Så mye er Oljefondet egentlig verdt

Det kan være hensiktsmessig å tenke at Oljefondet egentlig er 1.100 milliarder kroner mindre verdt enn det ser ut til, ifølge fondets direktør Yngve Slyngstad.

OLJEFONDETS LEDER: Yngve Slyngstad er sjef for Statens pensjonsfond utland.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

En enkelt faktor har bidratt mye til Oljefondets enorme verdi den siste tiden.

Nemlig svekkelsen av den norske kronen målt mot valutaer som dollar og euro.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management sier til E24 at det er en utfordring å få forklart at fondets verdi målt i kroner er høyere akkurat nå enn det vi kan regne med at den vil være på lang sikt.

– Den kjøpekraften vi har i fondet er en kjøpekraft som skal brukes utenfor landet, og derfor er ikke kroneavkastningen relevant, sier Slyngstad.

– Så det kan være hensiktsmessig, siden vi har hatt 1.100 milliarder kroner i økning i fondet på grunn av kronekursen, å tenke at Oljefondet er 1.100 milliarder mindre i verdi, sier han.

Sagt med andre ord: Kronekursen «sminker» fondets verdi til bedre resultat enn det i praksis er.

Større enn før

Hvis man trekker fra effekten av en svekket krone de siste årene, slik Slyngstad antyder at man bør, så vil fondet «bare» være verdt 6.760 milliarder kroner.

Noe av årsaken til at kronekursen har så stor effekt er at fondet er blitt større enn før, og at det kun er investert i eiendeler i utlandet.

Fondets oversikt over aksjene det eier i selskaper som Apple, Exxon og Microsoft viser at den sterke dollaren har gitt et kraftig løft i kroneverdien av mange av dem.

Verdien av fondets aksjebeholdning i den amerikanske IT-giganten Apple er ett eksempel på effekten av en svekket krone.

Oljefondets eierandel i Apple har steget noe siden 2012, fra 0,74 prosent til 0,86 prosent.

PYNTER OPP: Påskeliljer pynter opp utenfor Norges Bank i anledning høytiden. Inne i Oljefondet pyntes tallene av en svak krone, som har løftet verdien på fondet med 1.100 milliarder kroner. Hvis kronen styrker seg, kan verdien på fondet synke, noe som kan påvirke fremtidig oljepengebruk fra regjeringen.

I samme periode har fondets beholdning av Apple-aksjer steget i verdi fra 3,72 milliarder dollar til 5,22 milliarder dollar, en økning på 40 prosent.

Ser man derimot på verdien målt i kroner har aksjen økt med 117 prosent, fra 20,70 milliarder til 44,97 milliarder kroner.

Det viser tall fra den offisielle oversikten over fondets eiendeler på NBIMs hjemmeside.

Stor valutaeffekt

Fondets aksjebeholdning er nå verdt over 5.000 milliarder kroner, blant annet hjulpet av svingninger i valutakursen.

Men dette kan fort endre seg i negativ retning om kronen skulle styrke seg igjen.

Ved utgangen av første kvartal er fondet verdt 7.867 milliarder kroner, på grunn av følgende fire faktorer:

 • samlet tilførsel fra regjeringen: 3.375 milliarder kroner
 • samlet avkastning siden oppstarten: 3.421 milliarder kroner
 • valutaeffekter (svakere krone): 1.107 milliarder kroner
 • fra dette trekkes forvaltningskostnader på 36 milliarder kroner

Les mer: Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

TYDELIG SPRIK: Slik har utviklingen i Oljefondets beholdning av Apple-aksjer vært mellom 2007 og 2016. Verdien målt i kroner har økt med 117 prosent, mens verdien målt i dollar har økt med 40 prosent.

Viktig for oljepengebruken

En av grunnen til at fondets kroneverdi er så viktig er at regjeringen og Stortinget bestemmer den årlige oljepengebruken basert på hva fondet er verdt i kroner.

Hvis verdien av fondet da er «blåst opp» av en sterk krone i en periode, risikerer regjeringen å legge pengebruken på et for høyt nivå, slik at den må stramme inn pengebruken igjen hvis fondets kroneverdi faller i fremtiden.

Les også

Ka-ching! Satte ny rekord, igjen. Nå er Oljefondet verdt 1,5 mill. per nordmann

Les mer: Oljefondet økte med 357 milliarder til nytt rekordnivå

– Den amerikanske dollaren er jo på et 30-års høyt nivå, med hensyn til den handelsvektede kursen, så det slår direkte inn, sa Slyngstad under presentasjonen av fondets kvartalstall 7. april.

– Gir dette en feil verdi av den reelle verdien av fondet?

– Vi forsøker tydelig å si at det er internasjonal kjøpekraft vi rapporterer på, sier Slyngstad.

Stigende Exxon-verdier

En rekke amerikanske aksjer viser det store spriket mellom verdien av fondets beholdninger i ulike valutaer, som oljeselskapet ExxonMobil.

ØKER MYE: Valutasvingninger har også mye å si for Oljefondets beholdning av Exxon-aksjer målt i dollar og kroner.

Exxon-aksjen har økt med 6 prosent siden 2012 hvis man måler fondets beholdning i dollar, fra 2,90 milliarder dollar til 3,07 milliarder dollar.

Les også

Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

Målt i kroner har Exxon-aksjene derimot økt i verdi med hele 63 prosent i samme periode, fra 16,15 milliarder kroner til 26,39 milliarder kroner.

Det er ikke bare mot dollaren at kronen har svekket seg de siste årene, men også mot en rekke andre valutaer.

Oljefondet oppgir kun aksjeverdien i dollar og kroner, men også verdien av europeiske aksjer påvirkes av valutabevegelser.

For eksempel har Oljefondets største aksjepost gjennom mange år vært det sveitsiske matvareselskapet Nestlé. Dollarverdien av disse aksjene har økt med drøye 10 prosent siden 2012, mens økningen målt i kroner er på 70 prosent.

Dollarverdien av fondets aksjer i det sveitsiske selskapet Novartis har falt med 1,3 prosent siden 2012, men i samme periode har kroneverdien av de samme aksjene økt med 52 prosent, ifølge offisielle tall fra fondets hjemmesider.

Mellom 2012 og 2016 falt dollarverdien av fondets aksjer i franske Sanofi med med 30 prosent, men i samme periode har kroneverdien av beholdningen økt med 8 prosent.

STOR FORSKJELL: Slik har utviklingen i Oljefondets beholdning av Nestlé-aksjer vært de siste årene, målt i dollar og kroner.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Kronekurs
 3. Norges Bank
 4. Aksjer
 5. Apple
 6. ExxonMobil
 7. Yngve Slyngstad

Flere artikler

 1. Kronen løftet Oljefondet: Opp 1.000 milliarder fra nyttår

 2. Aldri har Oljefondet eid mer

 3. I sommer har Oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

 4. Så viktig er kronen for Oljefondet

 5. Ka-ching! Oljefondet satte ny rekord, igjen