Varslet stort gjennombrudd – kan være egnet til å villede markedet, mener Børsen

Fintechselskapet Huddlestock får en pekefinger fra Oslo Børs for overdreven språkbruk i børsmeldinger. Toppsjefen lover å være mer nøktern fremover.

FIKK BREV: Huddlestock og toppsjef John E. Skajem fikk brev fra Børsen.
Publisert: Publisert:

Huddlestock Fintech ble notert på markedsplassen Euronext Growth i 2020, og har siden varslet en rekke avtaler gjennom Børsens meldingstjeneste.

Nå kommer det frem at Oslo Børs har bitt seg merke i meldinger Huddlestock har lagt ut.

I et brev sendt fra Oslo Børs til Huddlestock datert 1. mars i år går det frem at Børsen er kritisk til selskapets meldingspraksis.

Oslo Børs har merket seg at selskapet «i flere børsmeldinger kategorisert som «ikke-informasjonspliktige pressemeldinger» benytter ord og uttrykk som kan være egnet til å villede markedet», står det i brevet.

Selskapet omtalte blant annet en inngåelse av en avtale om å levere tjenester til en fintech-bank som et «stort kommersielt og teknologisk gjennombrudd».

Denne meldingen var stemplet som «ikke-informasjonspliktig». Det vil si at selskapet mener meldingen ikke inneholder innsideinformasjoninnsideinformasjonSlik definerer regelverket innsideinformasjon: "Presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene eller kursen på tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort." eller er lovpålagt å dele med offentligheten.

Børsen påpeker at inngåelse av en slik avtale som regel vil kunne utgjøre innsideinformasjon.

«Det vil derfor kunne være egnet til å villede markedet, dersom denne type formuleringer benyttes i børsmeldinger som selskapet selv regner som ikke-informasjonspliktig, all den tid denne typen ordlyd peker i retning av at avtaleinngåelsen er et svært viktig og positivt steg for selskapet», står det i brevet.

Reagerer

I brevet minner Oslo Børs om viktigheten av at selskaper har et bevisst forhold til hvilke ord, uttrykk og formuleringer som benyttes i meldinger. Børsen viser til at dette er viktig i meldinger som inneholder opplysninger som selskapet vurderer at ikke utgjør innsideinformasjon.

Overdreven språkbruk kan være egnet til å villede markedet, og kan dermed være i strid med forbudet mot markedsmanipulasjon, ifølge Børsen.

Børsen peker på flere forhold i brevet. Blant annet at en melding fra desember 2022 om signering av intensjonsavtale ble stemplet som «annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon».

En slik kategorisering tilsier at selskapet anså publisering av nyheten om inngåelse av intensjonsavtale for ikke å utgjøre innsideinformasjon. Likevel anså selskapet den som meldepliktig informasjon til markedet.

Børsen «reagerer» på at selskapet «anser inngåelse av en intensjonsavtale med ikke-identifisert part som meldepliktig informasjon, mens inngåelse av endelig avtale med identifisert part hele 1 ½ år senere regnes som ikke-meldepliktig informasjon», står det i brevet.

Toppsjefen svarer

John Skajem, toppsjef i Huddlestock, sier at selskapet har hatt dialog med Oslo Børs om saken.

– Vi har forklart hvorfor vi har hatt de meldingene vi har hatt. De ønsker å rette fokus på enkelte punkt hvor de mener at det er forbedringspotensial, uten at Børsen har valgt å overprøve selskapets håndtering som sådan og kategorisering av de meldingene som har blitt diskutert.

Skajem sier at han tar til etterretning at Børsen ønsker å gi dem råd til hvordan man bør håndtere meldinger til markedet.

– Det setter vi stor pris på. Vi vil hele tiden jobbe for at vi gjør de riktige tingene og at vi blir flinkere og jobbe mot «best practice», sier Skajem.

– Vil dere være mer nøktern i børsmeldinger fremover?

– Ja. Disse meldingene går tilbake til 2020 og mai 2022. Mye har skjedd siden den gang, og vi fortsetter å vurdere våre meldinger med kritiske øyne slik at de blir nøyaktige. Vi tar lærdom, og vi er ydmyke nok til å fortsette å ta lærdom.

Publisert: