IEA: Global oljeetterspørsel vil falle kraftig

Det internasjonale energibyrået (IEA) kutter ytterligere i utsiktene for global oljeetterspørsel.

IEA-sjef Fatih Birol, her sammen med Equinors konsernssjef Eldar Sætre.
Publisert:

Det kommer frem i IEAs oljemarkedsrapport for april.

IEA venter at global oljeetterspørsel vil falle med 9,3 millioner fat per dag fra i fjor til i år, et rekordstort fall.

Dermed vil verdens etterspørsel bli på 90,55 millioner fat per dag i år, som er en solid nedjustering fra byråets anslag fra mars.

Oljeprisen falt onsdag morgen til under 29 dollar fatet, og fallet fortsetter etter de nye anslagene fra IEA. Rundt klokken 10.30 var oljeprisen nede i under 28 dollar fatet.

«Følgene av virustiltak i 187 land og territorier har vært en nesten full stans i all transport. Etterspørselen i april er ventet å falle med 29 millioner fat sammenlignet med ett år siden, til et nivå sist sett i 1995», skriver IEA.

Også i mai vil det være enorm overkapasitet i markedet, og IEA beregner at denne blir på 26 millioner fat per dag, fulgt av 15 millioner fat per dag i overkapasitet i juni.

Byrået venter at oljeetterspørselen vil stige noe i andre halvår, men at etterspørselen i desember fortsatt vil være 2,7 millioner fat per dag lavere enn på samme tid året før.

Oljeaksjene påvirkes også av oljeprisfallet onsdag. Rundt klokken 10.30 var Equinor-aksjen ned fire prosent for dagen, mens Aker BP-aksjen var ned 9,4 prosent for dagen.

Venter laveste investeringer på 13 år

Årsaken til fallet i oljeetterspørsel er kraftig dempet flytrafikk og lavere industriaktivitet i kjølvannet av coronakrisen, som har ført til at mange land har stengt ned mye virksomhet og bedt folk jobbe hjemmefra.

IEA venter et drastisk kutt på 32 prosent i investeringene i oljebransjen globalt, til 335 milliarder dollar. Dette er i så fall det laveste nivået på 13 år.

– Lave priser truer stabiliteten i en industri som vil forbli sentral for at den globale økonomien skal fungere, skriver IEA.

Tross kuttplaner fra Opec+ og ventet produksjonsfall hos andre produsenter venter IEA en lageroppbygging på 12 millioner fat per dag i første halvdel av 2020.

Dette truer med å knekke infrastrukturen i oljeindustrien, inkludert oljerør, lagertanker og skip. IEA venter at kapasiteten kan være fullt utnyttet innen midten av 2020.

– Aldri før har oljeindustrien kommet så nær å teste logistikkapasiteten til fulle, skriver IEA.

Men situasjonen varierer fra sted til sted, og noen steder er det allerede flaskehalser. Aktører kjemper om å kjøpe kapasitet i rørledninger, og tankskip blir svært dyre fordi aktører kjemper om å leie dem.

Det å leie en stor oljetanker (VLCC) har blitt mer enn dobbelt så dyrt siden februar, påpeker IEA.

Venter balanse senere i år

IEA påpeker at Opec+-gruppen vil kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat per dag for å motvirke det kraftige oljeprisfallet og unngå at lagrene fyller seg for raskt opp.

Samtidig vil den lave oljeprisen føre til produksjonsfall på rundt 3,5 millioner fat per dag hos produsenter som Canada og USA, påpeker IEA.

«Tapet av denne produksjonen kombinert med kuttene i Opec+ vil sende markedet ned i underskudd i andre halvdel av 2020, og føre til at lagerbyggingen avsluttes og markedet kommer tilbake til mer normale forhold», skriver IEA.

Flere land har planer om å benytte denne tiden til å fylle flere strategiske lagre med olje, men detaljene er ikke klare ennå, påpeker IEA.

«Hvis overføringene til strategiske lagre, som kan bli i størrelsesorden 200 millioner fat, skulle foregå de neste tre månedene, kan de tilsvare rundt to millioner fat med tilbud som tas ut av markedet», skriver IEA.

Ventet opprinnelig 2020-oppgang

Så sent som i februar ventet Paris-baserte IEA fortsatt oppgang i global oljeetterspørsel i år, fra et nivå på 100,1 millioner fat per dag i 2019.

I mars ble det imidlertid klart at coronakrisen hadde endret alt. Da spådde IEA at etterspørselen ville falle med 90.000 fat per dag i 2020. Dette ville være det første fallet i oljeetterspørsel siden 2009, påpekte OECD-organisasjonen.

I mars-rapporten hadde IEA også et mer pessimistisk scenario, hvor kampen mot coronaviruset gikk saktere. Da ville oljeetterspørselen kunne falle med 730.000 fat per dag i 2020, anslo IEA.

Størsteparten av verdens oljeforbruk skjer i Asia-Stillehavsregionen, som forbrukte 35,8 millioner fat per dag i fjor, og i Amerika hvor forbruket var 31,9 millioner fat per dag i fjor.

Europa forbrukte rundt 15 millioner fat per dag i fjor, ifølge IEA. Midtøsten brukte 8,4 millioner fat per dag, de tidligere sovjetstatene (FSU) brukte 4,8 millioner fat per dag, mens Afrika brukte 4,3 millioner fat per dag.

Venter fulle lagre i mai

DNB Markets har anslått at det vil være overkapasitet på 26 millioner fat per dag i oljemarkedet i april. Det bidrar til å fylle lagrene globalt, og når de blir fulle vil ikke produsentene ha noe annet valg enn å stenge produksjon.

– Vi venter at globale oljelagre vil være fullt utnyttet innen midten av mai, skrev oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i et notat onsdag morgen før IEA-rapporten kom ut.

Han peker på at konsernsjefen i amerikanske Pioneer venter at det viktige Cushing-lageret i Oklahoma vil fylles opp i løpet av tre til fire uker.

– Cushing er prissentralen for amerikansk WTI-olje, og hvis oljelagrene blir fulle kan det gi problemer for WTI-prisen, skriver Martinsen.

Publisert: