EU-parlamentet godkjenner bankunion

EU-parlamentet har godkjent den siste delen i EUs kommende bankunion, som omtales som det mest ambisiøse EU-prosjektet siden euroen.

GODKJENT: Den siste delen av EUs kommende bankunion er godkjent.
  • NTB
Publisert:

– Fra nå av vil ikke skattebetalerne automatisk måtte betale regningen for bankenes tap, sier EU-parlamentets president, den tyske sosialdemokraten Martin Schulz.

En felles avviklingsmekanisme for skakkjørte banker ble tirsdag stemt gjennom med 577 stemmer mot 88 som var imot.

EU-parlamentet har vært motstander av en enighet som ble oppnådd i desember 2013 mellom EUs ledere om hvordan en bank i krise kan stenges. Mekanismene var for besværlige og uhåndterlige, ifølge EUs folkevalgte forsamling.

«Klare regler»

Men parlamentet og lederne ble i mars enige om et kompromiss, og det var dette som nå formelt ble godkjent da de folkevalgte stemte i Strasbourg tirsdag.

Avviklingsmekanismen for konkursrammede banker skal tre i kraft i 2016. Et fond som skal vokse seg til 55 milliarder euro, betalt av bankene selv, skal ta regningen.

– Det er et avgjørende skritt mot å bryte båndet mellom bankgjeld og statsgjeld. Nå har vi klare regler for avviklingen av en skakkjørt bank, og risikoen for hele banksystemet er innlemmet, sier Schulz, til tross for at kritikerne mener kompromisset ikke går langt nok i å hindre fremtidige kriser.

Enighet om en ordning for kriserammede banker er en av de tre grunnpilarene en avtale som en bankunion i EU må bygge på.

– Nå er et ekte europeisk system for å overvåke eurosonens banker og håndtere konkurser i framtiden på plass, sier EU-kommissær Michel Barnier, som har ansvar for EUs indre marked.

Ambisiøst

Barnier omtaler bankunionen som det mest ambisiøse EU-prosjektet siden euroen.

– Vi er nødt til å sørge for at finanssektoren er her for å tjene realøkonomien, ikke seg selv, sier Barnier.

EU-lederne har lenge jobbet for en bankunion for eurolandene som kan hindre nye, store kriser i banksektoren. Det var bred enighet i EU-parlamentet om at avviklingsmekanismen er avgjørende i dette arbeidet.

Da investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs og verdensøkonomien ble tvunget i kne i 2008, ble rundt 4,5 trillioner euro av offentlige midler sprøytet inn i den europeiske banksektoren, ifølge parlamentsmedlem Elisa Ferreira, som har frontet avviklingsmekanismen i Strasbourg.

Innskuddsgaranti

Den andre byggesteinen i bankunionen, en ny og grenseoverskridende innskuddsgaranti for bankene, ble også formelt godkjent tirsdag.

Loven sikrer 100.000 euro per innskyter per bank dersom banken skulle gå over ende, et beløp som ligger langt under den særnorske garantien på 2 millioner kroner som norske politikere i årevis har kjempet for å beholde.

Den tredje pilaren er en sentral kontrollmyndighet, eller et felles banktilsyn, under den europeiske sentralbanken ESB. Dette er allerede vedtatt og skal tre i kraft for de 6.000 bankene i eurosonen i november i år.

Påskeferie

Samtlige 18 euroland er bundet til bankunionen, mens medlemskap er frivillig for EU-land utenfor eurosonen. Etter at parlamentet tirsdag satte sitt godkjentstempel på unionen, gjenstår kun en siste, formell godkjennelse fra medlemslandene i EUs ministerråd.

EU-parlamentets 766 medlemmer er denne uken samlet for siste gang før EU-valget i mai. Til sammen stemmer de over 70 vedtak før de tar påskeferie.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. EU-ledere håper på bankkompromiss

  2. EU-enighet om bankløsning

  3. FT: Italia vil trosse EU for å berge egne banker

  4. Tyskland øyner mulighet for myk brexit etter Mays valgnederlag

  5. Derfor kan ikke eurolandene la Hellas gå konkurs