Kronehopp på nyåret: Ser fem grunner til billigere utenlandsferie i år

Ifølge valutastrateg Magne Østnor ligger oljejubel, valutarekyl og en «ekstrem» dollarbevegelse bak kroneoppturen på nyåret. I Danske Bank ser analytikerne fem grunner til at utenlandsferien skal bli billigere det neste året.

STERKERE KRONE: Dollaren har blitt nesten 60 øre billigere, mens euroen koster nærmere 40 øre mindre enn i perioden før jul. Det gir billere ferietur til blant annet Paris.

Foto: Christophe Simon AFP
Publisert:

Et nytt år har gitt nye muligheter også for kronekursen, etter at fjorårets svekkelse fikk analytikerne til å klø seg i hodet.

Siden toppen før jul har kronen gått fra 8,42 til 7,83 mot dollar, og fra 9,99 til 9,62 mot euro, til glede for nordmenn på Europa- og USA-ferie.

Kronen har også blitt sterkere målt mot andre valutaer. En kurv av handelspartnernes valutaer har blitt rundt fire prosent billigere i samme periode.

Ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets har spesielt tre faktorer drevet bevegelsene.

Oljeprisen har steget videre, og vaker nå rundt 70 dollar fatet. Siden i sommer har prisen på nordsjøolje gått opp fra rundt 45 dollar per fat.

Siden norsk økonomi er oljeavhengig har kronen ofte svingt i takt med oljeprisen. Den sammenhengen brøt imidlertid sammen i fjor, noe DNB-strategen ikke trodde kunne vedvare.

– Det har nå vært kronepositivt, sier han om oljeprisen.

– Vi har ment at bruddet i den sammenhengen tidligere i høst ville være midlertidig, og det virker det å være, sier Østnor.

Les også

Økonomer spår styrket norsk og svensk krone

«Ekstrem» dollarbevegelse

Den store kronesvekkelsen frem mot jul tok mange analytikere med optimistiske kroneanslag på sengen.

Frykt for at nedkjølingen i norske og svenske boligmarkeder skulle smitte over på resten av økonomien ble en mye brukt forklaring.

– Dette handler også en del om å reversere noe som man ikke klarte å forklare. Det kan skje uten at man får nye drivere, uten nye indikasjoner på et bedre bilde for norsk økonomi, sier valutastrategen.

En annen overraskelse har vært dollarens kraftige svekkelse, ikke minst mot euroen.

Det er en viktig forklaring på at også kronen kan kjøpe flere dollar enn før.

– Vi er ned nesten syv prosent på litt under en måned. Det er ekstremt mye. Det skyldes at vi har sett særlig en svakere dollar i denne perioden, sier valutastrategen.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Foto: Javad Parsa

Ifølge Østnor har de løpende statusoppdateringene fra amerikansk økonomi rett og slett ikke noen særlig innvirkning på valutamarkedet for tiden, og renteoppgangen i USA er allerede priset inn i dollaren.

Som den første av de største sentralbankene er amerikanske Federal Reserve i gang med å heve rentene.

I desember ble styringsrenten tatt opp til intervallet 1,25 til 1,50 prosent, og Fed varslet ytterligere tre hevinger i 2018.

– Markedene ser at man er i en hevingssyklus, og det vil man fortsette å være. Fed har vist at man kan heve renten flere ganger selv med en inflasjon som kan peke nedover. Da skal det mye til før de positive overraskelsene bidrar til sterkere dollar, sier Østnor.

Ser fem grunner til sterkere krone

Meglerhuset til Danske Bank har som brorparten av valutaekspertene tro på at kronen gradvis skal bli sterkere gjennom 2018.

Om 12 måneder vil en euro koste 9,10 kroner og en dollar 7,11 kroner om meglerhuset får rett.

Les også

Inflasjonshopp i desember – kronen styrker seg

I et ferskt notat lister senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt opp meglerhusets fem viktigste argumenter for en sterkere krone i år:

  • Høyere økonomisk vekst i Norge gjør at kronen vil komme nærmere det Lomholt mener er den langsiktige likevektskursen på 8,60 mot euro.
  • Rentene vil bevege seg i favør av kronen. Analytikeren tror Norges Bank vil heve styringsrenten i desember, og ser i tillegg for seg at globale forhold vil trekke norske pengemarkedsrenter oppover.
  • Høyere oljepris er positivt for det såkalte bytteforholdet mot utlandet, altså forholdet mellom prisene på varene vi eksporterer og importerer. Denne effekten fra oljeprisens oppgang i 2017 har man enda ikke sett i kronen, mener Lomholt.
  • Utenlandske investorers kjøp og salg av kroner har mye å si for kronekursens utvikling. Ifølge analytikeren er disse investorene igjen i posisjon til å kjøpe kroner, noe som vil være positivt for den norske valutaen.
  • Frykt for at nedkjølingen i boligmarkedet, både i Norge og Sverige, skulle smitte over på resten av økonomien, fikk mye av skylden for kronesvekkelsen i fjor. Danske Bank tror imidlertid det norske boligmarkedet er nær bunnen.
Les også

– Et uvanlig år for kronekursen

Les også

– Har begynt å gå riktig vei

Les også

Ekspertene spår euro på nitallet i 2018: – Har antagelig aldri sett et svakere anslag

Her kan du lese mer om