Kriserammede Axxis Geo Solutions med siste forslag til redningsplan - vil hente inntil 170 millioner

Selskapet, som er under konkursbeskyttelse, skal hente penger i et siste redningsforsøk.

RABATT: Axxis Geo Solutions skal hente penger til 0,1 kroner per aksje, men handles over dette på Oslo Børs.

Erik Johansen
  • Eivind Bøe
Publisert:

Det kriserammede seismikkselskapet Axxis Geo Solutions legger frem et endelig forslag til redningsplan i forbindelse med at selskapet er satt under konkursbeskyttelse.

Selskapet vil finansiere forslaget ved å hente nye penger med kurs 0,1 kroner per aksje. Til sammenligning endte aksjen på 0,61 kroner på Oslo Børs tirsdag. Det tilsvarer en rabatt på 84 prosent.

Likevel stiger aksjen kraftig etter at Børsen åpnet. Aksjekursen er akkurat nå opp 8,2 prosent til 0,66 kroner per aksje etter snaut ti minutters handel.

– Axxis vil ha en balansert finansiell stilling og gode likviditetsreserver til å støtte videre drift etter en vellykket redningsplan, sier styremedlem Nina Skage, som er med i selskapets team som arbeider med redningsplanen.

Det endelige forslaget er stort sett i tråd med forslaget som ble presentert før påske og er underlagt avstemninger fra kreditorer og påfølgende ekstraordinære generalforsamlinger som vil være sent i april og midten av mai.

Dette er hovedelementene i redningsplanen:

  • Forslaget fra selskapet innebærer en tvungen gjeldsordning av selskapets usikrede gjeld. Sikret gjeld, opp til verdien av pantsatte eiendeler, er ikke en del av den tvungne gjeldsordningen.
  • Kontantoppgjør på 10 prosent av utestående beløp, eller alternativt kreditorer vil ha en opsjon på å konvertere sitt utestående krav til aksjer i selskapet. Konverteringskursen er satt til 0,5 kroner per aksje.
  • Forslaget vil bli finansiert gjennom å skaffe ny egenkapital i området 17-20 millioner dollar til en tegningskurs på 0,1 kroner per aksje. Det tilsvarer inntil 170 millioner kroner. Et beløp på 17 millioner dollar garanteres av en gruppe investorer. Aksjonærene må godkjenne emisjonen på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt 28. april.
Les også

Axxis Geo Solutions søker om konkursbeskyttelse

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Axxis Geo Solutions

Flere artikler

  1. Kriserammet seismikkselskap søkte konkursbeskyttelse i februar - fikk millioner i støtte fra staten i mars

  2. Norwegian passerer nok en milepæl: Norsk dommer har godkjent selskapets redningsplan

  3. Norwegian legger frem endelig redningsplan: 34.000 kunder får ikke full erstatning

  4. Skjebnedager for Norwegians redningsplan: Venter dom neste fredag

  5. Tung nedgang for Kahoot og Nel på rød børsdag