SAS' kvartalsrapporter

SAS-ledelsen vil ikke endre mer på redningsplanen: – Dette er ikke et forhandlingsutspill

SAS-ledelsen advarer om at konkurs er alternativet hvis ikke kreditorer og aksjonærer nå gir sin støtte til selskapets redningsplan. I sommer ble planen justert for å få flere aktører på glid, men nå er beskjeden klar: Take it or leave it.

Finansdirektør Torbjørn Wist takker nå av og forlater SAS etter to og et halvt år i selskapet. Han starter som finansdirektør i Wallenius Wilhelmsen 1. oktober.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– SAS vil ikke overlever denne krisen uten tilførsel av ny egenkapital og likviditet. Krisen vil påvirke oss i år, neste år, inn i 2022 og årene som kommer, sa konsernsjef Rickard Gustafson under presentasjonen av flyselskapets regnskap tirsdag.

Selskapet la frem regnskapet for tredje kvartal i SAS’ avvikende regnskapsår – kvartalet som løper fra mai til juli.

Regnskapet viste som ventet et dramatisk fall i inntekter og et milliardunderskudd. Resultatet var likevel bedre enn analytikerne ventet og aksjen endte opp nesten ni prosent på Stockholm-børsen. Onsdag faller aksjen litt tilbake, og er rundt lunsjtider ned 2,75 prosent.

Les også

Flyanalytikere om SAS: Store kostnadskutt, men aksjen vil tynges

Første frist denne uken

SAS-ledelsen håndterer nå en rekke store utfordringer:

 • De må kontinuerlig justere driften for å tilpasse seg et fortsatt svakt flymarked. De må ikke oppskalere for raskt og gå på store tap, samtidig som de ikke kan la konkurrenter ta for mye markedsandeler hvis de ikke trapper opp raskt nok
 • De forhandler med de ansatte om å få til nye avtaler som øker produktiviteten og bidrar til at selskapet kan nå målet om å kutte kostnadsnivået med ytterligere fire milliarder
 • De må få på plass nok støtte til selskapets rekapitaliseringsplan

Rekapitaliseringsplanen ble opprinnelig presentert i slutten av juni, men måtte justeres da selskapet ikke hadde nok støtte blant viktige aktører i sommer. 22. juli meldte selskapet at de ikke ville betale renter på hybridobligasjonen på 1,5 milliarder svenske kroner.

– Det er fortsatt mer arbeid å gjøre fremover og det er to terskler vi må kommer over. Vi må få nok støtte blant kreditorene og nok støtte fra aksjonærene på den ekstraordinære generalforsamlingen.

 • Onsdag 26. august kommer den første fristen. Da løper det såkalte «early bird»-tilbudet ut til de kreditorene som takker ja tidlig, i bytte mot noe bedre vilkår.
 • 2. september avholdes de formelle kreditormøtene der eierne av obligasjonene og hybridobligasjonene skal stemme over forslaget om å konvertere gjeld – altså at gjeld slettes i bytte mot nye aksjer.
 • Den 22. september avholdes en ekstraordinær generalforsamling. Der skal aksjonærene si ja eller nei til redningsplanen.

– Early-bird-fristen vil gi en indikasjon for støtten (til redningsplanen, journ.anm.), sa finansdirektør Torbjørn Wist under investorpresentasjonen.

Les også

SAS med milliardunderskudd i sommer: Fylte kassen med nye kriselån

Avviser nye forhandlinger

Da det i juli ble klart at SAS ikke trodde de hadde nok støtte blant kreditorene, til planen som ble presentert i juni, valgte selskapet å avlyse de planlagte kreditormøtene der det skulle stemmes over redningsplanen.

7. august kom det en oppdatert plan på bordet. Denne planen inneholdt bedre vilkår for kreditorene i obligasjonen og hybridobligasjonen, blant annet ved at de får tildelt flere aksjer for gjelden de sletter. Nå skulle både kreditorer og investorer tilbys samme aksjekurs på 1,16 svenske kroner.

14. august kom SAS igjen på banen og bedret rentebetingelsene Sverige og Danmark får for å bidra med finansiering.

– Er dere villige til å gjøre flere endringer i planen for å få flere kreditorer med på dette?

– Nei. Dette er avtalen som tilbys og som støttes av partene. Denne avtalen må på plass for å sikre selskapet fremover, og dette er ikke et forhandlingsutspill, sier finansdirektør Torbjørn Wist.

Han peker på at planen balanserer alle hensynene som må tas, blant annet at man har klart å få støtte fra de tre største eierne og godkjenning fra EU-kommisjonen.

PS! Torbjørn Wist overlater 1. september stafettpinnen til SAS’ nye finansdirektør Magnus Örnberg.

Les også

SAS legger ned basene i Stavanger og Trondheim

– Får dere nok støtte til at denne planen blir vedtatt?

– Vi har støtte fra den svenske og danske staten, samt Wallenberg-stiftelsen på eiersiden, og vi har støtte fra komiteen som representerer de største kreditorene. I tillegg har planen blitt godkjent av EU-kommisjonen. Så vi ligger godt an, sier Wist.

– Vi har fortsatt en prosess foran oss, men vi er positivt innstilt og vi tror vi skal få dette i havn, fortsetter han.

Finansdirektøren opplyste tirsdag at minst halvparten av kreditorene må stille (fysisk eller med fullmakt) for at forslagene kan behandles 2. september. Av disse må 80 prosent av de oppmøtte kreditorene i obligasjonen stemme ja til forslaget, og minst 67 prosent av de oppmøtte kreditorene i hybridobligasjonen.

I tillegg må altså nok aksjonærer stemme for.

I midten av august sa SAS at 53,25 prosent av kreditorene i hybridobligasjonen og 41,51 prosent av obligasjonseierne har meldt til kreditorkomiteen at de støtter redningsforslaget. 

Blant aksjonærene har man støtte fra de tre største, som sitter på 35,6 prosent.

– Rekapitaliseringsplanen gir SAS 14 milliarder svenske kroner i ny egenkapital, hvorav 12 milliarder er ny likviditet. Av de 12 stiller den danske og svenske staten opp med inntil 11 milliarder, sa SAS – sjefen tirsdag.

Les også

SAS-sjefen ringte tidligere finansdirektør: Ba Göran Jansson om hjelp for å redde SAS igjen

Usikkert når markedet er tilbake

SAS har tatt en rekke grep for å minimere pengebruken under krisen. Ettersom inntektene har falt kraftig og kostnader til lønn, husleie, flyleie og lån fortsetter å løpe har finansene til selskapet og resten av bransjen blitt satt under et voldsomt press.

Den store ukjente faktoren hele bransjen nå må forholde seg til er når markedet kommer tilbake. SAS regner ikke med noen normalisering før i 2022, og det er trolig at langdistansemarkedet vil komme tilbake senere enn kortdistansemarkedet.

Som E24 skrev tirsdag rant det ut 3,2 milliarder kroner fra SAS-kassen i tredje kvartal, men takket være nye lån på 5,2 milliarder økte kontantbeholdningen i kvartalet – fra 4,2 til 6,2 milliarder.

SAS har så langt benyttet seg av ordninger der den svenske og danske staten garanterer for lån til selskapet, men selskapet har foreløpig ikke benyttet seg av den norske ordningen.

– Vi har ikke avskrevet den og vi vet at den finnes, men vi har valgt å fokusere på å få inn mer egenkapital. Med de tapene SAS pådrar seg så er vi nødt til å styrke egenkapitalen og få på plass ny finansiering. Så vårt hovedfokus har vært på å få gjennom rekapitaliseringsplanen, sier Wist.

Ser man driften isolert sett var kostnadene 961 millioner kroner høyere enn inntektene – selskapet «brant» 320 millioner kroner i måneden. Dette er under de 500 til 700 millionene som selskapet har anslått vil gjelde for året.

Ifølge Torbjørn Wist gjelder denne prognosen ennå. Det gir selskapet noe tid gitt at de har 6,2 milliarder på bok, men ikke mye tid. Derfor må redningsplanen på plass og kostnader kuttes, ifølge ledelsen.

– Dere melder at dere har trappet opp trafikken, men hva hvis etterspørselen nå faller. Klarer dere da å unngå store tap?

– Det vi har klart så langt med hell er at folkene våre har identifisert ulike pakker med trafikk, som gjør at vi åpner et antall destinasjoner med et gitt antall fly som vi klarer å gjennomføre med lave kostnader og høy utnyttelse, sier Rickard Gustafson.

– Disse pakkene kan vi sette inn, legge på eller ta ut ved behov. Slik må vi jobbe fremover også for å sette inn kapasitet der det fungerer i markedet. Vi har jobbet slik i seks måneder og regner med at vi må fortsette slik til markedet er mer stabilt og pandemien har nedtonet seg, fortsetter han.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS

Selskapet har sagt at de vil kutte kostnadsnivået med ytterligere fire milliarder svenske kroner, utover planene som lå til grunn før corona.

Torbjørn Wist mener man er godt i rute med dette arbeidet og peker blant annet på at man så langt har varslet oppsigelse til om lag 4.400 ansatte. Før sommeren varslet SAS at opptil 5.000 vil miste jobben i selskapet som følge av krisen og lavere etterspørsel fremover.

Dette er langt ifra det eneste grepet som tas:

– Vi har fått utsatt 10 leveranser som er flyttet ett til to år ut i tid. Det er med på å lette det finansielle presset. Det er snakk om både A320neo- og A350-leveranser, sier Wist.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SAS' kvartalsrapporter
 2. sas
 3. Scandinavian Airlines (SAS)
 4. Luftfart
 5. Flyselskaper
 6. Rickard Gustafson

Flere artikler

 1. SAS-sjefen ringte tidligere finansdirektør: Ba Göran Jansson om hjelp for å redde SAS igjen

 2. Obligasjonseierne i SAS godkjenner redningsplan

 3. SAS med nye endringer i redningspakken: Sverige og Danmark tilbys økt rente

 4. SAS-aksjonærene har bestemt seg: Godkjente redningsplanen

 5. SAS med milliardunderskudd i sommer: Fylte kassen med nye kriselån