Schibsted-arvinger tapte milliardsøksmål

Schibsted-arvingene Margrete, Karina og Susanne Nagell-Erichsen krevde at aksjene i Blommenholm Industrier skulle bli innløst for over 4 milliarder, men tapte i retten.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett.
Publisert:

Blommenholm Industrier ble saksøkt av Alba Forvaltning AS, Faros Forvaltning AS og Odden Forvaltning AS, som er eid av de tre Schibsted-arvingene Margrete, Karina og Susanne Nagell-Erichsen.

De krevde at aksjene i Blommenholm Industrier ble innløst for til sammen 4,2 milliarder kroner, men tapte i retten.

I 2007 døde aviseieren Tinius Nagell-Erichsen. Han hadde bestemt at eierskapet i Schibsted skulle overføres til Blommenholm industrier. Dette gjorde at barna skulle sitte igjen med avkastningen, men at det var Stiftelsen Tinius som fikk kontrollen over selskapet.

Arvingene tok saken til retten fordi de arvet stemmeløse B-aksjer fra faren, som aldri kunne få noen annen eller høyere verdi enn verdien av fremtidige utbytter, og hvor utbyttepolitikken var fastlagt gjennom vedtektene.

Oslo tingrett frikjente investeringsselskapet for kravet.

– Vi er veldig glad og fornøyd med utfallet i retten. Vi har allerede inngått en avtale med B-aksjonærene og deres aksjer er innløst. Avtalen var avhengig av utfallet i retten og er på i overkant av 900 millioner kroner til hver. Vi kommer heller ikke til å overføre flere Adevinta-aksjer enn det vi gikk ut med mandag, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum i Blommenholm Industrier.

Samlet sett vil det si at de tre arvingene har fått minst 2,7 milliarder kroner.

– Det er sånn at de er skuffet over den dommen, men man har også inngått en avtale så aksjonærtvisten blir løst. Utover det tenker vi ikke si så mye, sier advokat Stig Berge som er søstrenes advokat.

Rubrikkselskapet Adevinta skrev i en pressemelding mandag at investeringsselskapet Blommenholm Industrier har overført 6,9 millioner aksjer i Adevinta til Alba Forvaltning AS, Faros Forvaltning AS og Odden Forvaltning AS. Aksjene blir dermed overført til de tre Schibsted-arvingene.

Aksjene som er overført har en verdi på til sammen 806 millioner kroner.

Overføringene er en del av en avtale mellom Stiftelsen Tinius og de tre investeringsselskapene i forbindelse med innløsning av B-aksjer i Blommenholm Industrier.

Overføringen påvirker ikke stemmestrukturen til Blommenholm Industrier AS hvor Stiftelsen Tinus kontrollerer alle stemmene, og den fører ikke til noen endring i Stiftelsen Tinius sin eierstrategi for Schibsted eller Adevinta.

E24 er en del av Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:

Her kan du lese mer om