Tredobling av nye grønne selskapslån i 2020: – Appetitten er veldig god

De nordiske selskapenes grønne obligasjonslån økte kraftig også i fjor, og i det norske markedet ble nye lån tredoblet, ifølge rapport.

GRØNNE LÅN: Solselskapet Scatec er en av aktørene som har hentet penger gjennom grønne obligasjoner. Dette bildet viser solcelleparken Linde i Sør-Afrika.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Den grønne delen av aksjemarkedet var feberhet i 2020, men også i markedet hvor selskapene henter lån til miljøvennlige formål var det kraftig vekst.

I det norske markedet hentet selskapene 2,6 milliarder euro, tilsvarende 28 milliarder kroner, i nye grønne obligasjonslån gjennom fjoråret, ifølge Nordic Trustees årlige rapport.

Det er tredobling fra 2019, da volumet av nye grønne selskapslån var på 800 millioner euro i det norske markedet, ifølge Nordic Trustee, som fungerer som tillitsmann for obligasjonseiere i det norske og nordiske finansmarkedet.

Les også

Norge bruker 4 milliarder krisekroner til grønt skifte: – Katastrofalt dårlig

Grønn trend

– Bærekraft og ESG er en makrotrend, som også gjør seg gjeldende i obligasjonsmarkedet på lik linje med andre områder i samfunnet, sier Nordic Trustee-sjef Cato A. Holmsen til E24.

ESG står for Environment, Social and Governance Criteria, eller miljø-, samfunn- og selskapsstyringskriterier. Kriteriene brukes for å finne ut om et selskap er en god investering ut ifra et bærekraftsperspektiv.

I det norske markedet sto kraftselskapene og eiendom hver for seg for 32 prosent av de nye grønne låneutstedelsene i fjor, etterfulgt av sjømatsektoren med 15 prosent.

Les også

EU-regler mot grønnvasking tar tid: Krangler om gassens rolle

Holmsen peker på at de institusjonelle investorene, som for eksempel pensjonsfond og rentefond, i økende grad er opptatt av å ha en «tydelig ESG-profil».

– Det er sikkert delvis en refleksjon av at fondssparere i økende grad er opptatt av dette, og delvis at institusjonelle fond tilpasser seg en fremtidig med økende incentiver og krav fra myndigheter for å bidra til det grønne skiftet.

– EU jobber med en taksonomi, et klassifiseringssystem. Og det er sannsynlig at også de som er institusjonelle forvaltere vil ønske å benytte et klassifiseringssystem for sine fond for å synliggjøre hva de har av grønn profil i sin portefølje, sier Holmsen.

Han påpeker at selskapene som låner penger i obligasjonsmarkedet er opptatt av å få lavest mulig renter på sine lån.

– I den grad det å kunne tilby en grønn obligasjon kan gjøre utstedelsen mer etterspurt blant investorene, så vil det være med på å drive ned renten de må betale, sier han.

Nicolai Bratt, leder for Nordeas obligasjonsavdeling i Norge.

– Alle er interessert

Nicolai Bratt, leder for Nordeas obligasjonsavdeling i Norge, sier «appetitten er veldig god» på grønne obligasjoner.

– Alle er interessert i å se på den type papirer. Det er en underliggende trend, sier han til E24.

– Kredittmarkedene generelt er sterke om dagen. Vi opplever at investorene har godt med likviditet. Hvis du får et grønt stempel så adresserer du et noe større univers enn ellers, sier Bratt.

De siste årene har grønne selskapslån hatt en kraftig vekst i takt med at fokuset på bærekraft har økt, både blant investorer, selskaper og offentlige myndigheter.

Les også

Vil bruke staten til å sikre industrivekst: – Det mangler en plan

Kraftig vekst

Ifølge Nordic Trustee har markedet for grønne selskapslån i Norden vokst fra tre milliarder euro i 2016 til 14,3 milliarder euro i 2020. I 2019 var det utestående lån på 9,8 milliarder euro.

Dette stempelet blir gitt til lån som skal finansiere miljøvennlige formål.

– Det er en kraftig vekst her, som det er internasjonalt, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets.

– Det er en trend som er forventet å fortsette, sier han.

Det svenske markedet er størst i Norden med en andel på 66 prosent, men fjorårstallene viser at veksten i nye lån var størst i Norge.

«Volumene av selskapslån fortsatte å vokse i en eksepsjonell fart, og nærmer seg 15 milliarder euro etter å ha vokst med 46 prosent i 2020», skriver Nordic Trustee.

«Det norske markedet for nyutstedelser var spesielt sterkt i 2020, med et tredobling av volumet sammenlignet med 2019», ifølge tillitsmannen.

Størrelsen på det grønne lånemarkedet er likevel fortsatt liten sammenlignet med andre lån. Ifølge Nordic Trustee var det samlede nordiske markedet for selskapslån på 106 milliarder euro i 2020.

Les på E24+

Kanskje er denne brune aksjen den billigste veien inn i det grønne

– Flere grønne fond

Også Bratt trekker frem fondenes etterspørsel som en av vekstdriverne.

– De som driver fondene har et veldig stort fokus på dette. Det har blitt satt opp flere rene grønne fond. Det er ganske mange, både norske, men spesielt svenske og finske fond som har ganske sterke føringer, sier han.

Etter en trøkk som følge av coronasituasjonen er lånemarkedet tilbake, mener Bratt.

– Vi er egentlig tilbake der vi var i januar og februar i fjor før covid traff. Det er sånn markedet oppleves nå. Det er noen sektorer som har gjort det spesielt bra, som er relatert til ESG.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Obligasjonslån
  2. Bærekraft

Flere artikler

  1. Solid avkastning for Oljefondet i 2020

  2. Aktive eierfond satset på teknologi i fjor: Tror 2021 blir et godt «exit-år»

  3. Betalt innhold

    Dette bør du vite om grønne obligasjoner

  4. Folketrygdfondet tjente 23,5 milliarder kroner i 2020

  5. DNB Markets-overskuddet har nesten passert fjoråret: – Nå er det bra fart i alle deler