Disse risikofaktorene ser Telenor i Myanmar

Trekker frem seks spesielt utfordrende områder.

Publisert:

- Vi er klare, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor, under selskapets presentasjon av virksomheten i Myanmar mandag.

Det norske selskapet er i ferd med å entre et marked som inntil nylig var et av verdens mest lukkende, har store mangler når det kommer til infrastruktur og snuser på jumboplass på Transparency Internationals korrupsjonsliste.

Baksaas trekker frem at Telenor har 18 års erfaring i Asia, og i dag er tilstede i fem asiatiske markeder - Pakistan, India, Bangladesh, Thailand og Malaysia.

- Det samfunnsmessige bakteppet og den økonomiske utviklingen er ganske like som det vi har opplevd i nabolandene, sier Baksaas.

- Derfor mener vi at vi er klare for å utvikle telekommunikasjonssektoren i Myanmar.

Utfordringer i kø

Telenor ser seks hovedrisikofaktorer i Myanmar:

Landet mangler institusjonell kapasitet etter flere tiår med juntastyre.

- Dette arbeidet er ikke ferdig, og vil fortsette ettersom utrullingen tar til. Vi og andre aktører jobber opp mot myndighetene for å bygge det institusjonelle rammeverket, sier Baksaas.

Heller ikke lovverket er bygget for å håndtere større utenlandske investeringer. Telekommunikasjonsloven kom på plass først i fjor.

- Men alle detaljer er ikke nødvendigvis ferdigstilt, og også her er vi i dialog med myndighetene.

Angående den utstrakte korrupsjonen, mener også Telenor-sjefen at det norske konsernet er godt rustet.

- Så lenge jeg kan huske har Telenor hatt strenge regler for hvordan vi gjør forretninger, med et tydelig anti-korrupsjonsregelverk. Lisensprosessen har vært gjennomsiktig og har fullt ut møtt våre standarder, sier konsernsjefen.

Utover dette står Telenor overfor fysiske utfordringer, som eierskap til land og et begrenset strømnett.

- Rundt 25 prosent av befolkningen har regelmessig tilgang til strøm, men det har vi vært gjennom i Pakistan, Bangladesh og India. Vi jobber med andre operatører, som møter de samme utfordringene. Deling av master og ressurser er en del av bildet, sier Baksaas.

Telenor fokuserer også på helse og sikkerhet.

- Vi tror at vi er så forberedt vi kan være. Det betyr ikke at alt er hundre prosent fra start, men vi lærer på veien.

Det siste punktet Telenor-sjefen trekker frem, er pågående politiske konflikter.

- Presidenten jobber med en plan for permanent fred mellom de forskjellige regionene. Prosessen ble avsluttet denne høsten, men alt er enda ikke på plass. Det er noen områder der det er noe konflikt, og her må vi jobbe med både lokale og nasjonale myndigheter. Men vi er forholdsvis proaktive og reaktive.

Skal bruke én milliard dollar

Telenors inntreden i Myanmar ble godkjent i slutten av januar, etter at selskapet var en av to aktører som ble forhåndsgodkjent på forsommeren. Det norske konsernet har fått tildelt frekvenser i 900 megahertz- og 2,1 megahertz-båndene. Lisensen gjelder for 15 år.

Telenor har tidligere varslet at selskapet skal investere rundt én milliard dollar i Myanmar.

Den totale investeringsrammen er da definert som lisensavgiften på 500 millioner, pluss tapene frem til virksomheten oppnår positiv operasjonell kontantstrøm. Målet er å nå positivt brutto driftsresultat (EBITDA) innen tre år etter lisenstildelingen.

Telenor tar videre sikte på dekke 90 prosent av befolkningen i landet i løpet av fem år.

Les også:

Telenor varsler økte investeringsbehov i MalaysiaNok en nedtur for TelenorTelenors Myanmar-lisens er godkjentTelenor gir karakterer til ansatte

Publisert:

Her kan du lese mer om