FINANSKRISEN 2.0: - Dette er alle boblers mor, sier Nouriel Roubini

Boblesprekken i fjor høst var ingenting mot det som venter, advarer «Dr Doom».

DR. DOOM: Professor Nouriel Roubini utenfor Operaen i Oslo.
Publisert:

Tiltakene som skal rydde opp etter finanskrisen er i ferd med å skape en superboble - i alle verdens risikable investeringsobjekter samtidig.

Det skriver professor Nouriel Roubini i Financial Times mandag.

Roubini ble verdenskjent for å spå finanskrisen, og han mener at politikken som føres nå, vil gjøre vondt verre.

Les også: - Snart kommer valutakrisen

Negativ dollarboble

Kilden til den boblen som blåses opp nå er nullrenten i USA. Denne gjør det ekstremt attraktivt å finansiere alle mulige investeringer og spekulasjoner med lån i dollar. Investorene låner i dollar for å kjøpe andre valutaer før pengene investeres i aksjer eller andre investeringsobjekter. Dette kalles ofte for carry trade.

Carry trade kan en periode i seg selv bidra til å presse ned dollarkursen, ved at investorene selger dollar og kjøper euro, yen, yuan eller kroner. Dermed lønner dollarlånet seg enda mer.

- De låner faktisk til negative lånerenter - så lavt som 10 til 20 prosent årlig - etter hvert som fallet i dollarkursen fører til store kapitalgevinster på sine dollarlån, skriver professoren.

Denne investeringsstrategien, som kalles carry trade, var vanlig også for tre år siden, men da med finansiering i yen, som på det tidspunktet hadde den laveste renten.

- Alle investorer som spiller dette risikable spillet ser ut som genier, selv om de bare rir videre på en enorm boble, finansiert av negative lånekostnader, skriver Roubini.

Lave renter overalt

Den lave renten i USA er også en viktig grunn til at alle andre land også har svært lave renter. Norge hevet sist uke renten til 1,5 prosent, og ble med det det første landet i Europa som hevet renten.

- Men svekkelsen av dollarkursen fører til at de lave rentene er enda mer skadelige, skriver Roubini.

Den amerikanske sentralbankens (Fed) kjøp av obligasjoner, bidrar også til å presse ned rentene og dermed til større boble.

- Nullrenten, kvantitative lettelser og massive kjøp av obligasjoner med lang løpetid fører tilsynelatende til at verden er trygg - for nå - for moren til alle carry trades og moren til alle globale gjeldsfinansierte bobler, skriver Roubini.

Synkron boble overalt

Den enorme mengden med utrolig billig finansiering i verdens største valuta har ført til at all verdens risikable investeringsobjekter stiger kraftig i verdi.

- Aksjer, olje, energi og råvarer, høyrentepapirer, solide obligasjoner og en enda kraftigere oppgang i fremvoksende land (deres aksjer, obligasjoner og valutaer), skriver han.

Og verdistigningen har skjedd svært parallelt i de ulike typene verdipapirer.

- Den perfekt korrelerte boblen i alle globale investeringsklasser blir større hver dag, skriver Roubini.

Siden starten av mars har mange av verdens aksjemarkeder steget over 50 prosent. Mange andre aktivagrupper - som rentepapirer og råvarer - har også steget kraftig.

Stormløp

På et eller annet tidspunkt vil også denne boblen sprekke, og Roubini lanserer fire ting som kan utløse sprekken.

* Dollarkursen kan ikke falle til null. Når den slutter å falle, vil lånekostnadene øke.

* Fed må slutte å kjøpe obligasjoner på et tidspunkt.

* Høyere vekst i USA kan føre til at markedene venter raskere renteøkning.

* Flukt fra risiko hvis investorene frykter en ny nedtur.

Alle disse momentene kan føre til at dollarkursen styrker seg litt. En liten styrking vil føre til at mange investorer som tilbakeføre sin carry trade ved å kjøpe tilbake dollar. Dermed styrker dollarkursen seg mer, og flere investorer må innløse sine dollarlån.

- Det vil utløse et stormløp, spår Roubini.

Dollarkursen styrket seg kraftig i fjor høst, og Roubini mener det samme vil skje på nytt, når stemningen i markedene snur.

Tidenes smell

Han vil ikke spå når dette vil skje, og mener at oppgangen kan pågå en stund til.

- Men en dag vil boblen sprekke, og det vil gi oss den største samkjørte smellen noensinne, spår professoren.

I februar 2008 skrev Roubini, som i tillegg til professoratet ved New York University driver konsulentselskapet RGE, om den kommende finanskrisen:

Les også: 12 skritt mot det store marerittet i USAs finanser

Les innlegget til Roubini i FT.

Publisert: