Forbundsleder reagerer på Nordea-kutt: – Skaper uro i næringen

Nordea-ledelsen peker nærmest ut en hel arbeidsstokk som ikke egnet, mener forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet. Han etterlyser en omstillingsplan.

KUTTER ANSATTE: Nordea varslet torsdag at storbanken vil kutte minst 6.000 stillinger.

Foto: Vesa Moilanen AFP
Publisert:

Hellman reagerer på at Nordea planlegger å kutte minst 6.000 medarbeidere og konsulenter, hvor cirka 2.000 er konsulenter.

Nordea hadde totalt 32.000 ansatte ved utgangen av tredje kvartal. Finansforbundet representerer drøyt 2000 medlemmer i Nordea Norge.

– Jeg reagerer på størrelsen. Det skaper uro i bedriften og blant ansatte i næringen, sier Hellman til E24.

Han peker på at folk som jobber i bank er vant til omstilling. Men i strategien som er lagt frem av Nordea-ledelsen kan han ikke se om og hvordan man har tenkt å omstille de ansatte man har til nye arbeidsoppgaver.

Etterlyser plan for omstilling

Hellman mener at det underlig at Nordea-ledelsen ikke ser ut til å ha noen planer for å omstille de ansatte samtidig som man søker etter ny kompetanse utenfor bedriften.

– Det er flott med ny kompetanse. Men her er det et misforhold at man nærmest peker ut en hel arbeidsstokk som ikke egnet, sier Hellman.

Han peker på at det er helt nødvendig å ta i bruk ny teknologi, men at man samtidig må huske på at folk liker å snakke med mennesker når de skal gjøre viktige valg.

– Det er rom for både ny teknologi og godt skodde ansatte, sier Hellman.

Men han mener at Nordea-ledelsen bør kunne ta det litt rolig og se på hvilke behov som skal betjenes.

– Det virker som nedbemanning og sparing er viktigere enn å vurdere hva man kan bruke denne arbeidskraften til, sier Hellman.

Han mener at banken bør være varsom med å kvitte seg med viktig kompetanse.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

Bekreftet kutt i Norge

Nordea leverte sitt regnskap for tredje kvartal torsdag. I rapporten fremkom storbankens kuttplan.

Snorre Storset, Norgessjef i Nordea, bekreftet torsdag at det vil bli kutt i Norge.

– Hellman kan ikke lese ut fra strategien som er lagt frem om og hvordan man har tenkt å omstille de ansatte man har til nye arbeidsoppgaver. Hva er din kommentar til det?

– Vi jobber kontinuerlig med å tilføre og utvikle kompetanse hos ansatte, slik at de skal være rustet for å møte digitalisering og ny teknologi som preger bransjen. Nå har vi i tillegg opprettet en egen enhet i Nordea som skal sørge for å kartlegge og utvikle kompetanse hos de ansatte og hvordan de kan bruke sin egen kompetanse best. Enheten vil bistå med å se på muligheter i og utenfor Nordea, sier Storset til E24.

– Er det ikke rom for både ny teknologi og godt skodde ansatte i Nordea?

– Absolutt, de to går hånd i hånd. Robotisering kan gi automatisering av mange prosesser, men vi tror fortsatt på møtet mellom mennesker. Nordea vil fortsatt være en betydelig arbeidsgiver både i Norge og resten av Norden, og vi vil ha behov for mange høyt kompetente medarbeidere, sier Storset.

– Er nedbemanning og sparing viktigere enn å vurdere hva Nordea kan bruke sine ansatte til?

– De store endringene som skjer i finansbransjen, gjør at vi også kommer til å ha behov for annen kompetanse enn i dag. Samtidig vil teknologiutviklingen og digitaliseringen gjøre at mange arbeidsoppgaver faller bort og at det dermed vil være behov for færre medarbeidere, sier Storset.

Her kan du lese mer om