XXLs kvartalsrapport

XXL-styreleder slår tilbake mot kritikken fra Folketrygdfondet

Den nye styrelederen er forundret over kritikken fra Folketrygdfondet, og mener den rettede emisjonen fondet kritiserer var den klokeste beslutningen å ta for XXL.

 • Sindre Hopland
Publisert:

– Jeg registrerer måten de formulerer seg på, og det virker som Folketrygdfondet ikke har tatt innover seg hva som har skjedd i selskapet, sier Altor-topp og fersk XXL-styreleder Hugo Maurstad.

Under onsdagens generalforsamling i sportskjeden XXL kom det frem at Folketrygdfondet, som eier 2,26 prosent av aksjene i selskapet, stemte imot kriseemisjonen og at Maurstad skulle bli ny styreleder i selskapet.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, mener minoritetsaksjonærer forskjellsbehandles, og at størrelsen på reparasjonsemisjonen på 100 millioner kroner er for liten til at mindre aksjonærer kan opprettholde sine eierandeler.

Maurstad påpeker at han har forståelse for at det finnes ulike syn på saken, men mener at emisjonen som gjør Altor til storaksjonær i XXL var den rette beslutningen til tross for at det fantes flere muligheter.

– Emisjonsvarselet kom ikke alene, men sammen med et resultatvarsel, sier Maurstad, og fortsetter:

– Man kunne sendt ut et resultatvarsel, der XXL vel leverte rundt 30 prosent under konsensus, hvor man også måtte sagt at man jobber med å få på plass en ny avtale med bankene, og deretter gått for en bredere emisjon. Men da hadde man ikke fått den roen selskapet trenger i denne tiden, og som vi nå har garantert med nye låneavtaler med bankene frem til februar 2021.

Han mener at emisjonen som Altor garanterte for, var det som gjorde at avtalen med bankene kom i havn.

Les også

Folketrygdfondet kritiserer XXLs kriseemisjon

Rabatt

På spørsmål om han forstår Folketrygdfondets frustrasjon, sier Maurstad følgende:

– Som storaksjonær har jeg sympati, men jeg mener emisjonen var den kloke tingen å gjøre.

Altor-toppen sier at da de ble kontaktet av XXL med muligheten for å være med på en emisjon i selskapet, var de åpne for begge løsninger, både en emisjon med flere deltagere i etterkant av et resultatvarsel til markedet, og den emisjonen som faktisk ble gjennomført, der resultatvarselet og emisjonen ble varslet samtidig.

– Vi var åpne for begge muligheter, sier Maurstad.

Folketrygdfondet påpeker også det de kaller en «betydelig» rabatt Altor og de andre storaksjonærene fikk i emisjonen på 400 millioner kroner, og forventer at reparasjonsemisjonen på 100 millioner tilrettelegges slik at aksjonærer som ikke var med på den første emisjonen får mulighet til å unngå utvanning.

Rabatten aksjonærene fikk på rundt 30 prosent, da de fikk kjøpe aksjer til 15 kroner stykk, mener Maurstad må ses i lys av hva som hadde skjedd om man gikk ut med et resultatvarsel før man hadde sikret frisk kapital i emisjon og avtaler med bankene.

– Jeg er ingen «daytrader» men aksjen hadde ikke stått i 20 kroner om man hadde sluppet resultatvarselet først, sier Maurstad og påpeker at hvis man ser på aksjekursen etter nyheten om emisjonen som ble kjent den 15. oktober, falt aksjekursen til 17 kroner, og hvis man da priser inn rabatten som normalt gis i emisjoner, så mener han at 15 kroner aksjen er rimelig.

– Derfor mener jeg det blir feil å si at rabatten var på 30 prosent, det er jeg uenig i, sier Maurstad.

– Men er reparasjonsemisjonen for liten?

– Nei, den er i overkant av hva som er vanlig.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, mener Maurstad er på ville veier med sine uttalelser.

– Ny styreleder fremsetter påstand om at vi ikke har tatt inn over oss situasjonen. Folketrygdfondet har en tett dialog med alle selskapene vi er investert i, og vi har forstått at det var behov for å styrke egenkapitalen i XXL. Det er imidlertid ikke uvesentlig hvordan dette gjøres. Slik det legges opp nå, mener vi det blir en urimelig forskjellsbehandling, sier Houg og legger til:

– Hva kursen hypotetisk ville vært uten en emisjon er i denne sammenheng ikke interessant. Styret har hatt et valg, og kunne gjort dette på en annen måte. Derfor stemte vi imot.

Les også

Salgsfall og svake resultater fra XXL i tredje kvartal

– Folketrygdfondet står ganske alene

Maurstad ble onsdag valgt til ny styreleder i XXL, men Folketrygdfondet stemte imot utnevnelsen.

– Jeg tar til etterretning at de ikke ønsker at jeg skal bli styreformann, men jeg er klar til å brette opp ermene. Alle må få lov til å si sin mening, men jeg registrerer også at over 96 prosent stemte for, sier Maurstad og legger til:

– Så her står nok Folketrygdfondet ganske alene.

Til sammen 96,5 prosent av aksjonærene som deltok i avstemning stemte for Maurstad som ny styreleder, som tilsvarte 62,5 prosent av aksjonærene i selskapet.

I samtale med E24 uttaler Folketrygdfondet-sjefen at beslutningen om å stemme imot Maurstad som styreleder ikke må ses som en isolert beslutning.

– Vi har stemt imot emisjonen, styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen og den nye styrelederen som vi mener henger sammen. Det er transaksjonen som helhet vi stemmer imot, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. XXLs kvartalsrapport
 2. XXL
 3. Folketrygdfondet
 4. Emisjon
 5. Altor
 6. Hugo Maurstad

Flere artikler

 1. Folketrygdfondet kritiserer XXLs kriseemisjon

 2. Lover å løse problemet med lånevilkårene innen to måneder

 3. XXL varsler emisjon – vil hente en halv milliard kroner

 4. Millionsmell for Altor i XXL-emisjon

 5. Salgsfall og svake resultater fra XXL i tredje kvartal