UBERØRT AV FINANSKRISEN: Kursfest for Tandberg

Tandberg-aksjen til værs etter gode resultater i 3. kvartal.

Tandbergs konsernsjef Fredrik Halvorsen.
Publisert:

Tandberg overrasket analytikerne positivt da selskapet offentliggjorde sitt 3. kvartalsregnskap tirsdag ettermiddag.

Onsdag svarer markedet med å sende aksjen til værs. I 14.25-tiden er aksjen opp 6,3 prosent til 67,50 kroner, på en børs hvor de fleste aksjene faller kraftig.

Følg Tandberg-aksjen på E24 Børs

Analytiker Frank Maaø i DnB Nor Markets er positivt overrasket over Tandbergs

OSE

TAA

resultater.

-Gitt den verden man operer i var det en gjennomgående sterk rapport, hvor både kontantstrømmen, balansen og resultatregnskapet var solid, sier Maaø til E24.

Tjener på nedgangstider

Det er mange som påberoper seg at de kan tjene på økonomiske nedgangstider, men for Tandberg er det faktisk reelt for en ikke ubetydelig del av kundemassen, mener Maaø. Det var også et av konsernsjef Fredrik Halvorsens argumenter på tirsdagens presentasjon.

Analytiker Jonas Jarutis i Orion Securities er enig at resultatene var sterke, men ser mørke skyer på horisonten.

- Tandberg kan bli rammet av innstramming i selskapers IT-budsjetter, sier Jarutis til E24.

Det vil oppveie for økning i salg av videokonferansesystemer til selskaper som vil kutte reisekostnader, mener Jarutis.

Les Tandbergs 3. kvartalsresultat her:

Driftsresultatet endte på 45 millioner dollar, én liten million mer enn det analytikerne ventet seg, ifølge estimater hentet inn av Reuters.

Topplinjen endte på 210 millioner mot forventet 205. Resultatet før skatt ble drøyt 53 millioner dollar, mens det var ventet 45 millioner dollar.

Driftsinntektene økte 27 prosent i forhold til 2007, mens driftsresultatet økte 17 prosent. Selskapet forbedret resultatene på alle områder i forhold til 2007.

Følg Oslo Børs på E24 Børs

Sterk vekst i USA

Resultatet fra USA, hvor Tandberg står sterkt, var spesielt positivt. Driftsresultatet i USA økte med 18 prosent i forhold til 2007. Analytikerne hadde kun ventet en stigning på 7 prosent. De fleste analytikere estimerte at kreditttilstramning og tøffere tider blant amerikanse selskaper burde ha senket veksten i driftsresultatet.

Tandberg solgte for 50 millioner dollar til USAs regjerings- og statsapparat. Også salg til privatbedrifter var bedre enn ventet.

Jarutis i Orion var imponert over salget til lokale og føderale myndigheter i USA, og mener det er tydelig at de ikke er rammet av finanskrisen.

Maaø i DnB Nor Markets mener salget til det føderale (regionale og lokale myndigheter i USA) var godt som ventet, mens det øvrige opprettholdt en bedre underliggende vekst enn fryktet.

Tandberg hevder salget til bedrifter vil vokse fremover.

Konsernsjefen positiv om fremtiden

Den store utfordringen for Tandberg er globale økonomiske nedgangstider, men Maaø fremhever at til tross for motvind er det vanskelig å påvise betydelige utslag for Tandberg av nedgangstidene så langt. Maaø mener historien har vist at Tandberg ikke rammes hardt av en periode med lavkonjuktur som de fleste andre teknologi-selskaper.

Konsernsjef Halvorsen på sin side forventer at kundene fremover i større grad tar i bruk selskapets videokonferanseutstyr for å kutte kostnader i usikre økonomiske tider.

Vil møte motvind

- De vil allikevel møte motvind, for et spørsmålstegn er hvor mange nye kunder som vil iverksette omfattende utrullinger av til dels uprøvet teknologi i økonomiske nedgangstider, sier Maaø.

Flertallet av de som kjøper video benytter ikke Tandbergs produkter og tjenester i stort monn fra før, og det store spørsmålet er hvor mange som nå vil gå over til videokonferanser.

Jarutis i Orion mener den store utfordringen til Tandberg er å beholde de kundene de har og utvide kundebasen.

Lav vekst er priset inn

Når det gjelder utviklingen i det kvartalet vi allerede er inne i er spørsmålet hvor hardt kredittilstramning vil ramme Tandbergs vekst, mener Maaø. Fordelen i forhold til tidligere smeller er at nå har Tandberg god kontroll ved inngangen til kvartalet og solide kontantstrømstørrelser, og derfor venter han ikke at en eventuell vekst-glipp vil slå like hardt som tidligere, og at selskapet allerede er priset som om ti år med vekst er over og ut.

Til forsiden

Publisert: