Kraftig kronesvekkelse: – Risiko for enda svakere krone

Kronesvekkelsen skjer etter at den amerikanske sentralbanken hevet renten tre ganger så mye som Norges Bank, og med bred risikofrykt på børsene.

DYR DOLLAR: Større rentehopp i USA enn i Norge, kombinert med børsfall, gir dyrere dollar. Flere økonomer hadde også spådd en kraftigere renteheving her hjemme, forklarer Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.
Publisert: Publisert:

En dollar koster i skrivende stund 10,63 norske kroner. Det er rundt 30 øre dyrere enn på samme tid i går.

Dermed blir det dyrere å reise til utlandet eller å kjøpe varer fra USA, mens norske eksportbedrifter lettere kan få solgt varene sine.

Valuta- og renteanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets forklarer dagens kronesvekkelse slik:

– Det er nok to grunner; både at børsene faller ute og at Norges Bank hevet renten litt mindre enn mange ventet, sier hun til E24.

Les på E24+

Boliglånet økte med 4000 kroner i måneden: – Jeg må prioritere pengene

Kronesvekkelsen skjer etter at Norges Bank hevet renten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent. Til sammenligning slo sentralbanken i USA, Fed, til med et rentehopp på 0,75 prosentpoeng kvelden før.

Omtrent halvparten av økonomene i en Bloomberg-undersøkelse ventet at den norske renten skulle heves dobbelt så mye som den faktisk ble.

Alt annet like taler en større renteheving for en sterkere valuta.

Rammes av risikofrykt

Borgen Gjerde tror kronen kan svekke seg enda mer fremover, særlig mot dollar.

– Det er risiko for enda svakere krone. Kombinasjonen av svakere global vekst og pengepolitisk innstrammingpengepolitisk innstrammingRentehevinger globalt, preger markedene og gir svakere risikoappetitt blant investorene. Gitt hvor viktig det er for kronen, så lover det ikke godt for kronekursen, i hvert fall ikke mot dollar, sier hun.

I urolig tider med risikofrykt i markedene skremmes investorer ofte vekk fra en relativt liten valuta som norske kroner, til fordel for en «trygg havn» som dollaren.

Svakere enn Norges Bank ventet

Det siste halvåret har kronen svekket seg over 12 prosent mot dollaren, og i september kostet dollaren over 11 kroner.

Dollaren har også styrket seg på bred basis mot andre valutaer.

I tillegg til urolig aksjemarked og forventninger om høyere rente i USA, har økt kronesalg fra Norges Bank trolig også bidratt til å dempe kronekursen.

Norges Bank påpeker i dagens rentebeslutning at den norske kronen har vært svakere enn anslått, men også at den har styrket seg noe den siste tiden.

Sesongen vi er inne i nå pleier også ofte å gi en svakere krone, spesielt når det nærmer seg årsslutt og lavere valutahandel.

Utviklingen i olje- og gasspriser vil også kunne være viktig for kronekursen.

Publisert:
Gå til e24.no