Fortsatt tungt på Oslo Børs

Mens alle ser mot Hellas faller Hovedindeksen på nytt.

Publisert: Publisert:

Selv om Oslo Børs ser ut til å flate noe ut etter lunsj, er det fortsatt lite positivt å melde av markedsnyheter torsdag.

Hovedindeksen er ned 1,4 prosent til 408,08 poeng. Etterdønningene fra USA og økende frykt for at Hellas ikke klarer å møte betalingsforpliktelsene ser ut til fortsette å sette sitt preg på hele det europeiske markedet i dag.

Blant aksjene som trekker børsen nedover er DnB NOR, Statoil og Yara som henholdsvis faller 1,6 prosent, 1,7 prosent og 3,6 prosent.

Frontkontrakten for Nordsjøolje faller noe tilbake utover dagen og omsettes nå til 114,13 dollar per fat, som representerer en oppgang på 1,1 dollar i dag.

Noreco fortsetter å falle

Norecos kursutvikling har vært i fritt fall den siste uken og er ned over 45 prosent siden inngangen til juni. I dag faller aksjen med 1,46 prosent til 6,06 kroner.

DnB NOR kuttet tidligere i dag kursmålet på Noreco til 11 kroner fra tidligere 19 kroner per aksje.

ABG Sundal Collier nedgraderer selskapet fra kjøp til salg. Kursmålet tas ned fra 17 til 5,5 kroner.

"Når det gjelder Noreco kan vi vente at usikkerheten som følge av uenigheten rundt arbeidet på Siri-feltet vil vedvare. Slik situasjonen har blitt mener vi imidlertid at salg av andeler eller eventuelt en enighet med operatøren DONG vedrørende Siri innebærer oppsiderisiko i aksjen" kommer det frem av morgenrapporten til DnB NOR.

S&P oppjusterer utsiktene til Norske Skog

Kredittvurderingsselskapet Standard & Poor's gjentar den langsiktige kredittratingen til Norske Skog på B- og den kortsiktige ratingen på B. Samtidig oppjusteres utsiktene til stabile fra tidligere negative.

- Vi reviderer utsiktene til stabile fra tidligere negative, primært for å reflektere vår antagelse om at selskapet kan opprettholde en tilfredsstillende likviditetsposisjon på kort sikt, heter det i meldingen fra S&P.

Norske Skog handles i dag ned 3,6 prosent.

Handelsbanken kutter kursmålet til REC

I en rapport datert 14. juni 2011, kutter Handelsbanken REC sitt kursmål fra 29 til 20 kroner per aksje. Samtidig fremhever de at lavere priser i solcellemarkedet vil styrke etterspørselen og at det fundamentale markedet er bedre nå, enn i 2009.

Selskapet har kjøpsanbefaling på aksjen og REC omsettes i skrivende stund til 10,50 kroner per aksje opp 1,7 prosent i dagens handel.

Trygg Pharma kjøper fabrikk i England

Trygg Pharma, som eies 50 prosent av Aker BioMarine, kjøper en fabrikk fra Lundbeck Pharmaceuticals for 120 millioner danske kroner i Seal Sands, Middlesbrough, UK. For å finansiere transaksjonen vil Trygg Pharma Holding gjennomføre en emisjon innen utgangen av juni på 150 millioner norske kroner hvorav Aker BioMarines andel vil være 75 millioner norske kroner.

Aker BioMarine handles ned 2,5 prosent.

Statens legemiddelverk har godkjent testing av Bionor Pharmas HIV-vaksine kandidat, Vacc-4x, på Oslo Universitetssykehus. De kliniske kostnadene på 6,9 millioner kroner vil betales av det norske forskningsfondet.

Bionor Pharma er i dag opp 2,7 prosent i dagens handel.

Electromagnetic Geoservices har i dag avholdt kapitalmarkedsdag, hvor de har meddelt at de ser for seg inntekter på i overkant av 130 millioner dollar i 2011. I 2010 hadde de inntekter på 80 millioner dollar.

EMGS har også et mål om å øke fra dagens 7-9 nøkkelkunder til 20 nøkkelkunder i 2015.

Aksjen er ned 3,9 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om