Sterke tall fra DNB

Rune Bjerke & co slår forventningene, men tjener mindre enn i fjor.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Rune Bjerke presenterer torsdag DNBs resultat for fjerde kvartal 2012.
Publisert:

Torsdag morgen presenterte landets største bankkonsern sine nøkkeltall for det fjerde kvartalet 2012. Resultatet for perioden endte på 3,81 milliarder kroner, mot et resultat på 4,09 milliarder i samme periode i 2011.

Det gir inntjening per aksje (EPS) på 2,34 kroner, mot 2,51 kroner per aksje i samme periode året før.

Korrigert for basisswapper økte resultatet med 1,04 milliarder. Basisswapper er derivatkontrakter hvis effekt over tid vil være null.

Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt (EBITDA) utgjorde 5,7 milliarder kroner, og styret foreslår et utbytte på 2,10 kroner per aksje.

Ifølge iMarkedet var det på forhånd ventet et resultat på 3,3 milliarder kroner og inntjening per aksje på 2,06 kroner.

Økt kjernekapital

DNB er i ferd med å tilpasse seg strengere krav til sikkerhet for utlån stilt av norske og europeiske myndigheter. Kjernekapitaldekningen etter Basel II hadde økt til 10,7 prosent ved utgangen av 2012, fra 9,4 prosent ved utgangen av 2011.

- Det er nødvendig å styrke DNBs kapital blant annet gjennom å øke marginene for å tilfredsstille stadig strengere kapitalkrav fra myndighetene, skriver banken i kvartalspresentasjonen.

Les også: Nye bankregler ble «snillere» enn ventet

Innskuddsmarginene falt til minus 0,27 prosent, mens de volumvektede marginene økte med 0,08 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2011.

Utlånsvolumet økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent sammenlignet med året før, men veksten ble redusert de siste kvartalene. Fra tredje til fjerde kvartal gikk utlånene ned med 0,4 prosent.

Samtidig varsles det at kundenes lånekostnader kan komme til å stige.

- Nye reguleringer fra europeiske og norske myndigheter vil føre til at bankene må øke marginene ytterligere i år, og til at lån sannsynligvis blir dyrere for både bedrifter og forbrukere, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Les også: DNB varsler høyere rente

Nedskrivninger på utlån og garantier var 1,19 milliarder kroner.

- Årsaken var i første rekke økte nedskrivninger innen shipping som følge av svekkede konjunkturer, opplyser DNB.

Tror på boliglånsvekst

For 2012 som helhet ble resultatet for DNB 13,7 milliarder kroner, en økning på 678 millioner kroner. Konsernet melder om resultatframgang innen alle forretningsområder.

- Alle forretningsområder leverte bra i 2012, og vi er godt fornøyde med årsresultatet. Det meste av overskuddet brukes fortsatt til å styrke bankens kjernekapitaldekning i tråd med myndighetenes kommende kapitalkrav, sier konsernsjef Rune Bjerke i forbindelse med rapporten.

For den kommende perioden har DNB tro på sterk utvikling i den norske økonomien og svak internasjonal vekst.

- Vi tror det fortsatt vil være vekst i boliglån, men kommende endringer i kapitalkrav medfører en del usikkerhet. På bedriftssiden vil vi prioritere små og mellomstore bedrifter, og vi fortsetter satsingen vår på energi, offshore og telekom, sier Bjerke.

DNB vil fortsette å bygge opp kapital, og soliditeten vil styrkes ytterligere. Det ventes fortsatt god porteføljekvalitet, med nedskrivninger på utlån omtrent på nivå med 2012.

Publisert:
Gå til e24.no