Aker BP dropper Troldhaugen-prosjektet i Nordsjøen

Oljeselskapet sparer med det over fem milliarder i investeringer, men misser også det som var anslått til å være rundt 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Edvard Grieg-feltet er et oljefelt som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger. Det ble påvist olje i feltet i 2007, og oljeproduksjonen ble startet opp i november 2015.
Publisert:

I midten av desember leverte Aker BP og partnerne utbyggingsplaner for hele ti prosjekter på sokkelen, hvor planen var å investere rundt 200 milliarder kroner frem til 2028 og øke selskapets utvinnbare ressurser med 730 millioner fat oljeekvivalenter.

Nå går ikke Aker BP videre med ett av de ti prosjektene.

På Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen, skulle Aker BP og partnere i gang med Troldhaugen-prosjektet (tidligere Rolvsnes), men det er dette selskapet nå har bestemt seg for å droppe.

Med det sparer Aker BP 0,5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 5,3 milliarder norske kroner etter dagens kurs, i investeringer.

Les også

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

– Hverken bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det var ventet at Aker BP gjennom Troldhaugen-prosjektet ville kunne øke sine utvinnbare ressurser med 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Men da Aker BP leverte sin utbyggingsplan, signaliserte de at gjennomføringen av Troldhaugen-prosjektet kom an på en utvidet brønntest (WTE) som har produsert siden august 2021.

Det er erfaringene fra denne testen som nå gjør at selskapet trekker i bremsen.

– Analysene de siste tre månedene viser stadig økende vannproduksjon. Det å produsere i grunnfjell er nybrottsarbeid. Når vi nå har fått mer vann enn olje, og er i det nederste spennet på skalaen på hva du håpte å produsere, så er dette hverken bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret til E24.

Pressetalsmann i Aker BP, Ole-Johan Faret.

Volumanslaget var på 30 millioner fat oljeekvivalenter, men etter testen er «volumanslaget redusert i så betydelig grad at kostnad per fat har økt betraktelig», ifølge Faret.

For de ni andre utbyggingsplanene skrider frem som planlagt, ifølge selskapet. Og Faret opplyser at det kun var på Troldhaugen-prosjektet de hadde et slikt forbehold rundt.

Troldhaugen-prosjektet utgjorde 4 prosent av Aker BPs samlede utbyggingsplaner, ifølge Faret.

– Viktig bidrag

Da Aker BP annonserte planene for utbygging og drift (PUD), hevdet selskapet at det var Europas største private industrisatsing, og prosjektene er ventet å gi betydelig aktivitet i leverandørindustrien.

Aker BP opplyste selv at de skulle stå for 70 prosent av investeringene.

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP var strålende fornøyd da utbyggingsplanene ble overlevert olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i desember.

– Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar per fat vil disse utbyggingsprosjektene generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder 2022-kroner, og dermed utgjøre et viktig bidrag til å finansiere velferdsordninger og understøtte statens evne til å investere i det grønne skiftet, sa Hersvik i desember.

Ingenting med skatteendringer å gjøre

Utbyggingsplanene som ble levert før nyttår ble omfattet av de midlertidige skattereglene som Stortinget vedtok etter coronakrisen i 2020.

Krisepakken ble likevel på tampen av fjoråret endret slik at selskapene kan trekke fra mindre på skatten enn før. Aker BP sa da at endringen kunne ramme lønnsomheten i noen prosjekter.

At Aker BP nå ikke går videre med Troldhaugen-prosjektet har «ingenting med det å gjøre», ifølge Faret.

Publisert: