Hever beredskapen på norsk sokkel

Oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi er blant aktørene som hever beredskapen i Norge etter lekkasjene fra Nord Stream-gassrørledningene.

Politiet har vært til stede på Equinors anlegg på Kollsnes onsdag.
Publisert:

Medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonen Offshore Norge, tidligere kjent som Norsk olje- og gass, hever sikringsnivået ved alle helikopterterminaler og forsyningsbaser.

Det gjør bedriftene etter råd fra norske myndigheter, ifølge organisasjonen.

Equinor, som er blant medlemmene, hevet sikringsnivået natt til onsdag, og det gjelder for alle Equinors anlegg. Det bekrefter selskapet til E24. NRK omtalte saken først.

– Av hensyn til sikkerheten og effekten av tiltakene industrien nå gjør, så vil vi ikke si konkret hvilke tiltak vi nå iverksetter, sier pressetalsmann Eskil Eriksen til E24.

– Det er basert på den utviklingen vi har sett den siste tiden. Det betyr at vi innfører sikringstiltak på kontorsteder, installasjoner, forsyningsplasser, helikopterplasser, landanlegg og fartøy i Norge, sier Eriksen til NRK.

Ifølge NRK er det etablert et eget beredskapsteam på prosessanlegget for gass på Kollsnes i Øygarden.

Les på E24+

– Sikkerhetssituasjonen i Nordsjøen endret seg totalt

Politiet forsterker sikringstiltak

Beredskapshevingen kommer etter at det tirsdag ble oppdaget lekkasjer ved de to gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i svensk og dansk farvann. Rørledningene går fra Russland og Tyskland gjennom Østersjøen.

Politiet har også satt i verk flere tiltak for å øke beredskapen rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Det ble gjort allerede etter invasjonen av Ukraina, skriver Politidirektoratet i en pressemelding, men disse forsterkes.

− Hendelsen i Østersjøen gir grunnlag for å videreføre og forsterke disse tiltakene, uten at vi kan gå nærmere inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handler det om å bidra til å redusere sårbarhet og sikre verdier i en usikker situasjon, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen.

Aker BP og Vår Energi hever beredskap

Aker BP opplyser til E24 at også de hever beredskapen med ett nivå.

– Det skjer på bakgrunn av det vi har sett rundt oss. Vi gjør det som følge av den seneste tidens droneobservasjoner og Nord Stream-hendelser, sier pressetalsperson Ole Johan Faret i Aker BP.

Han ønsker ikke å gå konkret inn på tiltak, men sier det handler om «økt årvåkenhet og beredskap».

– Dette gjør vi en håndfull ganger i året, så det ligger ikke noe drama i det i seg selv. Vi har hevet beredskapsnivået, som gjør at vi går gjennom rutiner og planverk, sier Faret

– Men hvorfor hever man ikke beredskapsnivået høyere gitt situasjonen vi står i?
– Det er fordi det ikke er noen konkrete trusler rettet mot Aker BP, svarer Faret.

Les også

Forsker om norsk gassikkerhet: – Det har aldri vært så farlig som nå

Vår Energi, et annet av de store oljeselskapene på norsk sokkel, hever også beredskapen.

– Vår Energi har operert med økt sikkerhetsnivå siden Russlands invasjon av Ukraina i februar og innfører nå ytterligere tiltak på bakgrunn av hendelsen i Østersjøen, skriver kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi i en e-post til E24.

Dette omfatter tiltak på installasjoner offshore, helikopterbaser, forsyningsbaser og kontorlokasjoner, ifølge Wulff.

– Av hensyn til sikkerheten ønsker vi ikke å gå nærmere inn på de ulike sikkerhetsvurderingene eller tiltakene som er innført eller planlagt innført, skriver kommunikasjonsdirektøren videre.

Les også

Gassrørledning fra Russland lekker i svensk og dansk farvann

Publisert: