Norwegian må skaffe mer penger i høst: Skal i nytt møte med to statsråder

Denne våren landet Norwegian en krisepakke og unngikk corona-konkurs. Nå jakter selskapet igjen med lys og lykt etter mer penger. En av dørene som de banker på er hos regjeringen.

Næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide skal i et nytt møte med Norwegian om mulig krisehjelp. Bildet er fra mai da aksjonærene i Norwegian godkjente den første pakken.
Publisert:

Vårens dramatikk og krise i luftfarten kulminerte i månedsskiftet april-mai for Norwegian.

Etter intenst arbeid fikk selskapet først kreditorenes støtte, og deretter aksjonærenes støtte, til den første krisepakken.

Selv om milliardpakken sørget for at selskapet ikke gikk konkurs, så var ikke selskapets økonomiske corona-krise løst. Svak etterspørsel, lave trafikktall og strenge reiserestriksjoner sørger for at Norwegian trenger mer hjelp.

I slutten av august gjentok ledelsen dette budskapet og gjorde det klart at de er i gang med å stable på plass en ny finansieringspakke.

– Vi vil trenge mer hjelp innen slutten av året for å komme gjennom vinteren, sa konsernsjef Jacob Schram den gang.

Norwegian har hatt løpende kontakt med norske myndigheter under corona-krisen, både direkte og via bransjeorganisasjonen NHO Luftfart.

Dokumenter fra Nærings- og fiskeridepartementet, som E24 har fått innsyn i, viser at Norwegians toppsjef blant annet hadde et møte med næringsminister Iselin Nybø den 25. juni.

Nå skal næringsministeren, samferdselsminister Knut Arild Hareide og Norwegian-sjef Jacob Schram møtes igjen den 21. september.

Forespørselen om møtet ble sendt 28. august, samme dag som Norwegian la frem regnskapet for andre kvartal.

Lite støtte å få i andre land

Møtet mellom Norwegian og de to ministrene skal skje kort tid etter at finansdirektør Geir Karlsen den 2. september fortalte at Norwegian var i dialog med norske myndigheter om ny potensiell støtte på DNB Markets’ Consumer-konferanse.

Både departementet og Norwegian bekrefter at møtet vil finne sted.

– Jeg kan bekrefte at vi skal ha et møte med næringsministeren og samferdselsministeren. Vi kan ikke kommentere noe mer før møtet er avholdt, sier konserndirektør for kommunikasjon Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Norwegian har gjennom året forsøkt å undersøke mulighetene for å få støtte i andre land der selskapet opererer, men uten særlig hell.

Selskapet har blant annet vært i kontakt med både svenske og danske myndigheter som har støttet SAS, men der fikk Norwegian en kald skulder.

Dette fikk Norwegian-sjefen til å reagere kraftig, som E24 omtalte i sommer.

Les også

Norwegian jobber med ny redningspakke: Ukjent milliardsum må på plass

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian avbildet med konserndirektør for kommunikasjon, Anne-Sissel Skånvik, på selskapets hovedkontor i april

Vurderer mer krisehjelp

Den norske staten stilte denne våren opp med lånegarantier på totalt 3,0 milliarder kroner til Norwegian, som en del av en større krisepakke til luftfarten.

Widerøe og SAS ble også tilbudt lånegarantier, i tillegg til avgiftskutt og andre grep.

E24 har spurt departementet om regjeringen og næringsministeren vurderer å komme med ytterligere økonomiske tiltak for å hjelpe Norwegian og luftfarten.

– Vi vurderer fortløpende situasjonen og legger vekt på god dialog med flyselskapene og NHO Luftfart. Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dette ved behov, sier Lucie Katrine Sunde-Eidem, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, i en uttalelse til E24.

Statssekretæren påpeker at «flybransjen har vært og er i en krevende situasjon».

– Staten bidrar gjennom blant annet justerte permitteringsregler, reduserte avgifter og vi har stilt en garantiordning til rådighet for luftfarten. Garantiordningen er betydelig, samtidig som staten sørger for at risikoen for tap av fellesskapets verdier ikke blir for høy, sier statssekretæren.

Hun legger til at staten også kjøper inn flyruter fra Norwegian, SAS og Widerøe, slik at man kan opprettholde et minimumstilbud av flyruter innenriks selv under krisen.

I tillegg til å støtte flyselskapene har regjeringen også gitt milliardstøtte til Avinor, som grunnet det dramatiske fallet i flytrafikken regner med å glipp av syv til åtte milliarder kroner i kommersielle inntekter og avgiftsinntekter i år.

Les også

Obligasjonseierne i SAS godkjenner redningsplan

Vil hente milliardsum

I brevet fra 28. august der Norwegian ber om møtet som altså skal avholdes 21. september, kommer det frem at flyselskapet ønsker å snakke om «likviditetssituasjonen [til selskapet, journ.anm..] og veien videre for norsk luftfart».

Dette har også vært hovedtema i tidligere møter flyselskapet har hatt med norske myndigheter og næringsministeren.

Samme dag som Norwegian ba om det nye møtet med regjeringen, presenterte selskapet også resultatene for andre kvartal.

– Vi har redusert gjelden til selskapet med rundt 17 milliarder de siste månedene. Så vi har kjøpt oss selv tid, men vi trenger fortsatt mer likviditet de neste seks til syv månedene, sa finansdirektør Geir Karlsen fra podiet.

Selv om selskapet var klinkende klare på at de nå jobber med en ny finansieringspakke, så ville selskapets ledelse ikke si noe spesifikt om hvor mye penger de mener de må ha og heller ikke noe om hvordan pakken vil se ut.

innkallingen til generalforsamlingen skrev Norwegian at hvis coronakrisen, reiserestriksjoner og en laber etterspørsel i markedet fortsetter til slutten av 2020, så vil man trenge «rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal 2021».

– Det som gjør det litt vanskelig å si er at det ble brukt noen forutsetninger for å få det tallet og man må se på hva forutsetningene er nå, sier Karlsen til E24 i etterkant av presentasjonen.

I kvartalsrapporten presenterte selskapet en liste av mulige ingredienser til den nye krisepakken:

  • Ny finansiering (lån, journ.anm.)
  • Ytterligere utstedelse av aksjer i en rettet emisjon (frisk kapital fra aksjeinvestorer, journ.anm.)
  • En revurdering av selskapets forretningsplan og omfang av virksomheten
  • Salg og refinansiering av eiendeler
  • eller andre kilder til finansiering
Les også

Norwegian vil prøve å fly mer i høst: Men nesten halvparten av Dreamliner-flyene skal bort

Les også

Norwegian halverte underskuddet i andre kvartal: Vil sende flere fly i luften

Publisert: