Petoro leverte rekordhøye 113 milliarder til staten

Krigen i Ukraina har bidratt sterkt til rekordresultatet i årets første kvartal.

Publisert:

Statens eget oljeselskap Petoro overførte 113 milliarder kroner til staten i årets første kvartal.

Det er 87 milliarder kroner mer enn i fjorårets første kvartal.

Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser.

– Resultatet er et produkt av mange års hardt arbeid, men også den vanskelige posisjonen Europa er i på grunn av krigen i Ukraina, sier Petoro-sjef Kristin Kragseth i en uttalelse.

Kragseth sier at krigen har tydelig satt sikkerhetspolitikk og forsyningssikkerhet på dagsordenen.

– Hvor energien produseres er viktig, og vi ser nå helt klart hvor stor betydning Norge har som en trygg og pålitelig leverandør av energi til Europa, sier Kragseth.

Kraftig prisøkning

Gjennomsnittlig realisert oljepris var 104 mot 61 dollar per fat i samme periode i fjor.

Prisøkningen i norske kroner ble forsterket av svekket kronekurs, og oppnådd oljepris var 925 mot 518 kroner per fat i tilsvarende periode i fjor.

Total produksjon var 1.078 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 32 kboed sammenlignet med samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var på 112 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på åtte prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Gullfaks og Troll, samt produksjon fra Martin Linge som startet opp sommeren 2021.

Publisert:

Her kan du lese mer om