SVAK UKESTART FOR DOLLAR: Ser ingen bunn for dollaren

Analytikere frykter at dollaren skal svekkes ytterligere fra dagens allerede rekordsvake nivå.

FALLER IGJEN: Etter en sterk opptur i desember, faller dollaren på nyåret.
Publisert:

Valutaanalytikere som har vært svært presise med sine dollarprognoser så langt gjennom krisen frykter nå at verdensvalutaen skal bli enda svakere fremover.

Selv ikke inntramminger i de kvantitative tiltakene og rentehevinger fra Federal Reserve vil hjelpe, og dette ligger dessuten en "utvidet periode" frem i tid ifølge Fed-sjef Ben Bernanke selv.

Standard Chartered, Aletti Gestielle SGR, HSBC Holdings og Scotia Capital venter at dollaren skal svekkes hele 7,1 prosent mot euro, ifølge Bloomberg.

Mandag omsettes én euro for i underkant av 1,50 dollar. Dermed innebærer spådommen at dollaren kan svekke seg til 1,60 mot euro.

Kraftig årsskifteeffekt

- Det er et fornuftig anslag, sier senioranalytiker John Hydeskov i Danske Bank til E24.

- I fjor svekket dollaren seg kraftig mot den europeiske fellesvalutaen den siste tiden frem mot nyttår, og mye peker i retning av at dette vil gjenta seg i år.

Mange europeiske banker henter hjem investeringene før det nye året, og dette gir utslag i valutamarkedet i disfavør av dollaren, forklarer senioranalytikeren.

- Denne bevegelsen vil sannsynligvis igangsettes allerede denne uken, og kan bidra til at euro mot dollar trekker opp over det viktige psykologiske skillet ved 1,5 dollar, tror Hydeskov.

I 2008 var årsskifteeffekten imidlertid spesielt sterk, og dollarsvekkelsen var 11 prosent mot euro i løpet av årets siste måned.

Tidligere år har effekten ikke vært like sterk. En god tommelfingerregel er derfor, ifølge Hydeskovs analyser av dollarbevegelsene de siste 15 årene, å vente en dollarsvekkelse på 1,5 prosent mot euro i desember.

Krisepakker tynger

Det er særlig de offentlige krisetiltakene og den gjeldstyngede offentlige økonomien som virker dempende på dollaren. Totalt beløper den offentlige gjelden seg til rundt 12.000 milliarder dollar, i underkant av 68.000 milliarder kroner.

- De planlegger å kjøre med stort underskudd de kommende ti årene, og gjeldsbyrden vil skyte kraftig i været. Det vil nok likevel ikke sette den amerikanske kredittratingen under press, for dersom ikke USAs kreditt får karakteren trippel-A er det ingen ting som burde få det, sier Hydeskov.

I tillegg kommer rekordstort salg av statsobligasjoner. I løpet av 2009 og 2010 skal statspapirer for 4000 milliarder dollar lempes ut, ifølge Bloomberg. Også denne uken skal det gjennomføres omfattende auksjoner av statspapirer.

- Det er stor etterspørsel i markedet etter amerikansk statsgjeld. Det gir enda lavere renter, og svekker den amerikanske valutaen ytterligere.

Rekordlav rente

Det hjelper heller ikke for dollarens styrke at styringsrenten er historisk lav, og heller ikke ligger an til å øke med det første. Og når renten først heves vil det ta tid før det gir en merkbar styrking i dollaren, mener Callum Henderson, valutastrateg i Standard Chartered.

- Historien viser at dollaren ikke vil begynne å styrke seg og holde seg sterk før 12 måneder etter at Fed har begynt å heve rentenivået, sier Henderson til Bloomberg.

- Det vil ta tid å trekke ut noe av den enorme mengden dollar som tilbys i markedet. Dollaren vil holde seg svak inntil Fed hever renten mer enn sine sentralbankkolleger internasjonalt.

Diktert av børsen

Mye avhenger imidlertid av utviklingen på børsen. I løpet av det siste året har sammenhengen mellom børsutvikling og dollarkurs blitt stadig sterkere, ettersom økt risikolyst gir høyere indekser og lavere dollaretterspørsel.

- I det siste har vi sett en negativ samvariasjon mellom globale aksjer og dollarens prestasjon på rundt 70 prosent. Det er det høyeste vi har målt noensinne, sier Hydeskov.

Flere nyheter på E24

Publisert: