15 prosent, ifølge en børsmelding fra DNB.

DNB er tilfreds

– Stresstesten viser at et alvorlig økonomisk tilbakeslag vil kunne medføre betydelige tap og en markant svekkelse av bankkonsernets rene kjernekapitaldekning, sier direktør for bank og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet.

Tilsynet er opptatt av at bankene opprettholder sin soliditet slik at de kan gi lån også under krevende forhold.

– EBA-stresstesten, sammen med Finanstilsynets egen stresstest, inngår som et grunnlag i Finanstilsynets vurdering av DNBs samlede kapitalbehov, sier Viljugrein.

DNB mener selv at stresstesten viser at konsernet har robust kapitaldekning selv i en situasjon hvor økonomien i Europa går dårligere.

«DNB er tilfreds med resultatene av stresstesten, som viser at banken har en robust inntjeningskapasitet og kapitalposisjon», skriver DNB.

– Styrket motstandsevne

Totalt ville de 48 bankene i 15 land som er testet ha tapt 226 milliarder euro (2.150 milliarder kroner) i det krisescenarioet som tilsynsmyndighetene tegner opp, skriver EBA.

– Utfallet av stresstesten viser at bankenes innsats for å bygge opp kapitaldekningen i de senere årene har bidratt til å styrke deres motstandsevne og kapasitet til å utholde betydelige sjokk, sier EBAs direktør for analyse og statistikk, Mario Quagliariello.

Britiske Barclays og Lloyds var blant bankene som gjorde det verst i testen, ifølge Wall Street Journal. Italienske Banco BPM var også blant de svakeste, sammen med tyske NordLB og Deutsche Bank, skriver avisen.

På forhånd hadde det vært bekymringer for at testen ville så tvil om soliditeten i noen italienske banker.

Les mer: Italienske banker stålsetter seg for stresstest-resultater

Her kan du lese mer om

 1. Bank
 2. DNB
 3. Finanstilsynet
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Finanstilsynets krav demper utbyttefesten i Bank Norwegian

 2. Betalt innhold

  Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

 3. Finanstilsynet: Coronakrisen kan gi store banktap

 4. Annonsørinnhold

 5. Bekrefter USA-dialog og avslutter milliardkjøp

 6. Nordmenns forbruksgjeld øker til 117 milliarder