STATOIL/HYDRO-FUSJONEN: Pensjonist før han er størst ute

Om 17 år, i 2024, blir Statoil-sjef Helge Lund pensjonist. Hans vekststrategi må ha full klaff om Nye Statoil innen den tid skal være større internasjonalt enn på norsk sokkel.

Publisert:

Internasjonal vekst. Med disse to ordene har både statsminister Jens Stoltenberg, Hydro-sjef

OSE

NHY

Eivind Reiten og Statoils

OSE

STL

konsernsjef Helge Lund oppsummert begrunnelsen for at det er nødvendig å fusjonere Statoil med Hydros olje- og gassaktiviteter.

Gevinstene ved vekst internasjonalt skal oppveie de negative effektene ved mindre konkurranse på norsk sokkel.

Les flere nyheter på E24.

Men det vil ta mange år før Nye Statoil blir større ute enn hjemme, i alle fall målt i produksjon. I år vil 84 prosent av selskapets produksjon komme fra norsk sokkel.
- Det er godt stykke frem. Hvis Nye Statoil noenlunde opprettholder produksjonen på norsk sokkel, samtidig som selskapets totale produksjonsvekst ligger opp mot 4 prosent årlig, snakker vi om år 2020 før internasjonal produksjonen er like stor som norsk sokkel, sier finansanalytiker Bjørn Inge Tønnessen i meglerhuset DnB NOR Markets.

Det stemmer bra med enkle fremskrivninger Aftenposten har gjort. I den ene fremskrivningen er det lagt til grunn en vekst i totalproduksjon på meget krevende 4 prosent i året.

Det er tilsvarende Statoils ambisjon de aller nærmeste årene. Siden all den veksten skal komme ute, betyr det en årlig vekst i den internasjonale produksjonen de nærmeste årene på så mye som 15-25 prosent.
Den andre fremskrivningen har en veksttakt på 2,4 prosent i året, tilsvarende hva det snart sammenslåtte selskapet faktisk har klart de siste fem årene.

Helge Lund kan gå av med pensjon som 62-åring i 2024. Han må virkelig lykkes med sine vekstambisjoner for å bli større ute enn hjemme på produksjon innen den tid.

Men hvis han klarer en vekst tilsvarende den øverste banen, snakker vi om en solid suksess.

Og når det gjelder kontantstrøm og verdier vil bildet balanseres ut lenge før produksjonen ute er like stor som hjemme. Dette fordi et fat olje produsert for eksempel i satsingsområdet Mexico-gulfen er verdt over dobbelt som mye som et fat på norsk sokkel, på grunn av lavere skatter og produksjonskostnader.

Analyseselskapet Rystad Energy tror Nye Statoil vil lykkes enda bedre enn de enkle fremskrivningene som er gjort her.

I langt mer avanserte modeller legger de til grunn at Statoil på grunn av vekst i gassproduksjonen klarer ikke bare å opprettholde, men frem til 2012 også øke produksjonen på norsk sokkel med 13 prosent. I tillegg tror de at Lund & Co. blant annet gjennom oppkjøp internasjonalt vil vokse enda noe raskere enn 4 prosent i året.
- Våre estimater bygget opp på grunn av hvert enkelt felt ligger noe over den øvre banen Aftenposten har laget, og er mest realistisk gitt dagens portefølje. I tillegg vil det sannsynligvis komme oppkjøp som gjør at internasjonal produksjon blir enda høyere i 2013, samt funn som gjør at produksjonen vokser organisk i 2013-2020, sier Jarand Rystad i Rystad Energy.

Publisert:

Her kan du lese mer om