Eksperter advarer: – Oljefondet kan falle skikkelig

Norge bør forberede seg på at Oljefondet kan svinge mer i verdi enn før, advarer økonomer. Fondet kan fort svinge med tusen milliarder fra år til år.

STØRRE SVINGNINGER: Norge bør være forberedt på at Oljefondet kan svinge betydelig i verdi, mener økonomer. Også NBIM-direktør Yngve Slyngstad har advart om at fondets størrelse og en økt eksponering til aksjer gjør at fondet er mer sårbart for svingninger. De siste 15 årene har fondet økt i verdi hvert eneste år, i stor grad fordi staten har hatt høye oljeinntekter og kunnet spare.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De fleste eksperter er enige om at norske politikere har gjort en god jobb med å forvalte oljepengene.

Men prøvelsene kan bli verre fremover.

Oljefondet har økt i verdi hvert eneste år siden 2002, men verdien er blitt mer avhengig av de internasjonale markedene.

Nå advarer økonomer om at Oljefondets verdi vil svinge mer enn tidligere, i takt med globale aksje- og valutakurser.

Årsaken er særlig størrelsen på fondet, og det at aksjeandelen er i ferd med å økes fra 62,5 prosent til 70 prosent.

– Den risikoen har nok økt, blant annet fordi vi har høyere aksjeandel enn før, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

– Fondet er blitt mye større, både som andel av brutto nasjonalprodukt og statsbudsjettet, sier han.

Dette er den første artikkelen i en serie E24-saker om Oljefondet, bruken av oljepenger og bærekraften i statsfinansene.

NTNU-professor Knut Anton Mork har tidligere advart mot at økt aksjeandel vil gjøre fondet mer sårbart for svingninger.

– Jeg vil også si at fondet nå er blitt så stort at si et 30 prosents fall, for å ta et tall, betyr mange flere kroner enn det gjorde da fondet var mindre, sier Mork til E24.

Da Mork ledet et utvalg som vurderte fondets aksjeandel, mente han at fondet burde være bare 50 prosent investert i aksjer, men regjeringen fulgte rådet fra flertallet i utvalget om å øke andelen av fondet som plasseres i aksjer til 70 prosent.

Nå får du alle økonominyhetene ett sted. Last ned minE24 i Apple Store eller Google Play.

Kan svinge mer

Dette er noen av årsakene til at Oljefondet er mer utsatt for svingninger enn tidligere:

 • Fondets aksjeandel skal økes fra 62,5 til 70 prosent. Dermed vil en korreksjon eller et krakk i globale aksjemarkeder senke fondets verdi kraftigere enn tidligere.
 • Regjeringen tjener mindre på olje, og tar derfor penger ut av fondet i stedet for å sette penger inn i fondet, slik den gjorde i årene frem til 2016.
 • Kronen er allerede svært svak, og vil kanskje ikke svekke seg like mye som i 2008 ved en eventuell ny nedtur i globale aksjemarkeder.

GIR RÅD: Førsteamanuensis Espen Henriksen ved BI.

Foto: BI

Disse faktorene gjør at ett eller flere år med negativ avkastning vil kunne redusere fondets verdi betydelig, kanskje opptil 20 eller 30 prosent, ifølge økonomer som E24 har snakket med.

I så fall ville det være mange titalls milliarder færre kroner tilgjengelig for bruk innenfor regjeringens «handlingsregel» på tre prosent.

Les mer: Kroneløft vil ramme Oljefondet

Uvanlig kraftig vekst

Oljefondet har økt i verdi hvert eneste år siden 2002, og passerte tidligere i år 8.000 milliarder kroner etter flere år med uvanlig høy vekst.

Les mer: Svak krone løfter verdien igjen: Ny milepæl for Oljefondet

Selv om det ikke har skjedd hittil, så kan verdien av fondet også stagnere, eller gå ned i en kort eller lang periode, ifølge økonomene.

– Det kan bli 10.000 milliarder (i 2025, journ. anm.), men det er også stor sannsynlighet for at det er bare 6.000 milliarder eller 12.000 milliarder. Vi må forholde oss til den usikkerheten, sier førsteamanuensis Espen Henriksen ved BI til E24.

Han var medlem i Mork-utvalget, som anslo at fondets avkastning i snitt ville bli på 2,6 prosent årlig ved en aksjeandel på 70 prosent.

Men avkastningen kan avvike betydelig fra dette over flere år, advarer Henriksen.

– Det er ganske stor sannsynlighet for at Oljefondet kan falle skikkelig. Det må vi ta innover oss, og vi må ha gode planer for det, sier Henriksen.

STADIG STIGENDE: Oljefondets verdi fra 1998 til 2017.

Foto: NBIM

Venter videre vekst

Statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet innrømmer også at fondet kan falle betydelig i perioder.

– Det er slett ikke dramatisk om Statens pensjonsfond utland faller med 20 prosent. Det vil helt sikkert skje i løpet av de neste tiårene, sa Vamraak på Samfunnsøkonomenes debattmøte om oljepengebruk på Litteraturhuset i Oslo nylig.

Regjeringen legger imidlertid til grunn at Oljefondet skal vokse med tre prosent årlig frem til 2025, til 10.698 milliarder kroner, ifølge Nasjonalbudsjettet for 2018.

Blir Oljefondets avkastning derimot lavere, vil fondet selvsagt vokse mye saktere, eller kanskje til og med falle i verdi, ifølge anslag fra Finansdepartementet.

Det er «betydelig usikkerhet» knyttet til anslagene, ifølge regjeringen.

Les også: Eksperter advarer om denne statsbudsjett-grafen

KRAFTIG ØKNING: De siste årene har regjeringens bruk av oljepenger fulgt den kraftige veksten i Oljefondet. Nå varsler økonomer at fondet også kan få perioder med fallende verdi, noe som kan gi behov for å stramme inn i pengebruken. Den lyseblå linjen viser en bane på tre prosent av Oljefondet, mens de mørkeblå søylene viser den reelle oljepengebruken. Tall i milliarder kroner.

Foto: Finansdepartementet og Norges Bank

Stor usikkerhet

Også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets sier at regjeringen burde ta høyde for en situasjon der Oljefondets verdi vokser mindre enn tre prosent i året.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Det er godt mulig, men ikke det eneste mulige utfallet. Et annet mulig utfall er at aksjekursene, obligasjonsrentene og kronekursen går i motsatt retning, sier Andreassen til E24.

– Aksjemarkedet er alt annet enn normalt. Det skal ikke mye til for å få en annen utvikling enn vi har nå, sier han.

Ifølge Andreassen vil svingninger i aksje- og valutamarkedene i løpet av kort tid kunne redusere fondets verdi kraftig.

Fondet er verdt rundt 8.200 milliarder i skrivende stund, men Andreassen sier at vi må være forberedt på helt andre tall hvis markedene snur nedover i en periode:

– Si 7.000 milliarder, sier han.

Les mer: Fire år med økt bruk av oljepenger: Varsler tøffere tider for Erna

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Norges Bank
 3. Solberg-regjeringen
 4. Siv Jensen
 5. Politikk
 6. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. Frykter innstramming hvis Oljefondets verdi faller

 2. – Sannsynlig at det skjer på et uheldig tidspunkt

 3. Oljefondets leder: – Markedsuro er positivt

 4. Olsens åttende årstale: – Oljefondet kan tape 1.000 milliarder

 5. Ny rekord: 9.531 milliarder