Omsetningsfest for Orkla i andre kvartal

Prisoppgangen resulterer i at omsetningsveksten fortsetter for dagligvaregiganten i andre kvartal.

Publisert:

Torsdag morgen la Orkla frem regnskapet for andre kvartal av 2022.

Driftsinntektene endte på 14,30 milliarder kroner, mot 11,77 milliarder kroner i samme periode i 2021.

Selskapet leverte et driftsresultat (justert EBIT) på 1,75 milliarder kroner, opp fra 1,26 milliarder i fjor.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 1,48 milliarder kroner av en omsetning på 13,08 milliarder kroner i andre kvartal, ifølge TDN Direkt.

– Vi oppnådde bredbasert omsetningsvekst innenfor merkevarevirksomheten, med både pris- og volumfremgang. Vi har måttet gjennomføre prisøkninger for å kompensere for uvanlig stor økning i prisene på innsatsvarer. I juni så vi unormalt høyt salg i enkelte markeder i forkant av meldte prisøkninger fra 1. juli, sier konsernsjef Nils K. Selte.

Orkla er blant annet kjent for merkevarer som Grandiosa, Toro, Stabburet, Kims og Nidar.

Høy organisk vekst

Omsetningsveksten skyldes i stor grad høy organisk vekst i Orkla Food Ingredients og Orkla Foods.

Selskapet melder at Orkla Food Ingredients hadde den største fremgangen i omsetningen, med en organisk vekst på 22 prosent. Orkla Foods hadde en tilsvarende vekst på 12 prosent. På den andre siden finner vi Orkla Consumer Investments, som bidro negativt med en salgstilbakegang på fire prosent.

Inflasjon skaper bekymring

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde en nedgang i justert driftsresultat på 0,5 prosent til tross for 17 prosent vekst i driftsinntektene. Selskapet begrunner nedgangen med økte priser på råvarer og emballasje, stigende frakt- og energipriser samt økende generell kostnadsinflasjon.

Raketten Hydro Power

Dagligvaregiganten Orkla har eierskap i vannkraftselskapet Hydro Power. Selskapet melder at den primære vekstdriveren er Hydro Power, som hadde et driftsresultat (justert EBIT) på 579 millioner kroner, mot tilsvarende 112 millioner kroner i samme periode i 2021. Økningen skyldtes vesentlig høyere kraftpriser.

Prioriteringer fremover

Nils K. Selte tiltrådte rollen som konsernsjef 11. april i forrige kvartal. Styreleder, Stein Erik Hagen, begrunnet sjefsbytte med at selskapet hadde behov for en ny form for ledelse.

Selte forteller at han vil sørge for økt tempo, vekst og verdiskapning i selskapet. For å nå målsetninger vil selskapet gjøre justeringer i den eksisterende forretningsmodellen og organiseringen, skape et mer effektivt konsern og virksomhetene skal få økt selvstendighet og beslutningsmyndighet.

Så langt i år har Orkla aksjen falt litt over syv prosent på Oslo Børs. Med en aksjekurs på 82,02 er selskapet verdsatt til rett under 82,3 milliarder kroner per 13.07.2022.

Publisert: