Laveste sykefravær i første kvartal på 11 år

Fraværet blant menn synker mest, viser nye Nav-tall.

HISTORISK LAVT SYKEFRAVÆR: Nav melder at det legemeldte sykefraværet falt jevnt over alle bransjer og fylker i første kvartal. Her er fastlege Hanne Undlien avbildet på Vinderen Legekontor.
Publisert: Publisert:

- Det er det laveste nivået for 1. kvartal siden vi startet med denne statistikken i 2001, sier arbeids- og velferdsdirektør, Joakim Lystad i en pressemelding.

Ifølge Navs rapport for første kvartal falt sykefraværet fra 7,3 til 6,9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Like mange egenmeldinger

Det egenmeldte fraværet lå stabilt på 1,2 prosent. Det betyr at reduksjonen er kommet i det såkalte legemeldte sykefraværet. Dette har gått ned fra 6,1 til 5,7 prosent i perioden.

Nav skriver i sin rapport at nedgangen gjelder både menn og kvinner og at fraværet er lavere i alle bransjer og fylker.

Størst nedgang for menn

FORNØYD: Nav-sjef Joakim Lystad kan presentere det laveste sykefraværet i første kvartal siden 2001. Lystad tror tettere oppfølging har vært en bidragsyter til fallet.

Nedgangen i fraværet er derimot størst for menn i alderen 25-29 år, der nedgangen ligger på 11,5 prosent. Også bygg og anlegg kan skilte med en stor nedgang på 13,5 prosent.

Les også: Riksrevisjonen med ny Nav-kritikk

For menn under ett gikk fraværet ned 9,2 prosent i perioden, for kvinner sank fraværet med 5,7 prosent.

Troms og Nord-Trøndelag kan være fornøyd med en nedgang på henholdsvis 9,8 og 9,5

prosent. Telemark fylke har lavest nedgang på 3,8 prosent ifølge Nav.

Fokus på oppfølging

Nav-sjef Lystad gir mye av æren for nedgangen til de nye reglene om tettere oppfølging av den sykemeldte.

- Flere og flere bedrifter sender inn oppfølgingsplaner. Vi ser også at bruken av graderte sykemeldinger fortsatt øker, sier Lystad.

Lystad peker på at stadig flere er på såkalte graderte sykemeldinger hvor man kan jobbe litt fremfor å være helt borte fra jobbe.

Langtidssykdom koster

Nav-sjefen tror det er mer å gå på, og understreker at innsatsen rettes inn mot å få ned langtidsfraværet.

- 20 prosent av sykefraværet varer i mer enn åtte uker, og det utgjør hele 70 prosent av tapte årsverk, sier Joakim Lystad.

Les også: NAV: 2,3 prosent arbeidsledige i Norge

Totalt var det 260.000 færre dagsverk som gikk tapt på grunn av sykdom enn 1. kvartal i fjor.

Spent før sommeren

Det er store sesongvariasjoner i sykefraværet. Ifølge Nav er det mest frafall om vinteren naturlig nok grunnet influensa og andre luftveissykdommer.

- Målet med avtalen om inkluderende arbeidsliv er å redusere fraværet med 20 prosent, med utgangspunkt i 2. kvartal 2001. Det blir derfor spennende å se om det blir en nedgang også i neste kvartal, avslutter Lystad.

Les mer:

Publisert:
Gå til e24.no