Bare én gang siden finanskrisen har kronen vært så svak

Kronen har svekket seg massivt for andre dag på rad. Siden finanskrisen har den bare vært svakere én gang, og eksperter utelukker ikke en euro på over 10 kroner før jul.

9,80: Kronen har svekket seg betydelig fra allerede svært svake nivåer denne uken. Når denne grafen stiger, betyr det at kronen svekkes.
Publisert: Publisert:

– Det er en veldig negativ stemning i markedet nå, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

9,80.

Det er hvor mye en euro kostet i interbankmarkedet tidlig onsdag ettermiddag. De siste dagene har den norske valutaen falt kraftig tilbake mot den europeiske fellesvalutaen.

– Markedet lukter usikkerhet, og da er kronen sårbar. Kronen er på et veldig svakt nivå, sier han.

Kronen har ikke vært svakere mot euro siden finanskrisen, med unntak av 16. desember 2014 da euroen var verdt 9,88 kroner.

Folk på ferie i Europa kan trolig rapportere om høyere vekslingskurs enn 9,80, men det er på grunn av at bankene tar påslag for å dekke utgifter.

Knudsen peker på følgende drivere av kronesvekkelsen:

** Euroen har styrket seg betydelig de siste dagene. Tirsdag styrket euro-indeksen seg med over én prosent. – Investorene virker komfortabel med å ligge med posisjoner i euro, og det har særlig kommet til syne denne uken.

Valutaanalytiker Nils-Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets

** Den norske kronen er ikke den eneste valutaen som har fått kjørt seg. Valutaene til andre råvarebasert økonomier har svekket seg markert siden september.

** Usikkerhet om styrken i det norske og svenske boligprisfallet. – I perioder ser markedet med veldig like briller på Norge og Sverige, sier han.

Titallet?

Knudsen utelukker ikke at kronen kan bevege seg over den «magiske» tikronersgrensen mot euro på kort sikt.

– Det vil være naivt å utelukke det. Vi vet at svingningene i valutamarkedet kan bli veldig store, sier han, og legger til:

– Rentemarkedet er ikke i nærheten av det vi ser i valutamarkedet; bevegelsene i valutamarkedet er betydelig større. I rentemarkedet har utviklingen vært stabil. Også relativt til internasjonale renter har det ikke pekt mot svakere krone.

Knudsen beskriver kronesvekkelsen som overdrevet, og tror den vil ta seg noe inn fremover.

– Vi synes det har gått altfor langt, og tror kronen vil hente tilbake noe av det tapte, sier han.

– Minner om 2014

– Det er en veldig kraftig bevegelse. Man får litt sånn déjà vu tilbake til 2014 da kronen svekket seg veldig kraftig mot slutten av året, sier sjefanalytiker Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

– Men den gangen var det litt annerledes. Da var det en kraftig oljeprissvekkelse, og Norges Bank kuttet overraskende renten i desember det året, sier han.

Også Wilhelmsen mener kronesvekkelsen skyldes globale investorers bekymringer for fremvoksende markeder og svake boligmarkeder i Norge og Sverige.

I tillegg er det lav aktivitet i kronemarkedet, noe som kan forsterke svingningene.

– En ting som er felles med fallet i 2014 er at vi nå er inne i en periode med svak likviditet i systemet, altså at det er få handler som gjøres og lite aktivitet i markedet. Det kan være litt sesongbetont, og er med på å forklare at fallet blir så stort, sier Wilhelmsen.

SVAK KRONE: Kronen svekket seg onsdag til 9,79 mot euro. Det er det svakeste nivået siden 2008, med unntak av én enkelt dag i 2014 hvor kronen var oppe i 9,88. På det meste har en euro vært oppe i 10,13 kroner den 26. desember 2008.

Boliger bremser kronen

– Hva er de viktigste årsakene til at kronen svekkes?

– Deler av det som skjer kan ha sammenheng med at globale investorer har en mer pessimistisk utsikt for fremvoksende markeder som Kina og ser mer risiko i land som Tyrkia. Det smitter over på valutaer som er små og har en viss råvareandel, sier Wilhelmsen.

– En annen forklaring er svakere boligmarkeder i Skandinavia, særlig Norge og Sverige. Investorene har fått med seg boligprisfallet. Når jeg snakker med internasjonale aktører er boligmarkedet det første de spør om, sier han.

I Sverige har det vært mye oppmerksomhet rundt boligmarkedet etter en spørreundersøkelse fra banken SEB som viser økt boligpessimisme i husholdningene, og etter negativ utvikling i boligprisene.

– Jeg tror svenske data som kom i går, både konsumprisindeksen og boligprisene, trigget fallet i den norske kronen. Det ironiske er at den norske kronen svekker seg mer enn den svenske, og det tror jeg går på likviditeten, sier Wilhelmsen.

Euroen kan koste 10 kroner

– Tror du kronen kan gå over 10 kroner igjen mot euro?

– Ja, det kan den absolutt gjøre. Det er jo ikke langt opp dit nå. Det kan skje før jul, at kronen går over 10 kroner mot euro. Det er det klart en risiko for, sier Wilhelmsen.

Han mener at investorenes frykt for nedgang i fremvoksende økonomier også påvirker aksjemarkedene, som har falt de siste dagene. Det vil normalt sett være negativt for norske og svenske kroner.

– Får vi et videre kraftig børsfall med den svake likviditeten vi har nå, så kan vi godt se euroen på over 10 kroner, sier Wilhelmsen.

– Det er ikke noe vi forventer, men med bakgrunn i det internasjonale markedsklimaet vi ser nå, så har sannsynligheten økt ganske dramatisk, sier han.

Kan styrkes etter jul

– Vil kronesvekkelsen gå over etter jul?

– Hvis markedsutsiktene globalt svekker seg også etter jul, så er det ikke gitt at kronen styrker seg igjen. Men hvis markedene går noe bedre, kan kronen komme som en rakett i januar og februar, sier han.

Handelen i kronemarkedet tar seg normalt opp etter jul, og det vil kunne bidra til at kronen styrker seg igjen, mener sjeføkonomen.

– Men da må markedsklimaet forbedres. Du kan ikke se et kraftig børsfall og kraftig nedgang i fremvoksende markeder, sier han.

Publisert: