Mener SAS bør øke prisene

SAS står foran en ekstraregning på flere milliarder kroner som følge av økte drivstoffkostnader. I snitt bør billettprisene opp med minst 10 prosent, mener analytiker.

Et SAS-fly av typen Airbus A320neo går inn for landing ved Oslo lufthavn Gardermoen.
Publisert:

En raskt økende oljepris har sendt drivstoffkostnadene til værs for luftfarten.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank anslår at de økte drivstoffkostnadene i år vil gi SAS en merkostnad på 2,8–3,3 milliarder kroner.

Det baserer han på at flyselskapet i regnskapsåret 2021/22 vil ha et aktivitetsnivå på 70–80 prosent av normalen.

Analysesjef Jacob Pedersen, Sydbank.

– Med det aktivitetsnivået fører de aktuelle drivstoffkostnadene til at SAS’ drivstoffregning på årsbasis går fra cirka 5 milliarder svenske kroner til cirka 8–8,5 milliarder svenske kroner, skriver analytikeren i en oppdatering tirsdag.

Han legger til at mer drivstoffeffektive fly i en stor del av flåten vil dempe den negative effekten i årene som kommer.

Les også

Oljeprisbykset kan gjøre flyturen dyrere: – Noen må betale

– Blir nødt

Pedersen påpeker at de økte utgiftene legger ytterligere press på SAS’ inntjening.

– Hvis SAS skal unngå et stort milliardtap, blir selskapet nødt til å heve billettprisene, heller før enn siden, skriver analytikeren.

Han anslår at det vil kreve en gjennomsnittlig billettprisøkning på rundt 150 svenske kroner, nær 143 kroner, hvis SAS skal kunne dekke merkostnaden til drivstoff siden årsregnskapet ble avlagt 30. november i fjor. Det tilsvarer en prisstigning på over 10 prosent.

– Eventuelle billettprisstigninger blir naturligvis forskjellige alt etter destinasjon. Men foreløpig ser det ikke ut som at et bestemt drivstofftillegg er i støpeskjeen. Men det kan komme raskt hvis konkurrentene begynner å innføre lignende tiltak, sier Pedersen.

SAS har ikke signalisert et slikt tillegg. Flyselskapet Norwegian har heller ikke dette på trappene, opplyste selskapet til E24 nylig:

– Billettpriser styres alltid etter tilbud og etterspørsel, men det er selvsagt en utfordring for alle flyselskaper at drivstoffprisene har økt. Vi har ikke besluttet noe drivstofftillegg nå, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Større underskudd

Flyselskaper sikrer normalt 40–60 prosent av sitt løpende drivstoffbehov på 12 måneders sikt (se faktaboks).

Under pandemien, og pr. i dag, har hverken SAS, Norwegian eller Flyr sikret seg frem i tid, og flyselskapene betaler derfor den til enhver tids gjeldende dagsprisen, «pumpeprisen».

Dette i motsetning til selskaper som Ryanair og EasyJet, som har sikret 12-månedersbehovet til nivåer betydelig under dagens priser på flydrivstoff. Også Widerøe har sikret seg på langt lavere nivåer enn dagens.

At konkurrentene har lavere drivstoffkostnader, begrenser SAS’ mulighet til å øke prisene, mener Pedersen. På den annen side er SAS’ kunder ikke like prissensitive som lavprisselskapenes passasjerer.

– Samlet forventer vi ikke at SAS kan sende hele merkostnaden videre til kundene, og derfor ser det allerede nå ut til at SAS’ underskudd i år blir noe større enn de 2,8 milliarder svenske kronene som vi skisserte 22. februar i forlengelsen av selskapets førstekvartalsrapport, skriver analytikeren.

Oljeprisene (rød) og flydrivstoffprisene (blå) har steget betydelig etter Russlands invasjon av Ukraina. Priser 11. mars 2022.

Nye kutt

SAS tapte 2,6 milliarder svenske kroner før skatt i regnskapsmessig første kvartal 2021/22, som for SAS løper fra november til og med januar.

Det bidro til å øke selskapets rentebærende gjeld til 35,4 milliarder svenske kroner. Samtidig har SAS begynt å trekke på tidligere ubenyttede kredittfasiliteter på i alt 3 milliarder svenske kroner.

I forbindelse med selskapets kvartalsfremleggelse varslet SAS kraftige tiltak for å styrke balansen.

Les også

SAS-sjefen vil gjøre all gjeld til aksjer: – Du snakker med rett fyr

Gjennom SAS Forward skal flyselskapet blant annet kutte 7,5 milliarder svenske kroner i årlige kostnader. Parallelt skal SAS hente et ukjent pengebeløp og forsøksvis konvertere gjeld til aksjer.

SAS avholder ordinær generalforsamling torsdag 17. mars uten særlig spenning knyttet til agendaen. Selskapet har varslet å ville oppdatere markedet på SAS Forward i april.

Les også

Meglerhus varsler utradering av dagens SAS-eiere

Nordsjøoljeprisen brent for umiddelbar levering (spot) er ned til under 100 dollar fatet tirsdag.

Oljeprisen (spot) har på det meste vært handlet til nivåer over 130 dollar fatet den siste uken.

Les også

Ansatte i SAS om nytt spareprogram: – Skaper uro

Les også

Norwegian solgte Gatwick-slots til Wizz Air: – Skulle gjerne ha hjulpet Norse

Les også

SAS med 186.000 flere passasjerer og fullere fly

Les også

SAS varsler «radikal forvandling»: Skal kutte milliarder og hente penger

Publisert: