Inntektshopp i Lerøy

Sterkt kvartal for oppdrettskonsernet. Og bedre skal det bli. 

SOLID HOPP: Konsernsjef Henning Beltestad og Lerøy Seafood Group solgte bra i fjerde kvartal.
Publisert:


Lerøy Seafood Group avsluttet siste kvartal i fjor med et brak i forhold til selskapets omsetning.

Driftsinntektene endte på 2.411 millioner kroner, og det er den nest høyeste i konsernets historie. Til sammenligning var konsernets omsetning 2.251 millioner i samme periode året tidligere.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse i samme periode endte på 136 millioner kroner, mot 120 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

Det ordinære driftsresultatet endte på 479,1 millioner kroner, opp fra 141,9 millioner kroner.

Lerøy Seafood forklarer at god tilvekst gjennom fjoråret har resultert i et rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal på 41.000 tonn sløyd vekt laks og ørret.

Lerøy-konsernet hadde gjennom kvartalet en kontraktsdekning for laks på 10 prosent, og for ørret på 16 prosent.

I rapporten forklarer selskapet at kontraktsandelen er lavere enn hva de anser som normalt, og må sees i lys av en lav spot pris på laks frem til desember.

- Kontraktsprisene har økt gjennom kvartalet, men reflekterte ikke konsernets forventninger til prisutvikling gjennom 2013, kontraktsandelen er fortsatt lav.

- Prisoppnåelsen i fjerde kvartal ble sterkt negativt påvirket av at mer enn 40 prosent av volumet av laks og ørret ble omsatt i oktober, en måned med lave priser.

Lerøy opplyser at den gode tilveksten i 2012 har vært positiv for kostnadsutviklingen. Uttakskostnaden for laks og ørret i fjerde kvartal 2012 er den laveste konsernet har oppnådd i 2012, og lavere enn i fjerde kvartal 2011, opplyses det.

Det foreslås å betale ut et utbytte på 7 kroner per aksje for fjoråret.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om