Eksperter vil ta Oljefondet inn i private equity: – Jeg syns det er fornuftig

Flere pengeforvaltere ba tirsdag finansminister Siv Jensen om å la Oljefondet investere i private equity-fond. Akademiske eksperter var mer lunkne.

MØTTE EKSPERTER: Siv Jensen har dialogmøte om unoterte aksjer 23. januar 2018.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Finansminister Siv Jensen inviterte tirsdag en rekke akademikere og investorer til et møte for å få innspill til fordeler og ulemper ved å åpne en ny dør for Oljefondet.

Finansdepartementet utreder nå om fondet bør få investere i selskaper som ikke er børsnoterte, gjennom private equity-selskaper.

For to uker siden ga Oljefondet råd til finansdepartementet om at det burde få gjøre slike investeringer.

I dag er fondet bare investert i aksjer, obligasjoner og eiendom. Sier regjeringen og Stortinget ja, kan det også få investere i aksjeselskaper som ikke er børsnoterte, trolig i samarbeid med såkalte «private equity»-fond.

Private equity-fond omtales også som «aktive eierfond», «oppkjøpsfond» eller «venturekapital», og investerer i selskaper i tidlig eller moden fase for å utvikle dem videre og gjøre dem mer lønnsomme, vanligvis over noen få år.

Dette vil i så fall bli det første nye investeringsuniverset som åpnes for fondet siden det begynte å investere i eiendom i 2011.

En av dem som ønsker å la Oljefondet gjøre slike investeringer er fondets sjef gjennom de første ti årene, Knut Kjær, som nå er partner i FSN Capital.

– Jeg syns det er fornuftig å gå i gang, sier Kjær til E24.

– Men det er ikke noe man bare må gjøre fordi private equity generelt er bra, man gjør det man kan bygge opp den kompetansen som er nødvendig. Og det tror jeg NBIM kan gjøre, også ut fra hva de har fått til innen mer aktive mandater innen noterte markeder, sier han.

Temaene for møtet hos Jensen var hvilken avkastning man kan forvente på private equity-investeringer og hvor høy risikoen vil være.

Det kan blant annet være vanskelig å vurdere hvor god avkastningen er på slike investeringer, og det vil trolig øke Oljefondets kostnader fordi flere må ansettes for å forvalte slike investeringer.

– Åpenhet kan bli problem

I tillegg diskuterte man hva slike investeringer ville ha å si for åpenheten i fondet og den politiske forankringen blant dem pengene tilhører, nemlig folk flest.

Private equity-fond er ofte relativt hemmelighetsfulle, mens Oljefondets mandat er å vise mest mulig åpenhet.

– Det er kanskje nesten det største problemet for fondet, sier Harald Koch-Hagen, direktør for risikostyring og allokering i KLP, til E24.

Han sier at han inntok en mellomposisjon i møtet med Siv Jensen, og at han ser både fordeler og ulemper ved at et så stort, statlig fond eventuelt går inn i private equity. Oljefondet er drøyt 16 ganger større enn KLP.

Selv har KLP rundt 1,5 prosent av sine verdier i private equity, og et team på tre personer som forvalter disse investeringene. KLP har ifølge Koch-Hagen tjent mer på private equity-investeringer enn på aksjer.

– Vi har hatt en meravkastning fremfor globale aksjer, sier han.

TIDLIGERE SJEF: Knut Kjær er partner i FSN Capital og ledet Oljefondet de første ti årene. Nå ber han Siv Jensen om å la Oljefondet få investere i private equity-firmaer.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Ba Jensen åpne døren

En annen av Siv Jensens rådgivere tirsdag var Rune Holen, partner i nystartede Idekapital, som skal satse penger på norske programvareselskaper og blant annet har sjakkesset Magnus Carlsens manager Espen Agdestein med på laget.

Holen jobbet i 19 år med å bygge opp private equity-investeringene i Storebrand Asset Management, i en global portefølje. Blant suksessene var investeringer i klesprodusenten Canada Goose via private equity-selskapet Bain Capital.

– Det er et eksempel på et modent selskap i Canada som Bain Capital i 2014 investerte i og klarte å gjøre til et enda mer internasjonalt selskap, sier Holen til E24.

– Der var Storebrand inne?

– Storebrand investerer utelukkende gjennom forvaltere og fond. Det er modellen, sier Holen.

Han anbefaler også samme modell for Oljefondet, og mener at denne typen investeringer passer for Oljefondet, selv om fondet er så stort at en del private equity-fond og investeringer kanskje kan bli for små.

– Alt i alt er dette en aktivaklasse som burde være aktuell for Oljefondet på tilsvarende måte som det er det for andre tilsvarende internasjonale fond både i Canada, Nederland og andre velutviklede demokratier med store, tilsvarende fond, sier Holen.

GA RÅD: Rune Holen, partner i Idekapital

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Ber Jensen droppe det

Akademikerne som var med på dialogmøtet var mer skeptiske, og ga Siv Jensen råd om å droppe private equity. En av dem er førsteamanuensis Espen Henriksen ved BI.

– Det viktigste burde være at vi først fokuserer på hvordan vi har drevet verdiskaping med den fantastiske modellen vi har. Er dette det viktigste spørsmålet, er det her det er størst potensiell verdiskaping for fondet? Mitt klare svar er nei, sier Henriksen til E24.

– Det er veldig, veldig uklart om dette er en form for virksomhet hvor vi kan forvente at en offentlig institusjon ved vedtak kan skape meravkastning, sier han.

Vil bevare åpenheten

Siv Jensen har fortsatt saken til vurdering, og vil ikke konkludere ennå.

– Det er fordeler og ulemper. Dette skal vi prøve å få passe inn i den overordnede arkitekturen for fondet. Det er ingen som vil at vi skal ha mindre åpenhet. Det er ingen som vil at vi skal redusere den etiske standarden, sier finansminister Siv Jensen til E24.

– Det er åpenbart mye risiko forbundet med dette, men også potensielt avkastning. Det er mange avveininger, og jeg har fått mange interessante refleksjoner i dag, sier hun.

Fikk ekspertrapport

I forrige uke la en ekspertgruppe bestående av to personer frem sitt syn i en omfattende rapport, som blant annet sa at Oljefondet kan bli en svært stor aktør innen private equity.

Les mer: Anbefaler unoterte aksjer: Kan bli blant verdens største

«Et investeringsprogram for private equity starter vanligvis på rundt 5 prosent av verdiene, noe som antyder en allokering på 50 milliarder dollar», het det i rapporten.

Rapporten presenterte en rekke grunner til at det norske Oljefondet kan være egnet til å gå inn i private equity. Men tiden er kanskje ikke den riktige akkurat nå.

– Timingen er kanskje ikke den beste nå til å gå inn med veldig store beløper siden private equity-sektoren er inne i en topp akkurat nå, sa medforfatter og professor Per Strömberg til E24 etter at rapporten var lagt frem.

– Dere sier at Oljefondet vil kunne bli en av verdens største aktører?

– Det spørs selvsagt hvor mye man vil allokere. Man blir nok ikke størst i verden, men kan nok bli topp fem eller topp ti i denne sektoren, hvis man setter av for eksempel fem prosent av fondet, sier Strömberg.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Fondssparing
 3. Aksjer
 4. Norges Bank
 5. Siv Jensen
 6. Solberg-regjeringen
 7. Yngve Slyngstad

Flere artikler

 1. Anbefaler unoterte aksjer for Oljefondet: Kan bli blant verdens største

 2. Vil vurdere infrastruktur for fornybar energi i Oljefondet

 3. Oljefondet om investeringer i aksjer utenfor børs: – Kan være godt egnet

 4. Boom i private equity: – Det er gode nyheter

 5. Fortsatt i tenkeboksen om Oljefondet og infrastruktur: Ber om nye råd