PROFESSORER: Rentesjokk gir børshopp

Overraskende kraftige rentekutt fra Norges Bank frem mot sommeren kan virke svært positivt på Oslo Børs.

Larsen, Håkon Mosvold
  • Roar Wold
Publisert:

Det tror professor Hilde C. Bjørnland på Handelshøyskolen BI, som sammen med kollega Kai Leitemo har studert effekten av renteendringer på børsene.

I en omfattende undersøkelse av sammenhengene mellom rentebeslutninger og aksjemarkedet i USA, kommer det frem at en overraskende rentenedsettelse på 1 prosentpoeng kan gi et kurshopp på mellom 7 og 9 prosent i løpet av en måned.

Les også:

Professorene Hilde C. Bjørnland (bildet over) og Kai Leitemo har hentet data fra USA over en 20-årsperiode til sin rapport "Identifying the Independence between U.S. Monetary Policy and The Stock Market", som i disse dager blir publisert i et velrenommert internasjonalt økonomi tidsskrift.

Overraskelser gir størst effekt

- Det er grunn til å tro at sentralbanker som setter ned renten overraskende, gir større effekt på aksjemarkedet enn det man tidligere hadde trodd. Vår analyse for USA tyder på at rundt 40 prosent av renteendringene i en 20-årsperiode kom overraskende på markedet, sier professor Hilde C. Bjørnland til E24.

- Dette tyder på at renteendringer har en betydelig effekt på aksjekursene, fortsetter hun.

- Det er grunn til å tro at den samme effekten gjelder i Norge, men ikke like sterkt som i USA fordi nordmenn ikke sparer like mye i aksjemarkedet.

Les også Øystein Sjølies kommentar:

Da finanskrisen herjet som verst i høst valgte den europeiske sentralbanken nettopp å sette ned renten overraskende, mens Norges Bank fortsatte å annonsere sine rentemøter.

Men Bjørnland ønsker ikke å ha noen oppfatninger rundt dette.

- Vår empiri tilsier at det er overraskelsene som gir størst utslag på markedene i vår undersøkelse, sier hun.

Viktig gjensidighet

Studien bekrefter tradisjonell økonomisk tenkning om at både forventninger og gevinst i privat sektor, øker som en følge av rentenedsettelser.

Men samtidig har professorene gjort et annet viktig funn, nemlig at det er gjensidige effekter mellom rentebeslutninger og aksjemarkedet.

- Tidligere har man ikke klart å få frem samspillet mellom sentralbankenes rentebeslutninger og aksjemarkedet, denne gjensidigheten er et av våre viktigste funn, sier Bjørnland.

Hun og Leitemo hevder at sentralbankene setter renten ut fra aktiviteten i markedet, og siden avkastningen i aksjemarkedet er en variabel som tidlig varsler om endringer i økonomien gir dette viktig informasjon.

- Markedene vil fange opp økonomiske endringer i markedet tidligere enn det som fremkommer i realøkonomiske data. Dette gir sentralbankene bedre grunnlag for sine beslutninger, hevder Bjørnland.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. - Skattekutt virker

  2. Rentekuttene kan gi ny krise, mener professor Kai Leitemo

  3. - Må bli forsiktige med rentevåpenet

  4. - Mener Gjedrem har kuttet nok

  5. BI-professor om oljebremsen:
    - Ikke pust lettet ut!