SAS tapte 1,5 milliarder svenske kroner på to måneder

Pengene fortsetter å renne ut av det kriserammede flyselskapet.

PENGER UT: Pengebeholdningen til SAS krympet med over to milliarder svenske kroner i løpet av en måned.
Publisert:

I november var underskuddet til SAS på 504 millioner svenske kroner. Det tilsvarer rundt 475 millioner kroner.

Nå har underskuddet økt til 1,479 milliarder kroner, viser en fersk oppdatering.

Så dermed har flyselskapet tapt nesten 1 milliard svenske kroner i desember.

Regnskapsresultatet, som i dette tilfellet er minus 1,479 milliarder kroner, forteller ikke nødvendigvis hvor mye penger som har gått ut og inn av selskapet.

Les også

SAS-sjef Anko Van der Werff tjente 12,68 millioner svenske kroner

I oppdateringen skriver SAS at de ved utgangen av desember hadde 5,1 milliarder svenske kroner i kassen. Ved utgangen av november var dette tallet på 7,2 milliarder svenske kroner.

Altså har pengebeholdningen krympet med over to milliarder svenske kroner i løpet av én måned.

Kassen tømmes måned for måned

Kontantbeholdningen har blitt tappet litt og litt hver måned gjennom høsten.

Fra å ha 10,2 milliarder svenske kroner i kassen ved utgangen av september, til å nå sitte igjen med 5,1 milliarder svenske kroner ved utgangen av desember.

Omsetningen var 5,5 milliarder svenske kroner i desember.

Tallene fra SAS offentliggjøres i tilknytning til rettsdokumenter som sendes inn i forbindelse med konkursbeskyttelsesprosessen i USA konkursbeskyttelsesprosessen i USA En amerikansk rettsprosess der et kriserammet selskap i en periode er beskyttet mot at kreditorer slår det konkurssom selskapet står i.

Har advart

SAS la i slutten av november frem kvartalsrapport for fjerde kvartal. Den viste et tap etter skatt på 1,2 milliarder svenske kroner i perioden august-oktober.

SAS-sjef Anko van der Werff har advart eksisterende aksjonærer om at de kan komme til å tape alt.

– Det er ingen garantier for at det blir noen som helst verdier igjen til dagens aksjonærer i SAS, sa van der Werff i forbindelse med kvartalsrapporten.

Publisert: