Trøims Borr Drilling tapte 518 millioner i andre kvartal

Tor Olav Trøims riggselskap tapte langt mer i vårmånedene.

Publisert:

Tor Olav Trøims riggselskap fikk et underskudd på 59,9 millioner dollar, tilsvarende 518 millioner kroner i andre kvartal. Det er en forverring fra et underskudd på 5,5 millioner dollar i første kvartal.

Det viser selskapets kvartalsrapport som legges frem tirsdag morgen.

Samtidig endte inntektene på 54,8 millioner dollar, noe som er en vekst på 13 prosent mot kvartalet i forveien.

– Vi har sett gradvis forbedring av driften gjennom andre kvartal 2021 med 13 rigger i arbeid ved utgangen av kvartalet. Etter våre kontraktsgevinster hittil i år har vi økt ordreboken med rundt 542 millioner dollar, sier Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i en uttalelse.

Borr Drilling venter å ha 17 rigger i drift ved årsslutt basert på nåværende visibilitet i anbud og pågående forhandlinger.

Selskapet opplyser at dette ekskluderer potensiell påvirkning fra større volumer mer arbeid som for øyeblikket er på anbud i Midtøsten.

«Dette betyr at flere av våre fem rigger i varmt opplag som tidligere har blitt aktivert, vil bli re-aktivert og i drift innen slutten av året. Kostnadene ved reaktivering ligger på mellom 2 og 4 millioner dollar pr rigg, betydelig mindre enn når man re-aktiverer nybygg, hvor vi har ytterligere fem som er klare til deployering når de riktige mulighetene fremtrer», skriver selskapet

Borr Drilling opplyser videre at de venter å generere positiv kontantstrøm fra drift etter betjening av rentekostnader, gitt gjeldende flåte på 13 rigger i drift for et helt kvartal på gjeldende rater.

Publisert: