bilde

To grupper aksjer er på nippet til å varsle krise for økonomien

Aksjemarkedet i USA er på et rekordthøyt nivå, men deler av markedet sender varselsignaler som vekker minner om den globale finanskrisen.

Det dreier seg om aksjer i små børsnoterte selskaper og aksjer i transportsektoren. Begge disse gruppene har svekket seg betydelig sammenlignet med et ellers sterkt aksjemarked.