KRITISK TIL PENGEBRUKEN: - Regjeringen skyver regningen foran seg

Det kraftige oljepengebruken vil skade industrien og utsetter bare regningen, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-Gruppen.

Publisert:

Regjeringen trapper opp oljepengebruken med 18,6 milliarder kroner fra 2009 til 2010 i det ferske statsbudsjettet som ble presentert tirsdag. Dermed inngår 148,5 milliarder oljekroner i neste års budsjett.

Det frykter sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-Gruppen vil få alvorlige følger for norsk økonomi fremover.

- Det er svært bekymringsfullt at regjeringen velger å øke oljepengebruken neste år, til tross for at ledigheten blir betydelig lavere enn fryktet. Det legger press på industrien, og gir oss færre ben å stå på når oljeinntektene tar slutt, sier Holvik etter at statsbudsjettet er presentert tirsdag.

- De burde allerede i 2010-budsjettet ha begynt å stramme til. Ved å ikke gjøre det skyver de regningen foran seg.

Lot seg friste

Hun mener regjeringen har latt seg friste til å oppfylle populære valgløfter.

- De prioriterer dessverre å løse problemer på kort sikt, på bekostning av de store linjene.

Holvik medgir at handlingsregelen åpner for å bruke mer enn 4 prosent av Oljefondet under nedgangskonjunkturer. Hun mener imidlertid ikke det er tilstrekkelig grunnlag for å bruke så mye som regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2010.

En større bruk av oljepenger, når arbeidsledigheten er relativt lav, fører til en avskalling i konkurranseutsatt sektor.

- Ved å svekke industrien står vi i større grad på bar bakke når oljeinntektene tar slutt. Det er skremmende å tenke på at bortfallet av oljeinntekter i stor grad sammenfaller med en kraftig oppgang i utgiftene i de lovpålagte velferdsgodene, som alderspensjoner, sier Holvik.

Kraftig omstilling

Etter århundreskiftet har oljeproduksjonen falt med rundt en tredjedel, påpeker sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbankens ferske konjunkturrapport. Han peker på at selv om gassproduksjonen har steget betydelig er det ikke nok til å hindre et nettofall i total petroleumsproduksjon de siste fem årene.

- Når oljeinntektene faller vil omstillingen bli kraftigere, på grunn av de kortsiktige beslutningene som gjøres nå. På grunn av nedtrappingen av industrien vil næringslivet være mindre og det vil være færre å skattelegge. Dermed må skatteøkningen bli betydelig høyere for å få regnskapet til å gå rundt senere, sier Holvik.

- Om 10 år vil de offentlige utgiftene være betydelig høyere enn i dag. Det burde være et mål å få flere, ikke færre, til å bære disse utgiftene.

Les også: Norsk Industri: - Kristin forstår ikke alvoret

Flere nyheter på E24.

Publisert: