Eksperter skal evaluere Oljefondets aktive forvaltning

Professor Trond Døskeland ved NHH og to utenlandske eksperter skal evaluere den aktive forvaltningen i Oljefondet.

Oljefondets leder Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen utenfor Norges Banks lokaler.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Finansdepartementet.

Ekspertgruppen ble satt ned i starten av juli, og består av professor Rob Bauer ved University of Maastricht, professor Charlotte Christiansen ved Aarhus Universitet og professor Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole.

Det er Norges Bank Investment Management, en del av sentralbanken, som forvalter Oljefondet, basert på et mandat som bestemmes av Finansdepartementet.

Finansdepartementet går jevnlig gjennom ulike deler av fondets forvaltning for å se om den fungerer som den skal. I 2018 laget ekspertene Magnus Dahlquist og Bernt Arne Ødegaard på oppdrag fra departementet en rapport om fondets aktive forvaltning.

Professor Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole.

«I tråd med dette har departementet satt i gang en ny gjennomgang, herunder satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere grunnlaget for strategiene som Norges Bank benytter i forvaltningen av fondet og analysere resultater i den aktive forvaltningen», skriver Finansdepartementet.

Rapporten fra ekspertgruppen vil bli omtalt i den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet til våren.

La frem historisk gjennomgang

Oljefondet publiserte nylig en bok på 165 sider om erfaringene med aktiv forvaltning siden starten da fondet åpnet sitt London-kontor i år 2000.

Norges Bank Investment Management mener at den aktive forvaltningen har bidratt til at fondet har kunne utvikle strategier som utnytter fondets særtrekk.

Ifølge fondet har de ulike investeringsstrategiene knyttet til aktiv forvaltning gitt en meravkastning på 1,1 prosent i snitt per år, eller 87 milliarder kroner, de siste 21 årene.

Les også

Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

Les også

Tangen varsler nye grep, men lover: – Oljefondet skal ikke bli et hedgefond

Publisert: