NRS-styret varsler søksmål mot NTS for kontraktsbrudd

Styret mener at NRS påføres et «betydelig økonomisk tap» etter at NTS stemte mot en kapitalinnhenting torsdag.

Publisert:

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen i Norway Royal Salmon mener det uavhengige styret at NTS har aksjekjøpsavtalen mellom de to selskapene, skriver styret i en melding.

Nå varsler styret erstatningssøksmål mot NTS.

Nyheten kommer etter at NTS torsdag stemte mot en kapitalinnhenting på 1,9 milliarder kroner, der pengene etter planen skulle gå til oppkjøpet av Salmonor.

NTS er største aksjonær i både NRS og Salmonor.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med NTS-styreleder Nils Martin Williksen og konstituert NTS-sjef Roar Myhre. De har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

«Betydelig økonomisk tap»

Ifølge NRS-styret inneholder aksjekjøpsavtalen «en klar og uttrykkelig bestemmelse» om at NTS var forpliktet å stemme for emisjonen.

«Denne forpliktelsen har NTS brutt ved å stemme mot emisjonen. NRS kan derfor ikke gjennomføre emisjonen, og Salmonor-oppkjøpet kan ikke gjennomføres i henhold til avtalen», skriver NRS-styret som legger til:

«Dette medfører et betydelig økonomisk tap for NRS og dets aksjonærer».

Det uavhengige styret skriver at de har forsøkt å føre en konstruktiv dialog med NTS, og at de har vært åpen for å diskutere alternative løsninger. Samtidig har det vært viktig for dem å ivareta verdiene for NRS og aksjonærene.

«For NRS’s del er Salmonor-transaksjonen en transaksjon med egen hovedaksjonær, og det har derfor vært særlig viktig for det uavhengige styret å påse at interessene til alle aksjonærene i NRS blir ivaretatt», heter det videre i meldingen.

Styret skriver at det «ikke kan akseptere» at NRS påføres tap som følge av at NTS bryter avtalens stemmeforpliktelse, og at NTS «bruker sin stemmemakt» til å frita seg fra å selge Salmonor i henhold til avtalen.

«Det uavhengige styret har derfor sett seg nødt til å beslutte å ta ut erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd», skriver styret i meldingen.

Åpnet for å likevel gjennomføre Salmonor-avtale

Da NTS torsdag morgen skrev at det ville stemme mot kapitalinnhentingen, begrunnet selskapet dette med at det ikke hadde den nødvendige godkjenningen fra generalforsamlingen til å stemme for en kapitalinnhenting i et av sine datterselskap.

«NTS stemmegivning på dagens generalforsamling (den ekstraordinære som ble avholdt torsdag red.anm.) i NRS betyr ikke at NTS ikke vil gjennomføre transaksjonen med NRS Farming AS om et salg av aksjene i Salmonor, men gjennomføringen vil bli utsatt til etter at generalforsamlingen i NTS har tatt stilling til om de eventuelt vil gi et slikt samtykke», skrev NTS torsdag.

Fredag morgen sendte NTS en innkalling til årets ordinære generalforsamling der en av sakene som skal behandles er en emisjon i Norway Royal Salmon.

Mener NTS kunne fått godkjenning før

Det uavhengige styret i NRS skriver at de «noterer seg» innkallingen, og mener at NTS har hatt mulighet til å innkalle til dette siden det første budet på selskapet ble kunngjort 17. januar, «ettersom NTS allerede på dette tidspunktet», havnet i en situasjon der de ikke kunne oppfylle forpliktelsene i avtalen rundt Salmonor.

NRS sier at NTS aldri har opplyst at en slik generalforsamling kunne være et alternativ.

«NTS har i stedet valgt å vente med å sende slik innkalling til slik generalforsamling etter at emisjonen var bortfalt som følge av NTS’ stemmegivning på generalforsamlingen 7. april», skriver NRS-styret, som også legger til at det ikke fremstår som realistisk at NTS vil støtte en emisjon uansett, ettersom over 50 prosent av NTS-aksjonærene har takket ja til budet fra Salmar.

Et av vilkårene i budet fra Salmar er at Salmonor-transaksjonen ikke gjennomføres.

Maktkamp

Bakgrunnen er en krangel mellom NTS og NRS-styret om det tidligere avtalte kjøpet av lakseoppdretteren Salmonor, som har oppstått i kjølvannet av en maktkamp i NTS.

Opprinnelig ble det avtalt at NRS skulle kjøpe Salmonor fra NTS. Det skulle finansieres med en kapitalinnhenting. NTS eier i dag hele Salmonor og 68 prosent av NRS.

Men transaksjonen ble stemt ned på en ekstraordinær generalforsamling denne uken, blant annet av nettopp NTS. Det skjedde etter at maktkampen i NTS endte med at en aksjonærgruppe tok kontrollen og avtalte salg av NTS til Salmar.

NTS-styret slo deretter fast Salmar-budet på NTS gjorde at det etter loven var forhindret fra å stemme for kapitalutvidelsen.

NRS-styret argumenterte på sin side med at NTS hadde «påtatt seg en ubetinget juridisk forpliktelse til å stemme for emisjonen».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om