Lagmannsretten opprettholder gigantgebyr til Telenor

Gulating lagmannsrett ga torsdag Konkurransetilsynet fullt medhold i saken fra 2018. Dermed opprettholdes gebyret på 788 millioner kroner. Telenor vurderer nå om de skal anke saken.

Telenor-sjef Petter-Børre Furberg er skuffet over dommen.
 • Svein Olav Sæter
 • Anders Nybakken Kvale
Publisert:

Telenor ble ilagt gigantgebyret av Konkurransetilsynet i 2018. Tilsynet mener at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet, men selskapet selv har hele veien vært uenig i vedtaket.

Rettssaken startet i januar i år. Lagmannsretten er den første rettsinstansen som har behandlet saken, og dommen falt torsdag.

– Telenor er skuffet over dommen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg i en pressemelding.

Rettssaken mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en historisk sak om en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Lagmannsretten konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg.

Vurderer anke til Høyesterett

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for misbruk av dominerende stilling.

– Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier Telenor-toppen etter at dommen ble kjent torsdag.

Dommen kom på overtid, og ble ikke avsagt innen fristen i tvisteloven. Lagmannsretten opplyser at dette var på grunn av at saken har vært «så arbeidskrevende at det ikke har vært mulig å overholde fristen».

Samtidig som gebyret opprettholdes, idømmes Telenor også saksomkostninger på nesten fire millioner kroner. Disse må betales innen to uker.

Forhindret utbygging av tredje mobilnett i Norge

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge.

Telenor klaget så Konkurransetilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemda i desember 2018, men Konkurranseklagenemda ga i juni 2019 Konkurransetilsynet fult medhold i vedtaket, og gebyret på 788 millioner kroner til Telenor ble opprettholdt.

Det var denne avgjørelsen Telenor anket til lagmannsretten.

I dommen stadfester lagmannsretten at Telenor hadde en dominerende stilling i perioden 2010–2014, da misbruket fant sted.

– Telenors endrede leievilkår reduserte insentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje. Konkurransetilsynet er tilfreds med at dette er tydeliggjort og vektlagt i dommen fra lagmannsretten, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Heidar Larsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Telenor
 2. Konkurransetilsynet
 3. Gulating lagmannsrett
 4. Tele2
 5. Mobilmarkedet
 6. Telekom

Flere artikler

 1. Høyesterett avviser Telenors anke mot Konkurransetilsynet

 2. Verisure tapte klagesak: Gebyr på 766 millioner kroner opprettholdes

 3. Telenor har fått 90.000 kunder på trådløst bredbånd: – Norge går som en kule

 4. Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høyesterett

 5. Nei til EU tapte Acer-saken i tingretten