DBRS Morningstar gir beste score: Gigantfondene sikrer Norge og Singapore

Norge og Singapore har begge toppscoren trippel-A på sin gjeld. Noe av årsaken til at landene gjør det så bra er gigantfondene de sitter på, skriver ratingbyrået DBRS Morningstar i en analyse.

BESTE SCORE: Dette er finansdistriktet i bystaten Singapore, som har den beste kredittscoren trippel-A til felles med Norge. De to landene nyter begge godt av tryggheten et gigantisk statsfond tilbyr, ifølge et notat fra DBRS Morningstar.

Edgar Su / X90125
Publisert:

– Begge land har akkumulert store overskudd i regnskapet i flere tiår og har etablert statsfond som investerer disse overskuddene i diverse eiendeler i utlandet, skriver analytikerne Rohini Malkani og Thomas Torgerson i DBRS Morningstar i et notat.

Analyse- og ratingselskapet Morningstar kjøpte i juli Toronto-baserte DBRS, det fjerde største ratingsbyrået i verden. De tre største er S&P Global Ratings, Fitch Ratings og Moody’s Investors Service.

– Norge og Singapore er begge land med kredittvurderingen trippel-A, og kredittverdigheten er støttet av landenes sterke offentlige balanser, skriver DBRS Morningstar-analytikerne videre.

Norges oljefond passerte i oktober 10.000 milliarder kroner, eller rundt 1.090 milliarder dollar, mens Singapores statsfond GIC er verdt rundt 440 milliarder dollar (4.044 milliarder kroner).

Les også

Milepæl: Oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner

Les også

Trodde svake Amazon-tall ville utsette rekorden: – Vi må jo bake litt i helgen

Risikerer å tære på fondene

DBRS Morningstar-analytikerne påpeker at det er rom for å endre strategi for investeringene i de to fondene. I dag er Oljefondet bare investert i aksjer, obligasjoner og eiendom. Singapores fond er i tillegg investert i private equity-fond. Begge disse fondene investerer kun i utlandet.

– Det kan argumenteres for å investere mer i fysisk infrastruktur og menneskelige ressurser i dag, inkludert å støtte opp om pågående grønne initiativer både innenriks og internasjonalt, skriver Malkani og Torgerson.

Begge land ønsker å spare mest mulig av pengene til fremtidige slektsledd, men dette kan ifølge analytikerne bli krevende.

– Uansett, på lang sikt, når demografiske endringer reduserer skatteinntektene og øker de sosiale utgiftene, kan det bli vanskelig å unngå å trekke ut penger fra fondene, skriver DBRS Morningstar.

Les også

Oljefondet ligger an til tidenes beste år

Lite behov for gjeld

Både Norge og Singapore bruker statsfondene sine til å fylle på i statsbudsjettene, og til langsiktig sparing på befolkningens vegne. De store finansielle ressursene gir gode muligheter til å begrense eventuelle sjokk i økonomien, påpeker analytikerne.

– Begge regjeringene utsteder gjeld, men ikke for å finansiere fortløpende utgifter. De viktigste målene er å utvikle innenlandske gjeldsmarkeder, finansiere statlige utlånsordninger og langsiktige infrastrukturprosjekter, og sikre at regjeringen har solide kontantreserver, skriver DBRS Morningstar.

– Singapore har en større gjeldsbyrde (114 prosent av brutto nasjonalprodukt) enn Norge (39 prosent av BNP), men begge land har fleksibilitet til å redusere gjelden eller finansiere underskudd uten å øke gjeldsutstedelsen hvis de konfronteres med uheldig utvikling innenlands eller eksternt, skriver analytikerne.

Den finansielle styrken til landene gjør også kredittvurderingen trippel-A motstandsdyktig mot eventuelle sjokk, ifølge analytikerne. Norges netto finansielle eiendeler tilsvarer 308,4 prosent av BNP.

– Norge skiller seg ut selv relativt til andre land med trippel-A-rating, skriver DBRS Morningstar.

Les på E24+ (for abonnenter)

Disse kan ta over styringen av Oljefondet

Påvirkes av Europa og Kina

Norge er et konstitusjonelt monarki, mens Singapore er en republikk etter uavhengigheten fra Storbritannia i 1963. De to landene har omtrent like mange innbyggere, 5,33 millioner i Norge og 5,6 millioner i Singapore, men bystaten Singapore har et areal på bare 725 kvadratkilometer mot Norges 385.000 kvadratkilometer.

Mens Norges risiko er knyttet til utviklingen i euroområdet, hvor mange land er viktige handelspartnere, er Singapores utvikling særlig knyttet til utviklingen i Kina, påpeker DBRS Morningstar.

– Innenlandsk industri kan påvirkes av endringer i regional og global etterspørsel. Gitt forhøyede boligpriser fortsetter DBRS Morningstar å overvåke risikoen knyttet til en nedtur i boligsektoren og en markert økning i ubetjente lån i banksystemet, skriver analytikerne i DBRS Morningstar.

– DBRS Morningstar er likevel beroliget av de betydelige finanspolitiske og finansielle bufferne, kombinert med en høy årvåkenhet når det gjelder makroøkonomisk og finansiell risiko, legger selskapet til.

Les også

Svakeste vekst i Kina siden 1992

Ulike regler for pengebruk

Det er flere ulikheter i forvaltningen av de to landenes enorme statsfond, ifølge analytikerne.

Norge har fått sitt statsfond gjennom sparing av inntekter fra olje- og gassektoren, og har i tillegg fått solid avkastning i finansmarkedene de siste årene. Singapores statsfond GIC forvalter den singaporske statens reserver. Singapore har i tillegg fondet Temasek, som ifølge DBRS Morningstar forvalter rundt 231 milliarder dollar.

Reglene for bruken av pengene er også forskjellige. Mens Norges regjeringer har sagt at den årlige bruken av oljepengene normalt skal ligge under tre prosent av fondets verdi, har Singapore satt grensen for årlig pengebruk på maksimalt halvparten av GICs nettoinntekter, ifølge DBRS Morningstar.

Mens det norske fondet er forvaltet av sentralbanken og hovedstyret i Norges Bank fungerer som styre, har GIC sitt eget styre som er utnevnt av Finansdepartementet. Åpenheten er også lavere enn i det norske fondet, som er regnet som verdens mest åpne statsfond.

Les på E24+ (for abonnenter)

Offentlig sektors kostnader er nå 1.094 milliarder høyere enn for 20 år siden