Aker dropper satsingen på fiskeoppdrett offshore

Når myndighetene bare tildelte halvparten så stor kapasitet som Aker og Norway Royal Salmon ønsket seg, velger Aker å takke for seg. Aker Solutions skal imidlertid fortsatt arbeide for å realisere drømmen om fiskeoppdrett til havs.

DROPPES: Illustrasjon av Norway Royal Salmons fiskeoppdrettsanlegg offshore. Tanken er at selve merden kan heves og senkes ved behov for service, for eksempel. Her er den avbildet i hevet tilstand.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Det er gått to år siden Kjell Inge Røkkes Aker og oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) annonserte at de slo seg sammen for å satse til sammen 900 millioner på et nytt fiskeeventyr offshore.

På samme måte som en rekke andre oppdrettsselskaper ønsket NRS å utforske mulighetene for å realisere oppdrett offshore, en ny oppdrettsmetode som man i bransjen håper vil kunne gi større volumer, i tillegg til å løse luse- og miljøproblemene.

Etter å ha søkt om de såkalte utviklingstillatelsene som norske myndigheter tildeler gratis for å utvikle nye oppdrettsmetoder, har de to selskapene nå fått svar.

Fiskeridirektoratet tildeler 7,68 utviklingstillatelser, noe som tilsvarer at man kan produsere 5.990 tonn. Dette er rundt halvparten at hva de to selskapene søkte om, og derfor velger Aker nå å trekke seg fra prosjektet.

– Aker har engasjert seg med ambisjoner om å ta en industriell posisjon, og samarbeidet med NRS har vært både givende og interessant, men når tillatelsen ble på halvparten av det vi søkte på, har vi valgt å prioritere annerledes, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til E24.

Les også

Oljeleverandører søker fiskelykken: Satser stort på oppdrett offshore

Han viser til at Akers største engasjementer har blitt større siden man satte i gang NRS-prosjektet.

– Vi synes dette har vært et veldig spennende prosjekt, med muligheter for å kombinere kompetanse fra oppdrettsnæringen med kompetanse fra offshorenæringen. Vi synes også det er flott at Aker Solutions blir med videre som teknologipartner og ønsker NRS lykke til videre, sier Kigen.

Partene har fått bistand fra oljeservicegiganten Aker Solutions til å utvikle en fiskemerd, designet som en halvt nedsenkbar stålkonstruksjon. Ved å bruke en slik konstruksjon kan fisken senkes ned til nivåer under det beltet der lakselusen ligger i vannet. I tillegg til å slippe lusen, er anlegget også langt større og mer avansert enn dagens fiskemerder.

– Ville gjerne vært med

Kigen peker på at både Aker Solutions, Kværner og Aker BioMarine alle har mye kompetanse som kan komme til nytte innen feltet.

– Men Aker som et industrielt investeringsselskap har valgt å ikke gå inn på eiersiden, sier Kigen.

Illustrasjon av Norway Royal Salmons fiskeoppdrettsanlegg offshore

– Vil dere vurdere dette på nytt hvis skalaen blir større i fremtiden?

– Hva fremtiden bringer vil tiden vise.

– Synes dere det er synd at dette ikke ble noe av for Akers side?

– Vi ville gjerne vært med, men vi har vært tydelige på at hvis det skulle være industrielt interessant, måtte man få godkjent de 15 utviklingstillatelsene det ble søkt om, sier Kigen.

NRS står løpet ut

NRS og Aker søkte opprinnelig om 15 såkalte utviklingstillatelser, men fikk bare innvilget 7,68, altså rundt halvparten.

Dermed er omfanget og kapitalbehovet i prosjektet for å få til fiskeoppdrett offshore betydelig redusert, ifølge NRS.

– Påvirker størrelsen og det at Aker går ut selve prosjektet?

– NRS tar prosjektet videre med Aker Solutions som en viktig samarbeidspartner. Det har vært et fantastisk prosjekt så langt, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med Aker, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS til E24.

Les også

Kværner-sjefen går til Aker

– Så dere skal nå bære dette prosjektet frem økonomisk på egen hånd?

– Ja, Arctic Offshore Farming (prosjektselskapet, journ.anm.) blir nå et NRS-prosjekt, et prosjekt for å utvikle fremtidens oppdrettsanlegg og videre vekst for NRS.

NRS opplyser at de nå anslår at prosjektet vil kreve investeringer på rundt 650 millioner kroner, og at de snart vil komme med mer data og nye beregninger.

– Så dette er fortsatt en betydelig investering, men vi mener jo at dette er fremtidens oppdrettsanlegg. Her kan man benytte nye areal og løse de miljømessige utfordringene som må til for at vi skal kunne vokse, sier Høstlund.

– Hvordan vurderer dere lønnsomheten nå som omfanget av prosjektet er halvert?

– Det er gjort noen justeringer av prosjektet. I søknaden søkte vi om fire enheter, men nå blir det to. I tillegg er det gjort en justering i hvor værhardt anlegget skal være siden vi nå flytter det nærmere fjordutløpet enn opprinnelig planlagt. Rent teknisk betyr det at vi går fra et teknisk krav om at anlegget skal tåle 15 meter signifikant bølgehøyde til 6,5 meter, sier Høstlund.

– Men dette skal fortsatt være et anlegg som vil være mye lenger ut i sjøen enn dagens oppdrettsanlegg, og det finnes per i dag ikke noe anlegg som er designet for å tåle så harde værforhold, fortsetter han.

Les også

Venter Norske Skog-svar før sommeren

Les også

Røkkes Aker kjøper Hess' Ghana-virksomhet for 777 millioner

Les også

Røkkes oljesjef tjente 16 millioner i fjor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Norway Royal Salmon
 3. Aker Solutions
 4. Oppdrettsnæring

Flere artikler

 1. Får 800 millioner i Giek-garanti

 2. Betalt innhold

  Fosen sikret storkontrakt på havmerder: - Nå starter vi opp igjen i Tyskland

 3. Betalt innhold

  Slik ser fremtidens oppdrett ut

 4. Svakere driftsresultat for Norway Royal Salmon

 5. Betalt innhold

  Lakseleverandør: Interessen for offshore oppdrett er stor i utlandet